Spánek zvířat

Prospěšnost spánku pro zvířata. Proč zvířata spí. Zvířata - jak spí. # Hroši spí ve vodě ve stoje, neboť tak jsou chráněni před nepřáteli. Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu a spí v letu. Sloní spí často na suché trávě.

Prospěšnost spánku pro zvířata

Delší doba, kterou zvíře tráví v nehybnosti v úkrytu, odpočinkem nebo spánkem, poskytuje několik výhod. Jednou z nich, je podstatně menší pravděpodobnost, že zvíře bude objeveno predátory, zvláště pokud spí na těžko přístupném místě (např. ve větvích stromů nebo pod zemí). Některá zvířata přečkávají spánkem denní dobu, kdy panují nejvyšší teploty. Pro všechna zvířata platí, že během spánku také shromažďují energii. ## Proč zvířata spí

Všechna zvířata potřebují spánek, některá spí pouhých pár minut, jiná i dvacet hodin denně. Můžeme sice zjistit zda zvíře spí, bez odpovědi však stále zůstává otázka, proč spí.

Co je to spánek?

Po celou dobu spánku zůstává tělo nehybné. Zvíře přitom může být neklidné, převalovat se, ale v zásadě zůstává na jednom místě. Spící zvíře zůstává více méně netečné oproti podnětům okolí.

Zvířata - jak spí

Jak a kde zvířata spí záleží na tom, zda jsou predátorem nebo lovenou kořistí, jestli pouze odpočívá nebo zda chce být chráněno proti okolnímu světu. Například králíci se schovávají do svého doupěte, ptáci se cítí bezpečněji na stromech. Pasoucí se zvířata, například jeleni nebo koně, takovou ochranu nemají, a tak spí většinou ve stoje.

Zvířata - kdy spí

Doba, po kterou zvířata spí, je určena podle doby, kdy musí být bdělá. Většina ptáků může létat pouze za denního světla, a proto spí v noci. Aby se vyhnuli ve dne lovícím dravcům, spí zase malí drobní savci, například myši, ve dne a potravu si hledají v noci. Většina zvířat nemá ani ve spánku vypnutá mozková centra reagující na podněty z okolí a jejich smyslové orgány jsou naladěny na všechny podezřelé zvuky.

Jak spí zvířata - zajímavosti

  • Hroši spí ve vodě ve stoje, neboť tak jsou chráněni před nepřáteli.
  • Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu a spí v letu
  • Sloní spí často na suché trávě nebo si vyhrábavají muldy v zemi. Tyto muldy bývají označovány jako „sloní lože”.
  • Mnohé ryby, když spí, mění svoji barvu.
  • Žirafy spí ve stoje. Mají - li příležitost, podepírají si hlavu o větev.

Jak dlouho zvířata spí

Zde naleznete průměrnou délku dne některých zvířat.

žirafa 4
slon 4
kůň 5
delfín 5
ovce 6
morče 7
tur 7
člověk 8
krtek 8
ježek 10
šimpanz 10
králík 10
jaguár 11
činčila 12
krysa 13
kočka 13
myš 13
prase 13
křeček 14
veverka 14
lemur 16
vačice 19
netopýr 19
lenochod 20

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20034 (magazin-chovatelstvi.cz#9758)


Přidat komentář