Zebra

Zebra - rozšíření a způsob života zebry. Zebra - výška, délka, hmotnost. Rozmnožování zeber. Zebra a její druhy. Zebry jsou společenská zvířata. Žijí ve stádech, které mají přibližně 2 až 30 jedinců, někdy i více.

Zebra - latinský název

Equus

Zebra - rozšíření a způsob života zebry

Zebry jsou společenská zvířata. Žijí ve stádech, které mají přibližně 2 až 30 jedinců, někdy i více. Zebry žijí na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky směrem na jih až po severní část Zimbabwe. Vedoucím zvířetem ve stádu zeber je vždy samec, avšak veškeré denní činnosti má na starosti vůdčí klisna, která si udržuje odstup od podřízených klisen. Vedoucí zebří klisna vede skupinu při přesunech a za ní následují ostatní klisny podle svého postavení. Poslední jde obvykle hřebec.

Zebra - souboj zebřích samců

Klání zebřích samců je tvrdým soubojem. Hřebec nasadí svůj nejzarputilejší výraz, zvedne hlavu vzhůru, vycení zuby a uši mírně sklopí dozadu. Oba zebří samci kolem sebe krouží a čekají na protivníkův první útok. Nejmírnější formou boje je přetlačovaná krky. Oba hřebci stojí proti sobě nebo vedle sebe a snaží se jeden druhému přitlačit krkem hlavu k zemi. Kousnutí rozlíceného hřebce je velice silné a bolestivé. Každý z bojujících se snaží zasáhnout přední nohy soupeře.

Zebra - výška, délka, hmotnost

Samci dosahují délky 2,3 až 2,6 metru, samice zeber jsou o něco menší. Výška zvířete je průměrně 1,2 až 1,4 metru. Hmotnost zebry pohybuje v rozmezí 300 až 350 kilogramů, vzrostlí samci zeber mohou mít přes 400 kilogramů.

Potrava zeber

Zebry jsou převážně býložravci. Spásají různé druhy trav (i tvrdých), které jiná zvířata nespásají, také se živí čerstvou trávou po deštích, různými bobulemi, větvičkami stromů a podobně. Zebry potřebují pravidelně dostatek vody.

Rozmnožování zeber

Zebří hřebci si hlídají své klisny a nedovolují jiným samcům páření s vlastními klisnami. Zebra Grévyho je březí 350 až 390 dnů, zebra horská 345 až 375 dnů a zebra stepní 360 až 375 dní. Před porodem se březí samice oddělují a zařazují do stáda až po několika dnech. Matka musí být první dva dny s mládětem. Samice pohlavně dospívají ve 3-4 letech, samci o jeden až dva roky později. Většinou samice zebry rodí 1 hříbě, které se přibližně za 5 až 15 minut po porodu postaví na vlastní nohy. Hříbě po narození váží kolem 30 kilogramů.

Zebra – ochrana, průměrný věk zebry

Zebry se dožívají v přírodě průměrného věku 10 až 15 let. Největší nebezpečí pro zebry, žijící na velkých teritoriích, představuje převážně ztráta přirozeného prostředí díky stále rostoucím počtům zemědělského a pasteveckého obyvatelstva. Zebry jsou velmi často také vyhledávanou potravou lvů.

Zajímavosti ze světa zeber

 • Zebra kapská je velmi vzácná a byla téměř vyhubena. Žije v horských rezervacích nedaleko Kapského Města.
 • Zebra Grévyho je největším druhem ze všech zeber. Vzrostlý hřebec může v kohoutku měřit 160 centimetrů a vážit přes 400 kilogramů.
 • Zebry jsou velmi plaché a mají vynikající sluch.
 • Zebra Grévyho je na červeném seznamu IUCN v kategorii: ohrožený - ENDANGERED, stupeň (EN/A1a+2c).
 • Jednotlivé druhy zeber od sebe nejlépe rozpoznáme dle pruhů na zadní části těla.

Zebra a její druhy

 • **Zebra Chapmannova - Equus burchellii chapmanni Layard
  **
 • **Zebra Burchelova - Equus burchellii
  **
 • **Zebra horská - Equus zebra
  **
 • **Zebra kapská
  **
 • **Zebra stepní
  **
 • Zebra damarská - Equus burchellii antiquorum Smith
 • **Zebra Boehmova - Equus burchellii boehmi Matschie
  **
 • **Zebra Grévyho - Equus grevyi Oustalet
  **
 • Zebra Hartmannova - Equus zebra hartmannae Matschie

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19991 (magazin-chovatelstvi.cz#9289)


Přidat komentář