Nádory u psů - nejčastější nádor

Nádory u psů - nejčastější nádory psů. Zhoubný typ nádoru u psů. Psi s novotvary. Možnosti chirurgického řešení nádorů. Devitalizace nádoru u psů. Rozpoznání nádoru. Můžou za nádory psů spálené plasty?

Nádory u psů - nejčastější nádory psů

Podle MVDr. Zdeňka Cvrčka jsou pravděpodobně nejčastější nádory, se kterými se můžeme u psů setkat, nádory mléčné žlázy.

Nádory u psů - zhoubný typ nádoru u psů

Zhoubný typ nádoru dokáže již osmý den po svém vzniku vysílat buňky do krve, aby osídlily další orgány. To znamená, že každá bulka musí pryč hned ve chvíli, kdy je objevena.

Nádory u psů - psi s novotvary

je třeba považovat za urgentní pacienty a řešit co nejdříve. Šance na jejich záchranu je tím vyšší, čím dříve se zahájí léčba.

Nádory u psů - možnosti chirurgického řešení nádorů

Při chirurgickém řešení se kromě vlastního nádoru odebírá zhruba 0,5 cm tkáně kolem novotvaru. Pokud se jedná o nádor mléčné žlázy, je několik možností řešení:

  • Odebrat samotný novotvar + 0,5 cm tkáně okolo a příslušnou mízní uzlinu.
  • Odebrat celou mléčnou lištu, což ovšem při oboustranném postižení může znamenat rozsáhlou ránu s horším hojením a vyšším rizikem pooperačních komplikací, ale nižším rizikem recidiv.
  • Řešit situaci hormonálně – v tomto ohledu je však MVDr. Zdeněk Cvrček poněkud skeptický, protože nádorem mléčné žlázy mohou trpět i muži a obecně všichni samci savců.
  • Devitalizovat řídící nádor.

Nádory u psů - devitalizace nádoru u psů

Devitalizace se zdá být velmi zajímavou cestou, ale nese několik komplikací. Je nutno posilovat imunitu psa, což stojí více peněz než samotná operace a hlavně klade velké nároky na psychiku majitele operovaného zvířete.

Nádory u psů - rozpoznání nádoru

Protože cílem devitalizace je znemožnit přívod živin do nádoru, dochází k rozpoznání nádoru jako cizího tělesa a je odhojován – velmi často odhnisává a tento pohled nebývá příliš pěkný.

Je tedy zapotřebí celou věc důkladně zvážit a projednat možnosti s veterinářem. Výsledky jsou však velice povzbudivé.

Nádory u psů - můžou za nádory psů spálené plasty?

Existuje jedna teorie, která dává množství spálených plastů v ovzduší do souvislosti s četností výskytu nádorů v oblasti. Pokud by se tato hypotéza potvrdila, pravděpodobně by velmi významnou prevencí proti nádorům bylo důsledné třídění recyklovatelných plastů tak, aby neprošly spalovnou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20059 (magazin-chovatelstvi.cz#9326)


Přidat komentář