Očkování proti vzteklině

Vzteklina je virové onemocnění způsobující akutní encefalitidu u zvířat a lidí. Očkování psů - vzteklina – průběh onemocnění a příznaky. Očkování psů proti vzteklině. Očkování koček proti vzteklině. Léčba vztekliny.

Očkování psů - očkování proti vzteklině

Vzteklina je virové onemocnění způsobující akutní encefalitidu u zvířat a lidí. Může napadat většinu teplokrevných živočichů, ale je vzácná mezi nemasožravci. Vyznačuje se dlouhou inkubační dobou a 100% úmrtností.

Očkování a vzteklina – původce a výskyt

Zdrojem vztekliny je nemocné zvíře, které nemusí této chorobě podlehnout. U nás bývají nakažena divoce žijící zvířata (liška, jezevec, vysoká lesní zvěř apod.) a vzácně i zvířata domácí (pes, kočka, kůň, kráva apod.).

Očkování a vzteklina – nakažení

Nemoc se přenáší hlavně pokousáním (virus je přítomen ve slinách). Virus vztekliny je tedy přítomen ve slinných žlázách vzteklých zvířat. V přírodě se vzteklina vyskytuje především u lišek, lesní zvěře a u vlků. Z domácích zvířat rozšiřují tuto nemoc zejména toulaví psi a kočky.

Očkování psů - vzteklina – průběh onemocnění a příznaky

  • Virus se v těle nemocného zvířete nachází zejména v mozku, míše, slinných žlázách a slinách.
  • Inkubační doba vztekliny je u psů 3 až 8 týdnů, u jiných domácích zvířat až dva měsíce a u člověka to může být výjimečně až rok, i déle.
  • U psů probíhá onemocnění ve dvou formách, v „zuřivé” nebo „tiché”.
  • Počáteční stadium „zuřivé” formy se projevuje změnami v chování psa. Pes může být neposlušný, lekavý, zuřivý, nezvykle přítulný. Toto období trvá asi 3 dny. U psa se mohou projevit zvrácené chuti, požírání nestravitelných předmětů, dále zvýšená teplota, kašel, obtížné dýchání, zácpa, žízeň nebo slintání.
  • Období zuřivosti trvá také asi 3 až 4 dny. V této době se pes toulá, má záchvaty zuřivosti a je útočný.
  • Po tomto období přechází nemoc do třetího stadia, tzv. paralytického. Pes se zklidní, nastane ochrnutí zadních končetin, následkem obrny je skleslá spodní čelist, pes nemůže polykat, jazyk je vyplazený a volně visí z tlamy, slintá a během dvou dnů dochází ke smrti.

Léčba vztekliny

Účinná terapie této choroby neexistuje a léčení zvířat se tudíž neprovádí.

Očkování proti vzteklině – prevence vztekliny

Prevenci představuje podávání vakcíny divoce žijícím šelmám, očkování rizikových profesí, očkování domácích zvířat a vyhýbání se neznámým zvířatům. Vakcinaci je ze zákona povinná pro každého majitele psa staršího šesti měsíců. Dále je potřeba dodržovat směrnice platné v chovech zvířat a v oblastech s výskytem vztekliny. Nepodceňujte ani nejmenší kousnutí. Člověk, který přišel do styku s nemocným psem, musí být okamžitě očkován. Při pokousání člověka psem je majitel psa povinen předvést psa k veterinární prohlídce. První prohlídka má být provedena do 24 hodin od poranění, druhá pátý den po pokousání.

Očkování psů proti vzteklině

První očkování proti vzteklině se provádí u štěňat v šesti měsících věku. Přeočkování se provádí v jednom roce života psa a poté pravidelně každý rok. Při cestě se štěnětem do zahraničí je možné první očkování provést již ve třech měsících věku štěněte.

Očkování koček proti vzteklině

Rovněž u koťat je povinná vakcinace ve věku 8 až 10 týdnů jejich věku. Je však potřeba několik přeočkování, aby byla vytvořena solidní ochrana před touto infekcí. Opakované očkování se provádí každoročně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20067 (magazin-chovatelstvi.cz#9653)


Přidat komentář