Želvy

První želvy se na naší planetě Zemi objevily před miliony let. Jejich měkké části těla kryje tvrdý krunýř, který želvě poskytuje ochranu před nepřízní počasí i před nepřítelem. Potravu zpracovávají želvy ostrými okraji čelistí.

Původ želv

První želvy se na naší planetě Zemi objevily před miliony let. Jejich měkké části těla kryje tvrdý krunýř, který želvě poskytuje ochranu před nepřízní počasí i před nepřítelem. Potravu zpracovávají želvy ostrými okraji čelistí.

Želvy se nejhojněji vyskytují v tropech, některé druhy žijí také v mírných klimatických podmínkách. Řada z nich bydlí coby želví miminka jako domácí zvířátka v bytech. Smutné je, že pokud časem vyrostou, pouští je jejich majitelé do volné přírody, kde se mohou stát pro své okolí nebezpečnými predátory a časem by mohli ublížit i člověku.

Než si želvičku pořídíte do svého akvária, myslete na to, že časem může změnit svou velikost a zvažujte pro a proti, než si ji opravdu odnesete domů.

Rozmnožování

Páření u želv probíhá malinko brutálně. Hned poté, co si samec vyhlédne vhodnou samici, kouše a štípe ji tak dlouho do nohou, až ji donutí k nehybnosti. Poté se vysune na její hřbet a páří se s ní. Poté želva naklade vejce na souši. Některé tropické druhy mají i několik snůšek do roka.

Želvy, žijící v mírném klimatickém pásmu kladou vejce 1x - 2x za rok. Skořápky vajec mají kulovitý nebo oválný tvar. Samice zahrabe vejce po snesení pod tlející vegetaci, nebo do nor jiných živočichů. Většina druhů však zahrabává vejce do písku, aby je ukryla před nepřítelem.

Potrava želvy

  • Pozemní želvy

    jsou býložravé, živí se trávou, rostlinnými plody nebo listy nejrůznějších salátů. Některé druhy si pochutnají také na housenkách nebo drobných zdechlinách zvířat.

  • Sladkovodní želvy

    si rády pochutnávají na larvách komárů, vodní vegetaci a řadí se spíše k hmyzožravcům.

  • Mořské želvy

    se živí mořskými rostlinami, mořskými korály, medůzami, mořskými houbami a měkkýši.

Kajmanka dravá

Žije v mělkých jezerech, bažinách a řekách je masožravá, mezi klasické vegetariánky řadíme zejména želvu sloní, zvanou též želvu galapážskou. Želv existuje celá řada a je dobré se nechat prodejcem informovat hned při jejich koupi, co je pro ně důležité a jak o své nové domácí mazlíčky správně pečovat, aby se u nás doma cítily šťastně a spokojeně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20020 (magazin-chovatelstvi.cz#9707)


Přidat komentář