Želva

Zvířata z mírných pásem, tedy z Evropy a severních USA musí v zimě přežívat v určitém klidovém stavu. Nízká teplota a chybějící nabídka potravy znemožňují zvířatům s proměnlivou tělesnou teplotou přežít v aktivním stavu.

Želva

Želva je velmi oblíbené zvířátko, které si často pořizujeme pro naše děti. Po celém světě existuje více než 200 druhů želv. Zajímavosti z jejich světa naleznete zde.

Želvy a zimní spánek?

Zvířata z mírných pásem, tedy z Evropy a severních USA musí v zimě přežívat v určitém klidovém stavu. Nízká teplota a chybějící nabídka potravy znemožňují zvířatům s proměnlivou tělesnou teplotou přežít v aktivním stavu. Pomáhají si navozením tzv. "zimního spánku", během kterého jsou všechny životní funkce neuvěřitelně zpomaleny.

Všechny procesy látkové výměny, tep srdce, dýchání a pohyb jsou redukovány tak, že krátkou zimu v pohodlí přežijí i zvířata s menšími rezervami tuku. U dospělých želv má zimní spánek velmi příznivý vliv na chování související s rozmnožováním. Natrvalo je nutný pro udržení plodnosti.

Je možné rozpoznat samce od samice

Pokud pro svou želvu hledáte odpovídajícího partnera nebo partnerku, musíte si vybrat mezi dospělejšími želvami. Čím je želva mladší, tím je těžší určit pohlaví. Samci mnoha druhů mají břišní krunýř (plastron) více prohnutý dovnitř než samičky. Samci mají zpravidla také o něco delší a mohutnější ocas s kloakou, umístěnou blíže k jeho konci. To lze poznat pouze při porovnání více přibližně stejně velkých zvířat. Samce želvy nádherné poznáme jednoznačně podle předních drápků, které jsou značně delší než u samiček.

Věk želvy

Pokud neznáte rok narození želvy, musíte se spolehnout na odhad. Po třech letech musí mít zvíře přibližně jednu třetinu své konečné velikosti, po dalších dvou letech dosahují dvou třetin. Tyto údaje jsou však jen přibližné, protože rychlost růstu závisí na životních podmínkách. Tempo růstu se postupem věku zmenšuje. Není pravda, že lze určit stáří želvy podle "letokruhů" na jednotlivých štítcích krunýře.

Božské zvíře

V Číně a Indii je želva často nedotknutelným patronem všech chrámů. V této části světa je nejvyšší koncentrace želvích příběhů a mýtů. Je to jediné ze čtyř božských zvířat, které prokazatelně existuje.

Druhy želv

  • Želva vodní
  • Želva obrovská
  • Želva suchozemská
  • Želva sloní
  • Želva bahenní
  • Želva sladkovodní
  • Želva nádherná
  • Kareta obrovská

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20037 (magazin-chovatelstvi.cz#9783)


Přidat komentář