Zpěv ptáků

Samečkové zpívají, aby na sebe upoutali pozornost samiček. Dalším smyslem zpěvu je varování ostatních ptáků před vstupem do určitého teritoria a také vzájemné sdělování si důležitých informací.

Zpěv ptáků

Samečkové zpívají, aby na sebe upoutali pozornost samiček. Dalším smyslem zpěvu je varování ostatních ptáků před vstupem do určitého teritoria a také vzájemné sdělování si důležitých informací.

Vznik zvuků od ptáků

Lidé a ostatní savci vydávají zvuky pomocí hlasivek, vazivového orgánu umístěného v hrtanu. Hlasový orgán ptáků leží hlouběji, v místě, kde se průdušnice větví na průdušky. U zpěvných ptáků tomuto místu říkáme syrinx. Na zvuk ptačího hlasu má také vliv stavba a velikost těla určitého druhu ptáků. Hlas jeřábů se například rozléhá až na vzdálenost dvou kilometrů.

Rozsah frekvencí

Ptáci i lidé mohou vnímat zvuky v podobném rozsahu frekvencí. Ptáci ovšem dovedou rozlišovat tóny, které následují velice rychle po sobě. To, co my lidé vnímáme při poslouchání ptačího zpěvu jako jediný zvuk, může být ve skutečnosti až deset tónů, které následují rychle jeden za druhým. Ptáci je dovedou navzájem rozlišit. Zdá se, že ptačí zpěv v sobě nese daleko víc informací, než lidské ucho dokáže zachytit. Má-li vás domací opeřený mazlíček zdravotní potíže, poradíme vám zde.

Dorozumívání ptáků

Hlasové projevy jsou nejdůležitější formou komunikace pro mnoho druhů ptáků. Velice důležitou roli hraje hlas v lesích, kde není možné udržovat optický kontakt. Zpěv je velice zvláštním druhovým znakem, podle něhož je možné rozlišit i takzvané podvojné druhy.

Ptačí zpěv

Pouze během období námluv můžeme slyšet vlastní ptačí zpěv. Tento zpěv vymezuje hranice teritoria a má zaujmout samičku. Při námluvách zpívá pouze sameček. Samička zpívá, pokud se podílí na obhajování teritoria. Zpěv někdy nevypovídá jen o pohlaví zpívajícího ptáka, ale i o tom, jestli již uzavřel pár nebo ne.

Pěvci

Samci mnoha druhů pěvců, například kosů nebo strnadů, při zpěvu sedávají na vyvýšených místech, například na vrcholcích stromů, na pouličních lampách nebo na televizních anténách. Odtud jsou daleko slyšitelní, ale i viditelní. Jiní ptáci, například skřivan polní, zpívají za letu. Jiné druhy, například slavíci, se při zpěvu ukrývají v hustém křoví a někdy zpívají i v noci.

Naštěstí naši zlatí slavíci (z řad zpěváků) se v křoví moc neukrývají a někteří, třeba Karel Gott, zpívají krásně už hezkou řádku let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20032 (magazin-chovatelstvi.cz#9748)


Přidat komentář