Slon africký

Slon africký. Slon africký a sociální chování. Rozmnožování slonů. Slon africký, strava. Slonovina. Zajímavosti o slonech. Slon africký a způsob života. Sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných matriarchálních skupinách.

Slon africký

Slon je největší dosud žijící suchozemský savec, dokáže být podle okolností velmi hbitým a rychlým zvířetem. Předkové slonů se na Zemi objevili před 50 milióny lety. Pravděpodobný předek pochází z Asie a byl velikosti prasete divokého.
 
- Řád: chobotnatci (Proboscidea) - Čeleď: slonovití (Elephantidae)

Slon africký – rozšíření

Sloni v současnosti žijí na jih od Sahary. Do 11. století žili také u Středozemního moře. V současné době je populace slonů roztříštěna do několika izolovaných skupin. Zvláště je to patrné v západní Africe. Slon obývá snad všechny ekosystémy Afriky, vyhýbá se pouze afroalpínskému pásu.

Slon africký a sociální chování

Sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných matriarchálních (samičích) skupinách, tzv. rodinách, ve kterých nalezneme pouze samice a dospívající mláďata. Základ rodiny tvoří dominantní samice, často již neplodná, a její příbuzné (většinou dcery). Při ztrátě dominantní samice je stádo dezorientováno. Nejstarší slonice se však brzy ujme vedoucí role ve stádě. Typická rodina slonů má okolo 10 jedinců. Mohou se však v období hojnosti potravy seskupit do větších stád, která jsou však vždy příbuzenském vztahu - tzv. klanů. Pokud se různé rodiny slonů sloučí v klan. Jednotlivý sloni se radostně vítají (troubí, plácají ušima a dotýkají se choboty). V ojedinělých případech se mohou sloučit i jednotlivé klany a pak dosáhne stádo až 1000 kusů. Domovské území rodiny je velmi závislé na dostupnosti potravních zdrojů. Plocha území činí např. v nížinných lesích (Manyara NP, Tanzanie) jen 14 km2 po 3500 km2 v aridních oblastech. Dospívající samci skupinu opouštějí ve věku 12 let a na krátkou dobu vytváří mládenecké stáda o velikosti od 2 do sta samců. Mládenecká stáda migrují po rozsáhlých územích. V období, kdy sloni pohlavně dospějí, opouštějí stádo a žijí "samotářsky", resp. ve skupině s jedním či více "kamarády", kteří jsou vždy nablízku. V době páření, které se nazývá „musth“ přicházejí samci na krátkou dobu do samičích stád a soupeří o možnost spáření se samicemi, zpravidla se svými "kamarády". Tyto střety však nejsou přímé, ale častěji slabší jedinec ustoupí silnějšímu. Velmi staří samci žijí po zbytek života na jednom místě.

Slon africký – způsob života

Afričtí sloni jsou společenská zvířata a drží se pohromadě ve vysoce organizovaných skupinách tvořených deseti až dvanácti samicemi a jejich mláďaty. Tyto skupiny se někdy dočasně shromažďují do stád o několika stech kusech. Samci žijí stranou v mládeneckých skupinách, starší jedinci pak samotářsky. Dospívají ve věku 25 let.

Rozmnožování slonů

Samice jsou říjné 2 - 6 dní každé dva měsíce. Po 22 měsících březosti rodí samice zpravidla jediné slůně, které váží okolo 120 kg a je vysoké 1 metr. Porod probíhá v noci a je velmi rychlý.Samice se o mládě stará dva roky. Sloni dospívají zhruba v deseti letech, ale do rozmnožování se zapojují až za dalších 10 let. Dožívají se 50 až 70 let.

Slon africký – strava

Slon je výhradně býložravec. Živí se trávou, listím, větévkami hustých keřových porostů a často také plody typickými pro rovníkové pralesy. Ve střevě slona přebývají obrvení prvoci, kteří pomáhají rozkládat rostlinnou celulózu na jednodušší, snadněji stravitelné molekuly.

Slonovina

Pro slony je největší hrozbou člověk, který měl odnepaměti zájem o slonovinu. Především zpracování slonoviny v Asii a Evropě přivedlo slony na okraj vyhubení. V předminulém a minulém století se z Afriky oficiálně vyvezlo na 1000 tun slonoviny, což každý rok představovalo zabití 100 tisíc slonů. Číslo však nebude úplné, jelikož na konci minulého století kvetl nelegální obchod se slonovinou. V současné době je obchod se slonovinou přísně regulován. 

Zajímavosti o slonech

  • Zvednutým chobotem nasává slon vzduch, větří a v případě hrozícího nebezpečí jím troubí k útoku.
  • Velké ušní boltce pomáhají slonům snášet velká vedra. Slouží jako ventilátory, pomocí nichž si sloni udržují stálou tělesnou teplotu.
  • Sloní chrup má kromě klů i stoličky (šest stoliček v každé polovině čelisti).

    Zatímco slon je odjakživa loven kvůli klům, nosorožec tuponosý zase kvůli svému rohu, díky čemuž jej lidstvo dovedlo na okraj záhuby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20015 (magazin-chovatelstvi.cz#9665)


Přidat komentář