Kastrace koček

Kastrace koček je způsob, jak u koček chovaných v bytě eliminovat říji a její projevy (rozstřikování moče, hlasové projevy). Kastrace zamezuje u koček s výběhem nebo u divoce žijících koček produkci nežádoucího potomstva.

O co se jedná

Kastrace koček je způsob, jak u koček chovaných v bytě eliminovat říji a její projevy (rozstřikování moče, hlasové projevy). Kastrace zamezuje u koček s výběhem nebo u divoce žijících koček produkci nežádoucího potomstva.

Zákrok

Pod pojmem kastrace rozumíme operativní odstranění zárodečných žláz. Zásah může být u obou pohlaví proveden v jakémkoli věku. Nejvhodnější je doba před pubertou, přibližně ve věku sedmi až devíti měsíců.

Ovariohysterektomie

Ovariohysterektomie je kastrace koček, samic. Jedná se o chirurgické odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy. Zákrok se provádí v narkóze a kočka se po něm zotavuje několik dní. Výzkumy ukazují, že kastrace je spolehlivou ochranou proti nemocem pohlavních orgánů a výrazně zmenšuje riziko výskytu rakoviny mléčné žlázy.

Orchiektomie

Orchiektomie je kastrace kocourů. Zásah u kocourů je podstatně jednodušší. Jde o chirurgický zákrok, při kterém se odstraní varlata, nadvarlata a část chámovodu. Tento zákrok by se měl provádět až v pohlavní dospělosti kocoura, ve věku kolem jednoho roku. Brzká kastrace by mohla vést v důsledku nedokonalého vyvinutí močové trubice ke tvorbě močových kamenů.

Jak jinak zabránit říji?

Kromě nezvratného chirurgického zákroku v podobě kastrace, která spočívá v odstranění vnitřních pohlavních orgánů, se může také říje dočasně oddálit medikamentózně – pomocí tabletek nebo injekcí. Je to však krátkodobé řešení, které se nedoporučuje používat delší dobu kvůli možným zdravotním potížím, které jsou spojeny s každou aplikací.

Kastrace versus sterilizace

Kastrace bývá někdy zaměňována se sterilizací, což není správné. Při sterilizaci zůstávají varlata nebo vaječníky a děloha v těle a přeruší se pouze chámovody nebo vejcovody. Zvíře se pak sice nemůže rozmnožovat, ale je i nadále pohlavně aktivní se všemi důsledky, zatímco při kastraci zmizí i nežádoucí chování.

Výhody

  • Kastrace je nejlepší metodou, jak zabránit nežádoucímu rozmnožování.
  • U kastrace není třeba se obávat zdravotních komplikací, je bezpečná.
  • Při kastraci kocoura nedochází ke značkování.
  • Kastrovaní kocouři se chovají teritoriálně jako kočky.
  • Po kastraci nepociťuje zvíře pudovou frustraci.
  • Zvíře bývá obvykle přítulnější, dožívá se delšího věku a více se drží doma.

Nevýhody

  • Kastrace je proti přirozenému pudu rozmnožovat se.
  • Kočky po kastraci často tloustnou, ale je to spíše důsledek změny v chování, v povaze, ve zvýšení energického příjmu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20069 (magazin-chovatelstvi.cz#9657)


Přidat komentář