Šelmy psovité

Šelmy psovité a jejich původ. Většina psovitých šelem žije ve smečkách. Společně loví a odchovávají mláďata, která mají díky tomu větší šanci na přežití. Hyena - afričtí psi hyenoví. Vlastnosti psovitých šelem.

Šelmy psovité a jejich původ

Zástupce psovitých šelem najdeme na celém světě. Jejich dávní předkové se objevili před zhruba 36 miliony let v Severní Americe a během následujících 20 milionů let se vyvinuli ve 42 rodů, které postupně osídlily i Eurasii. Před 600 000 lety se psovité šelmy dále rozšířily i do jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Nikdy se však samy nedostaly do Austrálie, Nové Guineje a na Madagaskar. Teprve když do těchto zemí přišli lidé, přivedli s sebou i domácí psy, kteří částečně zdivočeli a postupně ovládli celou zem.

Psovité šelmy jsou i dnes rozšířeny po celém světě

ale počet jejich rodů poklesl na patnáct. Nejpočetnější je rod Vulpes (liška), k němuž patří i nejznámější volně žijící psovitá šelma – liška obecná. Do druhého nejpočetnějšího rodu Canis patří například vlk, kojot a pes domácí.

Šelmy psovité - druhy

Kromě toho existuje dalších třináct rodů, z nichž mnohé zahrnují jen jediný druh. K nim patří například pes pralesní a psík mývalovitý.

Šelmy psovité a způsob života

Psovité šelmy jsou zvířata s denní i noční aktivitou. Najdeme je po celém světě od Arktidy po Namibskou poušť. Mezi tím se nachází řada méně extrémních biotopů.

Smečka vlků

Ačkoliv jsou psovité šelmy přizpůsobeny k pronásledování kořisti v otevřené krajině, mnohé z nich využívají i další zdroje potravy. Smečka vlků patří k nejlépe organizovaným společenstvím v říši zvířat.

Početnost vlčí smečky

Podle ročního období a s tím související momentální potravní nabídky žijí vlci samotářsky nebo ve smečkách po 5 až 8 zvířatech. Tato přizpůsobivost jim pomáhá přežít.

Šakal žije v páru

Pro šakala obecného je výhodné žít v páru, v době, kdy jsou odchovávána mláďata. Oba rodiče společně loví a přináší svým potomkům potravu. Pár šakalů obecných spolu zůstává po celý život.

Potrava a způsob obživy šelem psovitých

V jídelníčku všech druhů psovitých šelem jednoznačně převažuje potrava živočišného původu, ale další poznatky o jejich potravních zvyklostech nemohou být zevšeobecňovány.

Hyena - afričtí psi hyenoví

loví nejčastěji impaly a gazely, které pronásledují v organizovaných smečkách o průměrném počtu 30 zvířat. Dokáží ulovit zvířata až do velikosti zebry. Naproti tomu samotářsky žijící liška obecná je na podzim živa téměř výhradně z jablek, lesních plodů a šípků.

Hyenka hřivnatá se živí téměř výhradně termity, které nachází pomocí velice jemného sluchu.

Šelmy psovité a rozmnožování

Volně žijící psovité šelmy se páří jen jedenkrát za rok, čímž se liší od psa domácího, jehož fena mívá mláďata dvakrát do roka.

Vůdčí samec ve směčce

Ve smečkách je rozmnožování zpravidla výsadou jen vedoucích zvířat nebo těch, která stojí nejvýše v celkové hierarchii. Samice na konci hierarchie v některých smečkách vůbec nepřicházejí do říje a pomáhají svým družkám s odchovem jejich mláďat nebo jim přinášejí potravu.

Samice psovitých šelem a rozmnožování

Samice psovitých šelem rodí po 50 až 70 dní trvající březosti, většinou v noře. V jednom vrhu bývají nejčastěji dvě až čtyři mláďata, ale například liška polární může mít najednou až dvacet mláďat. Mláďata jsou odstavena po několika měsících.

Šelmy psovité a starost o mláďata

Všechny psovité šelmy se o svá mláďata vzorně starají, zejména pokud se jedná o samotářsky žijící druhy. Oba rodiče svým potomkům přinášejí potravu a brání je před jakýmkoli nebezpečím. Jeden řádně odchovaný vrh mláďat za rok je zárukou přežití druhu.

Vlastnosti psovitých šelem

Tělesná stavba

Kohoutková výška psovitých šelem se pohybuje od 22 centimetrů (stepní lišky) po 1 metr (vlk). Tyto rozdíly jsou výsledkem přizpůsobení se životu v rozdílných podmínkách.

Šelmy psovité a dorozumívání

Psovité šelmy se dorozumívají postojem, mimikou, hlasem a čichovými signály. Většinou žijí ve smečkách, v nichž vládne přísná hierarchie, utužovaná právě prostřednictvím řeči těla, obličejové mimiky a pachových značek. Jen díky této komunikaci je možné ve smečce udržovat pořádek bez toho, aby docházelo k neustálým rvačkám.

Šelmy psovité a zajímavosti ze života

  • Psík mývalovitý se od ostatních psovitých šelem zásadně odlišuje ve dvou věcech: je jediným druhem z celé čeledi, který přespává zimu (žije ve východní Asii) v noře, a kterému během tohoto spánku klesá tělesná teplota. Kromě toho jako jediný neumí výt.
  • Některé psovité šelmy – například kojot, vlk a pes – se mohou mezi sebou křížit, přičemž i jejich potomstvo zůstává nadále plodné.
  • V rámci zkoumání potomstva mezidruhových kříženců psovitých šelem byl popsán i tento zvláštní případ: Štěňata z jednoho vrhu vzniklá křížením šakala a domácího pudla nebyla schopna se mezi sebou dorozumět, neboť „řeč” obou druhů je odlišná a některá štěňata si osvojila „řeč” šakala a jiná „řeč” psa domácího.
  • Spory vědců o tom, kdy byl pes domácí domestikován, stále nejsou uzavřeny. Zatím nejstarší pozůstatky psů domácích, o jejichž autentičnosti nikdo nepochybuje, byly objeveny u Starr Carr v hrabství Yorkshire v Anglii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19944 (magazin-chovatelstvi.cz#8786)


Přidat komentář