Štíři

Bodnutí některých druhů štírů je smrtelně jedovaté. Štíři samotní jsou proti svému jedu imunní a snáší dokonce i obrovské dávky radioaktivního záření. Kuriózní je i způsob páření štírů...

Štíři a jejich výskyt

Štíři se vyskytují zejména v tropických a subtropických oblastech světa (zejména v Africe). ## Tělo štíra

Tělo štíra je tvořeno hlavohrudí a článkovaným zadečkem, který má širší přední a úzkou zadní část. Poslední článek je zakončen drápem, který v sobě ukrývá jedovatou žlázu. Štíři mají čtyři páry končetin, kterými trhají svou kořist a které jsou tak citlivé, že zaznamenávají nejen vzduchu i půdy. Perfektní zrak zajišťuje několik párů očí. Dýchacím ústrojím štírů jsou čtyři plicní vaky, které ústí na spodní straně zadečku. ## Rozmnožování štírů

Rozmnožování štírů probíhá tak, že samec uloží na zem váček se spermiemi a zásnubním tancem k němu přivede samici. Ta si váček sama zasune do pohlavního otvoru. Samice po 30 až 540 dnech rodí 8 až 60 larev. Zpočátku je vozí na hřbetě a zásobuje vodou. Larvy se několikrát svlékají a rostou. Dospívají po 7 - 8 svlékáních.

Štíři a jejich nebezpečnost

Bodnutí člověka evropským druhem štíra nebezpečné není, ale od štírů tropických končí často smrtí. Jed působí pomalu, dospělý umírá po 3 dnech, dítě už po 10 – 20 hodinách. Proti jedu se vyrábí sérum z krve koní. ## Štíři a jejich odolnost

Štíři snášejí i obrovské dávky radioaktivního záření. Snesou 500x více než obratlovci. Odolní jsou i proti vlastnímu jedu. ## Štír jako domácí mazlíček

Některé druhy štíru jsou málo jedovaté a proto také mezi chovateli poměrně rozšířené. Někteří lidé dokonce chovají štíry v domácnosti. Taky si myslíte, že štíři do bytu nepatří?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20008 (magazin-chovatelstvi.cz#9604)


Přidat komentář