Pes jako kuřák

Pes jako kuřák - kouří váš pes? Psi vnímají cigaretový kouř intenzivněji. Flustrace u psů. Zákaz kouření doma. Jaké jsou zdravotní následky kouření u psů. Uvědomte si, kolikrát silnější vnímání pachů má psí čich. Netrapte své pejsky.

Pes jako kuřák - kouří váš pes?

„Stává se, že do ordinace přijde majitel se psem s dýchacími obtížemi. Když ale z majitele a velmi často i ze psa cítím zápach cigaretového kouře, bývá příčina zhoršována samotným majitelem”, říká MVDr. Zdeněk Cvrček. Velmi často lidé kouří ve stejné místnosti, kde mají zvíře, nebo dokonce dítě. Nadpoloviční většinu škodlivin z tabáku odstraní cigaretový filtr, ale jen ve směru ke kuřákovi. Na ubohého tvorečka zůstává kompletní sestava nikotinu, dehtu, aromatických uhlovodíků a jiných rakovinotvorných „odpadů.”

Psi vnímají cigaretový kouř intenzivněji

Když si uvědomíme, kolikrát silnější vnímání pachů má psí čich, můžete si přirovnat jeho psychický stav k pokusu spát v kotlářské fabrice plné rachotících nýtovaček za tak jasného světla, po kterém vám otečou oči a postupně oslepnete a ohluchnete. Čich je totiž pro psa stejně podstatný, jako pro člověka zrak a sluch dohromady. 

Flustrace u psů

„Viděl jsem staré slepé a nahluchlé psy s dobrým čichem, kteří prožívali spokojený podzim života u laskavých páníčků, ale i frustrované psy kuřáků, kteří se báli všech a všeho a na všechno útočili jen proto, že se necítili dostatečně orientováni v podmínkách světa po otupení čichu. Navíc byli neustále frustrováni a tedy nervóznější.”

Zákaz kouření doma

„Slib, že tedy budete kouřit jen v kuchyni, když je pes v obýváku, odpovídá přesunu nýtovaček pod okno vašeho domu. Je to pokrok, ale stejně to příliš nenadchne”, říká MVDr. Zdeněk Cvrček. Pokud se zdvořilý kuřák domnívá, že když si sedne na parapet okna, vyřeší problém, tak se ,bohužel, mýlí. Chladný vzduch obvykle vstupuje do místnosti ve spodní polovině okna a teplý odchází z místnosti při jeho horním okraji. Řešením by snad za těchto podmínek bylo držet cigaretu u horního rámu nebo se na parapet postavit, ale kdo by se potom staral o pejska, když páníček vypadne z okna. Ale i tak jde část kouře dovnitř.

Jaké jsou zdravotní následky kouření u psů

Viděl jsem rentgenový snímek zadehtovaných prokouřených plic psa, který si jistojistě sám nezapálil. Kromě rakoviny plic ohrožuje psa (člověka také, ale ten se rozhodl dobrovolně) choroba, zvaná chronická obstrukční plicní nemoc, zkráceně CHOPN. Principem je reakce dýchacích cest na částečky kouře zvýšenou tvorbou hlenu a postupnou úmrtností řasinkového epitelu, který je nahrazen jizvovitou tkání. Dýchací cesty tak ztrácí pružnost a zužuje se jejich průsvit. Pes se pak při námaze dusí. Takže na krabičkách s cigaretami by mělo být napsáno „Kouření škodí vám a zvířatům ve vašem okolí.”

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20060 (magazin-chovatelstvi.cz#9329)


Přidat komentář