Kastrované zvířat - názvy kastrátů

Je pravda, že slova fešák, fešanda a macek jsou jedinými označeními kastrovaných zvířat, která nesou pozitivní, pochvalný náboj. I tak není příliš vhodné skládat tuto poklonu dámám v zemědělství.

Kastrovaná kočka - fešanda

Pokud podobnými slovy zkusíte projevit uznání veterinární lékařce nebo jiné zemědělské odbornici, je docela možné, že se místo rozzářeného zablýsknutí očí setkáte spíše s rozpačitým úsměvem nebo s kyselým úšklebkem (v tom horším případě). Původní význam slova je totiž stále používaný zootechnický termín, který ve svém významu nemusí být až tak pochvalou.

Zvířata s chirurgicky odňatými rozmnožovacími orgány

Jedná se totiž o fenu nebo kočku původně samčího pohlaví s chirurgicky odňatými rozmnožovacími orgány. Taková vyfešákovaná fena potom bývala větší a mohutnější a protože nepodléhala rozmnožovacím cyklům, netrpěla výkyvy ve výživě. Po pracovní stránce bývala spolehlivější protože nepodléhala psychickým výkyvům spojeným s rozmnožováním a nepřitahovala psy svým háráním, díky čemuž mohla pracovat ve smečce.

Fešák, fešanda, macek

Je pravda, že slova fešák, fešanda a macek jsou jedinými označeními kastrovaných zvířat, která nesou pozitivní, pochvalný náboj. I tak není příliš vhodné skládat tuto poklonu dámám v zemědělství.

Zootechnické termíny kastrovaných zvířat

Jistě, ostatní zootechnické termíny nesou skutečně negativní náboj, protože v ostatních případech se jedná o kastráty hospodářských zvířat, určených pro jatečné zpracování. Jejich maso pak bývalo obvykle jemnější, bez pohlavního zápachu a prorostlejší tukem (což kdysi bývalo známkou blahobytu) .

Názvy kastrovaných zvířat

Názvy kastrovaných zvířat se pak často stávaly nadávkami, nebo byly nesprávně používány jako synonymum názvů zvířat s představou libozvučnějsího pojetí označení. Slyšel jsem o rozhovoru vedeném mezi příznivcem horoskopů a vysokoškolákem , který končil dvojvětím : „Ty jsi skopec ?”, „ A ty jsi vůl !”.

Vysvětlení podá slovníček termínů kastrovaných zvířat :

### Zdravé zvíře ### Kastrát
fena, kočka fešanda
pes fešák
kocour macek
býk vůl
beran skopec
hřebec valach
kanec vepř
kozel hňup
kohout kapoun

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20051 (magazin-chovatelstvi.cz#8985)


Přidat komentář