Strašilky a pakobylky

Strašilky a pakobylky - potrava a způsob obživy. Některé druhy strašilek dokáží odvrátit útok nepřítele tak, že na něj vyvrhnou obsah svého žaludku. Když mladá strašilka či pakobylka přijde o nohu, naroste jí nová.

Strašilky a pakobylky obecně

Třída: hmyz
Řád: strašilky
Čeleď: různé
Rod a druh: různé

Strašilky a pakobylky a maskování

Úhlavními nepříteli strašilek a pakobylek jsou ptáci, kteří hledají potravu v trávě nebo mezi větvičkami a listy stromů. Většina z nich loví ve dne, proto je pro strašilky a pakobylky velmi důležité jejich maskování. Maskování spočívá především v ochranném zbarvení a celkovém tvaru jejich těla.

Strašilky a pakobylky - tělo

Štíhlé tělo a velmi tenké nohy a navíc ještě hnědé nebo zelenavé zbarvení dodávají některým strašilkám a pakobylkám podobu větviček. Sytě zeleně zbarvené druhy se zase podobají stéblům trávy nebo listům. Hmyz se pevně přichytí na rostlinu, opře se o ni zadečkem, obě přední končetiny natáhne před hlavu a pomalu se kývá. Napodobuje tím neuvěřitelně přesně pohyb rostlin ve větru.

Při náhlém vyrušení spadne strašilka ze stromu jako kousek suché větvičky. Teprve když se jí nepodaří nepřítele zmást tímto způsobem, pokusí se uletět.

Strašilky a pakobylky a tělesné rozměry

Délka těla: 5 – 33 cm, samičky jsou větší než samci
Ústní ústrojí: žvýkací
Křídla: skrývají se pod párem chitinových krovek, mnohým druhům však křídla chybějí

Strašilky a pakobylky - potrava a způsob obživy

Strašilky a pakobylky žijící ve volné přírodě jsou přísní býložravci. Živí se výhradně listy stromů a keřů, které ohryzávají svými silnými kusadly. Každý druh má svá oblíbená potravní stanoviště.

Strašilky a pakobylky - noční život

Strašilky a pakobylky konzumují potravu většinou v noci, když jejich nepřátelé spí. Jelikož jim však ani tma nezaručuje dokonalou bezpečnost, chovají se neustále nanejvýš obezřetně a snaží se vyvarovat jakéhokoliv hluku, jež by mohl prozradit jejich přítomnost.

Strašilky a pakobylky - krmení

Většina druhů strašilek a pakobylek si hledá potravu samostatně. Některé, například australská Didymuria vuolescens, však přilétají v početných hejnech, která dokáží ožrat i velký strom naprosto dohola.

Strašilky, pakobylky a rozmnožování

Samečci jsou u některých druhů velmi vzácní. Aniž by se pářily, kladou samičky neoplozená vajíčka, z nichž se normálně líhnou potomci. Tomuto jevu se říká partenogeneze.

Strašilky a pakobylky - nepohlavní rozmnožování

Způsob nepohlavního rozmnožování, kterého je schopna většina samiček strašilek a pakobylek, má však jeden závažný nedostatek. Generace vzniklá partenogenezí je zcela totožná se svými matkami a bez přínosu samčích genů není možný kvalitativní vývoj populace. Pro strašilky a pakobylky žijící v hejnech není problém sehnat partnera, ale jedinci méně společenských druhů mohou žít rozptýleni daleko od sebe. Proto jejich samičky vylučují svůdné vůně, kterými lákají samečky.

Strašilky a pakobylky - starost o vajíčka

O nakladená vajíčka se samička zpravidla příliš nestará. Každé vajíčko, připomínající semeno rostliny, může zůstat ležet na zemi až tři roky, chráněno tvrdou skořápkou. Po této době z něj zvláštním otvorem vyleze mladý jedinec, který se snaží dostat na strom, kde žije nebo žila jeho matka a kde najde dostatek potravy.

Strašilky a pakobylky - zvláštní přizpůsobivost strašilek a pakobylek

Zrnéčka pigmentu ve zvláštních buňkách na povrchu těla některých strašilek a pakobylek se mohou objevovat a mizet, takže celé tělo hmyzu může měnit barvu od světlejší po tmavší.

Strašilky a pakobylky - buňky a regulace teploty

Hlavní funkcí buněk je ovšem regulace tělesné teploty. Tmavé barvy pohlcují více světla, a tím i tepla, než barvy světlé. V tropických oblastech bývají denní teploty značně vysoké, avšak v noci drasticky poklesnou. Dokud pálí slunce, zůstává hmyz bledý a většina dopadajících slunečních paprsků se od něj odráží. Když okolní teplota klesne, hmyz ztmavne, aby byl schopen vstřebat více tepla.

Strašilky a pakobylky - obecně

  • V jižní Asii žije obrovská strašila Pharnacia serratipes, která je svou délkou 33 centimetry největším dosud známým hmyzem na světě.
  • Když mladá strašilka či pakobylka přijde o nohu, naroste jí nová. S přibývajícím věkem tuto schopnost ztrácí.
  • Některé druhy strašilek dokáží odvrátit útok nepřítele tak, že na něj vyvrhnou obsah svého žaludku.
  • Rozdíl v počtu mezi samci a samičkami je ojedinělý, neboť samečci některých druhů strašilek a pakobylek nebyly dosud nikdy objeveni. U některých druhů chovaných v zajetí pro vědecké účely připadá na jednoho samečka v průměru 4000 samiček.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19943 (magazin-chovatelstvi.cz#8774)


Diskuze a zkušenosti

Pavouk | 15.03.2012 09:18
Strašilky Dobrý den.Měl bych prosbu.Chovám strašilky a v zimě mám krizi s krmením.Vím,že břečťanu je víc druhů,ale nevím který je jedlý.Může mi někdo poradit.Děkuji


Přidat komentář