Svátky věnované zvířatům

Mezinárodní den zvířat, oslavy souvisí se svatým Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. Svatý František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům.

24. duben – Světový den laboratorních zvířat

Světový den laboratorních zvířat (Den boje proti vivisekci) vyhlásila anglická společnost NAVS (National antivivisection society).

2. říjen - Světový den hospodářských zvířat

Světový den hospodářských zvířat se slaví od roku 1983.

4. října - Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat, oslavy souvisí se svatým Františkem z Assisi, jehož svátek se připomíná ve stejný den. Svatý František proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V České Republice se slaví mezinárodní den zvířat od roku 1994.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19957 (magazin-chovatelstvi.cz#8899)


Přidat komentář