Želví svět

Tereka africká obývá plochu většiny Afriky. Žije v mělkých, pouze dočasně zavodněných plochách. Neumí plavat, a proto chodí po dnu. Dospělé želvy dorůstají kolem 25 cm délky karapaxu a hmotnosti do 2 kg. Samice snáší okolo 15 vajec.

Želví svět - Tereka africká

Tereka africká obývá plochu většiny Afriky. Žije v mělkých, pouze dočasně zavodněných plochách. Neumí plavat, a proto chodí po dnu. Dospělé želvy dorůstají kolem 25 cm délky karapaxu a hmotnosti do 2 kg. Samice snáší okolo 15 vajec. Mláďata se líhnou po 80 - 90 dnech.

Želví svět - Tereka jednovousá

Tereka jednovousá je jedna z velkých jihoamerických říčních želv. Má černý nebo hnědý karapax (krunýř). Po stranách hlavy má žluté skvrny, které jsou nejzřetelnější u mláďat. Samice může být až dvakrát větší než samec. Vyskytuje se v povodí Amazonky, J.Ameriky a v přítocích velkých jezer.

Želví svět - Dlouhokrčka australská

Typickým znakem tohoto druhu je dlouhý krk. Tato 30 centimetrů velká želva skrývá hlavu a krk do bezpečí tak, že je stočí na stranu mezi břišní a hřbetní krunýř. Dlouhokrčky mají rády klidné a pomalu tekoucí vody, mělké břehy. V čase dešťů žije na souši. Přes den je to aktivní, živý plavec.

Želví svět - Matamata třásnitá

Matamata třásnitá (Chelus fimbriatus) je jihoamerická želva, která je známá tím, že má velice pohyblivý krk. Jak její plochá hlava, tak dlouhý krk, jsou porostlé kožnatými třásněmi, takže to vypadá, jako by želvě rostly řasy. Matamaty mají rády klidné a pomalu tekoucí vody, mělké břehy. Vyskytuje se převážně na severu Jižní Ameriky.

Želví svět - Emydura červenobřichá

Emydura červenobřichá má široký, nízký karapax, jemnou hlavu a špičatý čenich. Má kratší krk než dlouhokrčka. Rudý plastron s věkem ztrácí svoji barvu. Emydura má také žluté nebo červené proužky na hlavě a červené skvrny na nohou. Vyskytuje se v Nové Guinei a v severozápadní Austrálii v řekách, jezerech a lagunách.

Želví svět - Klapavka žlutavá

Klapavka žlutavá dostala své jméno díky svému žlutému hrdlu. Olivově hnědý carapax, je nízký, plochý a oválný, každý štítek je tmavě olemovaný. Má malou špičatou hlavu a na bradě má dva výrustky. Vyskytuje se na jihu Severní Ameriky, v mělkých, pomalu tekoucích prérijních tocích.

Želví svět - Klapavka obecná - želva s malým krunýřem

Klapavka obecná patří mezi malé druhy želv, krunýř dosahuje délky pouhých 14 cm. Má olivově hnědý až černý carapax. Dobře vyvinuté nohy pomáhají klapavce při šplhání po kmenech stromů spadlých do vody. Při uchopení do ruky často vylučuje z pachové žlázy ostře páchnoucí výměšek. Je rozšířená v jižní Kanadě a na východě a jihovýchodě USA. Většinu času tráví v mělké vodě rybníků a menších říček, pokud mají bahnité dno.

Želví svět - Dlouhohlávka mexická

České jméno dostala dlouhohlávka podle protáhlých nozder, které jsou mírně ohnuté vzhůru. Je to velká jednobarevně šedá nebo hnědá želva, která má široký proudnicový krunýř (u dospělých jedinců může tento krunýř připomínat kůži). Z vody takřka nevylézá ani na slunění, ani při kladení vajec. Ve vodě je hbitá, ale na souši je poměrně nemotorná. Je uvedena v Červeném seznamu IUCN a v CITES.

Želví svět - Karetka novoguinejská

Tato vzácná čistě vodní želva s kožovitým šedozeleným carapaxem a bílým plastronem žije převážně na jihu Nové Guineje a v nejteplejší protilehlé části Austrálie. Svými veslovitými předními končetinami se podobá mořským želvám, ale jejím ekologickým optimem jsou sladkovodní říční systémy. Proniká ovšem až do moře. V dospělosti může dosáhnout délky krunýře 60 cm. Je kousavá, agresivní, při chovu v zajetí velmi choulostivá na stres a nemoci.

Želví svět - Kožnatka čínská - želva skrytohrdlá

Kožnatka čínská (Pelodiscus sinensis) patří mezi želvy skrytohrdlé. Celkově má tato čeleď 14 rodů, dále dělených na 23 druhů. Stejně jako u všech kožnatek má carapax a plastron pokryt spíše kůží než tvrdými štítky. Krk a hlava jsou dlouhé a protáhlé, štíhlý čenich dovoluje želvě se pohodlně nadechnout i na dně mělkého jezera či řeky. Vyskytuje se převážně ve východní Asii.

Želví svět - Kožatka velká

Kožatka velká je kriticky ohroženým druhem želvy. Je 1,3-1,8 metrů dlouhá. Její hmotnost může dosáhnout až 800 kg, proto je také největším druhem želvy na světě. Cestuje na dlouhé vzdálenosti, může se zatoulat i přes 4800 kilometrů daleko. Kožatky pronikají do chladných vod ve vysokých zeměpisných šířkách díky schopnosti vytvářet do určitého limitu vlastní teplotu. Od ostatních mořských želv se liší nejen velikostí, ale také tím, že jejich krunýř je úzký a kožitý a nemají drápy na ploutvovitých končetinách. Živí se zejména medúzami, proto mají v hrdle přizpůsobeny trny, které zabraňují kluzké kořisti uniknout. Dokážou se potopit i do hloubky 1 000 metrů. Kožatky velké vyhrabávají svá hnízda na písčitých tropických plážích.

Želví svět - Kareta obrovská - mořská želva

Kareta obrovská, která je jednou z největších mořských želv, byla kdysi hojně rozšířena v teplých vodách mnoha světových moří. Dnes žijící jedinci představují pouhý zlomek někdejších stavů. Je to až 140 centimetrů dlouhá mořská želva s oválný a masivním kaparaxem. Krunýř je olivově hnědý, často tmavě mramorovaný. Šupiny na horní straně hlavy jsou světle orámované. Žije v tropických a subtropických mořích, při evropských pobřežích se vyskytuje výjimečně. Nejčastěji obývá mělké příbřežní vody s chaluhami a mořskými řasami, vyplouvá však i na volné moře.

Želví svět - Kareta pravá

Kareta pravá je jednou z nejmenších mořských želv. Její délka je přibližně 60 až 80 cm. Pozná se podle karapaxu, který má střední podélný kýl a zubaté okraje. Dožívá se vysokého věku. Svůj úzký zobák používá k lovu hub, měkkýšů a jiných živočichů žijících na korálovém útesu nebo u dna. Kvůli krásné výzdobě štítu byla téměř vyhubena a dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Želví svět - Kajmanka dravá

Kajmanka dravá obývá rozsáhlou oblast mezi Kanadou, Skalistými horami a Ekvádorem. Žije v bažinách, stojaté vodě, v jezírkách. Neplave příliš dobře. Živí se hmyzem, rybami, žábami a jinými obojživelníky. Dospělé želvy dorůstají i přes 40 cm délky karapaxu, který má olivově zelenou až hnědou barvu a hmotnosti až 40 kg. Rozdíly mezi pohlavími jsou minimální.

Želví svět - Kajmanka supí

Rozšíření kajmanky supí je mnohem omezenější, než je u kajmanky dravé. Vyskytuje se přes Louisianu po Arkansas, v přilehlých oblastech Tennessee, Kentucky, Missouri, Kansasu, Oklahomy a Texasu. Kajmanka supí dosahuje pohlavní zralosti ve věku mezi 11 a 13 lety, při délce krunýře cca 35 cm a hmotnosti mezi 7 a 9 kg. Samci dorůstají větší velikosti (i přes 70 kg) než samice (do 23 kg). Největší délka karapaxu může dosáhnout okolo 75 cm. Hlava kajmanky supí je velká se silnými čelistmi, zakončená obráceným hákem. Na jazyku má růžový výrustek v podobě červa, kterým láká ryby. Ty pak loví bleskovým chňapnutím.

Želví svět - Želva nádherná

Želva ozdobná (nádherná) patří k často chovaným druhům. Má výrazné zbarvení s typickýmy červenými proužky po stranách hlavy a krku.V dospělosti má krunýř dlouhý téměř 30 cm a tmavší než je tomu u malých želv.Pochází ze středních a východních oblastí USA,kde obývá klidné vody s bažinatým dnem a zarostlými břehy.V noci odpočívá,ve dne si hledá potravu.

Želví svět - Želva hvězdnatá

Želvy hvězdnaté obývají polosuché zalesněné nížiny a travnaté pláně Jižní a Střední Indie. Želva dostala své jméno podle výrazné kresby ve tvaru hvězd na krunýři. Jednotlivé hvězdy jsou umístěny ve středu vyvýšených hrbolů krunýře. Samice želvy hvězdnaté jsou větší a mají hrbolatější krunýř než samci. Barva krunýře je hnědá se zlatým až hnědozlatým vzorem hvězd. Toto zbarvení je uzpůsobeno přírodním podmínkám, ve kterých tento druh žije a umožňuje mu dokonalé splynutí s okolím.

Želví svět - Želva sloní

Želva sloní (Chelonoidis nigra) žije na Galapágách, tj. Želvích ostrovech v Jižní Americe. Z deseti poddruhů, které obývaly Galapážské ostrovy, existují dnes jen pouhé tři. Dříve tyto želvy lovili námořníci jako zásobu masa na své cesty. Želva sloní může dorůst délky 1,5 metrů, vážit až 250 kilogramů a dožít se i více než 200 let.

Želví svět - Želva pardálí

V mládí má velice nápadné zbarvení, žlutý karapax má každý štítek černě olemovaný a každý ze 13 hřbetních štítků má černý střed. Želvy pardálí se vyskytují na savanách a buších východní a jižní Afriky. Dosahují hmotnosti 20 až 40 kilogramů.

Želví svět - Želva prohýbaná

Je z rodu Kinixys největší a také nejneobvyklejší. Všechny mohou zadní část carapaxu přitahovat k plastronu. Tento druh želvy se vyskytuje v deštných lesích západní Afriky.

Želví svět - Želva skalní

Hnědá a černá želva skalní je pravděpodobně nejpodivnější ze všech afrických želv. S přibývajícím věkem se u želv krunýř zplošťuje. To většinou želvám žijícím v jejich skalnatém prostředí umožňuje vsunout se do uzkých a vodorovných štěrbin mezi kameny. Vykytuje se ve skalnatém prostředí východní Afriky.

Želví svět - Želva žlutohnědá

Želva žlutohnědá je velmi oblíbený druh suchozemské želvy. Žije především v jižní Evropě, západní Asii a Africe a na středomořských ostrovech. Je pod ochranou CITES. Tato želva má na okraji karapaxu (vrchní část krunýře) nad ocasem jen jeden štítek. Nápadná je i řada hrbolů na stehnech zadních nohou.

Želví svět - Želva zelenavá

Obývá ve dvou podruzích jižní Evropu. Od želvy řecké ji rozeznáme podle rozděleného nadocasního štítku, na konci ocasu má rohovitý trn. Dříve se dovážely ve velkých množstvích. Jen nepatrná část však přežila v zajetí delší dobu. Dnes jsou již vzácnější, jejich chov podléhá povinné registraci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19953 (magazin-chovatelstvi.cz#8857)


Přidat komentář