Spánek u zvířat - jak spí zvířata

Co je spánek? Spánek u savců a ptáků. O prospěšnosti spánku. Některá zvířata přečkávají spánkem denní dobu. Kdo spí ve stoje. Kdy zvířata spí. Pár zajímavostí o zvířecím spánku.

To, že spánek je řízen mozkem a že jsou velké rozdíly v délce spánku u různých druhů zvířat, potvrzuje, jak nezbytný je pro život. Život zvířat se řídí každodenním střídáním světla a tmy, jejich život probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém rytmu.

Co je spánek?

Po celou dobu spánku zůstává tělo nehybné. Zvíře přitom může být neklidné, převalovat se sem a tam, ale v zásadě zůstává na jednom místě. Spící zvíře zůstává více méně netečné oproti podnětům okolí. Například můžeme vytáhnout spící rybu z vody, aniž by se začala bránit.

Spánek u savců a ptáků

je charakterizován poměrně pravidelným střídáním dvou fází. Elektoencefalická aktivita v průběhu první fáze se vyznačuje generalizovanými pomalými vlnami. Druhá fáze připomíná z hlediska encefalogramu bdělý stav.

Byly zjištěny vzájemné funkční vztahy mezi oběma fázemi spánku, které spočívají v tom, že podmínkou objevení se fáze druhé je postupné snížení aktivace v průběhu fáze první.

O prospěšnosti spánku

Delší doba, kterou zvíře tráví v nehybnosti v úkrytu, odpočinkem nebo spánkem, mu poskytuje několik výhod. Jednou z nich je podstatně menší pravděpodobnost, že zvíře bude objeveno predátory, zvláště pokud spí na těžko přístupném místě (např. ve větvích stromů nebo pod zemí). Proto je pro některá zvířata výhodnější déle spát a méně se věnovat shánění a příjímání potravy.

Některá zvířata přečkávají spánkem denní dobu

kdy panují nejvyšší teploty. Pro všechna zvířata platí, že během spánku také shromažďují energii.

Jak zvířata spí

Jak a kde zvíře spí závisí na tom, zda je predátorem nebo lovenou kořistí, jestli pouze odpočívá nebo zda chce být chráněno proti okolnímu světu. Proto se například králíci schovávají do svého doupěte, ptáci se zase cítí bezpečněji na stromech. Některé druhy netopýrů spí v dutinách, zabaleni do blan svých křídel.

Kdo spí ve stoje

Pasoucí se zvířata, například jeleni nebo koně, takovou ochranu nemají, a tak spí většinou ve stoje. Někteří si mohou i lehnout, a to pokud je ostatní hlídají. Při přežvykování většinou přežvýkavci dřímají.

Kdy zvířata spí

Doba, po kterou zvířata spí, je určena podle toho, kdy musí být bdělá. Většina ptáků může létat pouze za denního světla, a proto spí v noci. Aby se vyhnuli ve dne lovícím dravcům, spí zase malí drobní savci, například myši, ve dne a potravu si hledají v noci.

Například králíci nebo lišky, mohou dělat kompromis, a spí tedy několik hodin ve dne i v noci, zatímco při rozednívání a pří soumraku vycházejí, aby si hledali potravu.

V každém případě se při střídání dne a noci řídí svými „vnitřními hodinami”. Většina zvířat nemá ani ve spánku vypnuta mozková centra reagující na podněty z okolí a jejich smyslové orgány jsou naladěny na všechny podezřelé zvuky.

Mnohá mořská zvířata, která žijí na pobřeží, mají vlastní vnitřní hodiny řízeny denním střídáním přílivu a odlivu.

Pár zajímavostí o zvířecím spánku

  • Hroši ve vodě spí ve stoje, neboť tak jsou bezpečnější před nepřáteli.
  • Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu a spí v letu.
  • Lysky si krátce zdřímnou, když plavou v kruhu po jezeře.
  • Sloni spí často na suché trávě nebo si vyhrabávají muldy v zemi. Tyto muldy bývají označovány jako „sloní lože”.
  • Mnohé ryby, když spí, mění svoji barvu, snad proto, aby vypadaly nebezpečně a zastrašily tak své nepřítele.
  • V zimě zalétají špačci do města a tam spí, protože je zde tepleji než na polích.
  • Žirafy spí ve stoje. Mají-li příležitost, podepírají si při tom hlavu o větev. Hromadně nocuje i celá řada savců, například netopýři.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19940 (magazin-chovatelstvi.cz#8761)


Přidat komentář