Světluška větší

Typické u světlušek jsou světélkující orgány na spodní straně šestého a sedmého zadečkového článku. Nesvětélkují jen dospělci, ale i ostatní vývojová stadia. Svítivý orgán má poměrně složitou stavbu.

Světluška větší

Převážnou část svého života prožije světluška v podobě dravé larvy. Období vrcholné aktivity těchto zvířat spadá do června a července. U nás je rozšířená převážně světluška menší.

Kde žijí světlušky

Světluška větší žije ve velké části Evropy, ale ve skutečnosti je zde jen nemnoho narušených míst s loukami a lesy na vápenovém podkladu, které jsou pro ni nejvhodnější.

Zákonem chráněny světlušky

Moderní zemědělské metody, pokračující v přeměňování dosud neporušené krajiny a možná i používání umělého světla přispěly k tomu, že se světluška větší stala v mnoha oblastech vzácným druhem.

Vyhledávání jiných světlušek

Dospělé světlušky žijí pouhých několik dní. Tuto dobu zasvěcují jen vyhledáváním partnerů, páření a kladení vajíček. Při rozmnožování spotřebují veškeré energetické rezervy, které nashromáždili během larválního vývoje. Krátce po zajištění vzniku potomstva dospělé světlušky hynou. Bezkřídlé samičky se přes den skrývají před nepřátely v půdě. Po setmění vylezou světlušky ven a usadí se na trávě, kde svým světlem lákají samečky. Oplozená samička klade vajíčka do půdy jednotlivě nebo po dvou. Larva se líhne po dvou až čtyřech týdnech. Celý vývoj larvy trvá až tři roky a během této doby se larva několikrát svléká.

  • Velikost

    Velikost je u samečků průměrně 1 centimetr, u samiček až 1,8 centimetru.

Čím se živí světlušky

Potravou světluškám jsou plži, které larvy usmrtí jedem při kousnutí. Dospělci většinou potravu nepřijímají.

Jakým způsobem světlušky svítí?

Typické u světlušek jsou světélkující orgány na spodní straně šestého a sedmého zadečkového článku. Nesvětélkují jen dospělci, ale i ostatní vývojová stadia. Svítivý orgán má poměrně složitou stavbu. Pod průhlednou vrstvou kutikuly přiléhá vrstva světélkujících buněk, pod kterou se nachází odrazová vrstva buněk s krystalky kyseliny močové.

Světélkující vrstva je protknuta hustou sítí vzdušnic a nervů a její buňky obsahují velké množství mitochondrií zásobujících buňky energií potřebnou pro fotochemickou reakci. Ta spočívá na oxidaci luciferinu na oxiluciferin za přítomnosti enzymu luciferázy. Jedná se o energeticky vysoce účinnou reakci, při které se 98% uvolněné energie přemění na světlo.

Ze světa světlušek

  • Světluškám se lidově říká Svatojánští broučci. Tuto přezdívku si vysloužili proto, protože se většinou objevují v období kolem svátku svatého Jana.
  • Evropské druhy světlušek svítí žlutozeleně, některé tropické druhy červeně a jeden japonský druh dokonce modře.
  • Narozdíl od samiček mají samečkové křídla a krovky, zato jsou však menší než samičky.
  • Světlušky mají velké oči směřující dolů, které vidí velice dobře. Široký štít je chrání před oslněním shora.
  • Samička má vyvinutější světélkující orgán než sameček.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19939 (magazin-chovatelstvi.cz#8750)


Přidat komentář