Sob polární

Sob polární žije v Severní Americe na Aljašce a v Kanadě, ve Skandinávii a v evropské i asijské části Ruska až po severní Mongolsko. Američtí sobi se nazývají karibú. Jejich přirozeným prostředím jsou převážněseverská tundra a tajga.

Latinský název

Rangifer tarandus

Výskyt a způsob života

Sob polární žije v Severní Americe na Aljašce a v Kanadě, ve Skandinávii a v evropské i asijské části Ruska až po severní Mongolsko. Američtí sobi se nazývají karibú. Jejich přirozeným prostředím jsou převážně severská tundra a tajga. Sobi jsou společenská zvířata. Stáda jsou složena za samic s mláďaty a samčích skupin. Ta někdy dosahují až několik desítek tisíc jedinců. Na jaře a na podzim podnikají daleké cesty. V říji, která bývá na podzim, vytváří samci harémy s 10 až 15 samicemi.

Výška, délka, hmotnost

Dospělý samec soba polárního váží od 170 do 200 kilogramů, může také mít až 350 kilogramů. Samice soba váží o něco méně, přibližně 90 až 110 kilogramů. Sob polární dorůstá délky 150 až 220 centimetrů, výšky 110 až 130 centimetrů.

Sob a jeho potrava

Sob polární se živí nejrůznější rostlinnou potravou. Požírá traviny, byliny, mech, listí a výhonky keřů. V zimě se živí převážně lišejníky.

Říje a rozmnožování

Říje probíhá většinou v říjnu. V období říje sobí samci přestávají přijímat potravu a mohou zhubnout až o čtvrtinu své tělesné hmotnosti. Samci jsou v této době velmi agresivní i vůči člověku. Samice je březí 7 až 8 měsíců a poté rodí většinou jen jedno mládě. Mláďata rodí samice v květnu a červnu, kdy je dostatek potravy. Mládě po narození váží 3 až 12 kilogramů. Samice může být pohlavně dospělá již 16 měsíců po narození, většinou ale dospívá v 28. měsíci života.

Ochrana, průměrný věk

Sobi polární se dožívají v přírodě průměrného věku 15 let, v zajetí při dobrém zacházení až jednou tolik. Je odhadováno, že na světě žije 5 milionů kusů soba polárního.

Zajímavosti

  • Sobi při nedostatku potravy pozřou i drobné lumíky.
  • Sobi ujdou za den velkou vzdálenost i tam, kde by jiná domácí zvířata nepřežila.
  • Sobi jsou velmi důležitými tažnými zvířaty.
  • Parohy mají obě pohlaví. Staří samci je mívají velmi členité a mohutné, shazují je po říji. Samice mají slabší parohy a shazují je až po porodech mláďat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19983 (magazin-chovatelstvi.cz#9155)


Přidat komentář