Rosnička podivná - život rosničky

Rosnička podivná a způsob života. Díky plachému a opatrnému způsobu života můžeme rosničku podivnou spatřit jen zřídka. V Trinidadu a v povodí Amazonky, v těžko přístupných bažinatých oblastech daleko od lidských obydlí, je hojně rozšířena.

Rosnička podivná obecně

Třída: obojživelníci
Řád: žáby
Čeleď: pseudidae
Rod a druh: Pseudis paradoxa

Rosnička podivná a způsob života

K mnoha neobyčejným vlastnostem rosničky podivné patří například i to, že se zdržuje téměř výhradně jen ve vodě. Ačkoliv všechny žáby potřebují k přežití vodu nebo alespoň vlhké prostředí, přesto nepobývá většina druhů žab ve vodě trvale.

Rosnička podivná - rozmnožování ve vodě

Voda jim slouží převážně k rozmnožování a výchově potomstva, ale potravu si hledají většinou na pevné zemi. Rosnička podivná si však ve vodě shání potravu, odpočívá a také se zde rozmnožuje, zatímco na pevnou zem vylézá jen výjimečně.

Rosnička podivná - odpočívá ve vodě

Většinu času žába plave ve vodě a při odpočinku jí z vody vyčnívají jen velké oči a nosní otvory. Vybírá si stojaté vody s hustou plovoucí vegetací, ve které nachází dostatečná úkryt. Při sebemenším náznaku nebezpečí bleskurychle zmizí pod vodou v porostu.

Rosnička podivná - vzácná žába

Díky tomuto plachému a opatrnému způsobu života můžeme rosničku podivnou spatřit jen zřídka. V Trinidadu a v povodí Amazonky, v těžko přístupných bažinatých oblastech daleko od lidských obydlí, je hojně rozšířena. Je pouze málo zoologů, kteří měli štěstí ji pozorovat.

Rosnička podivná - tělesné rozměry rosničky podivné

Délka: pulci až 25 cm, dospělí jedinci 7,5 cm

Rosnička podivná - potrava rosničky podivné

Velcí pulci se živí především rostlinnou potravou. Dospělé rosničky požírají také drobné vodní živočichy, které vyplaší a vyženou z vrstev bahna u dna.

Rosnička podivná - končetiny

Rosnička podivná má velmi silné zadní končetiny a mezi neobyčejně dlouhými prsty má natažené plovací blány. Prsty mají totiž ještě jeden dodatečný článek, díky kterému je rosnička pohyblivější a obratnější. Dlouhými prsty také snadno vyhrabává z bahna na dně hmyz a drobné korýše.

Rosnička podivná a chytání kořisti

Prsty na přeních končetinách jsou prodlouženy stejným způsobem jako na zadních. Neobvyklé však je, že vnitřní prsty připomínají palec a rosnička je také tak používá. Chytá totiž kořist plovoucí okolo ní předními končetinami jako rukama.

Rosnička podivná - pulci

Pulci spotřebují mnohem více potravy než dospělé rosničky. Jako u většiny larev spočívá jejich jediný úkol v tom, aby se co nejvíce živili a získali tak dostatek energie k přeměně v dospělou rosničku.

Rosnička podivná - krmení

Rohovitými zuby oškrabují řasy z kamenů, větví a vodních rostlin a jsou schopni trávit tvrdé rostlinné tkáně, protože mají prodlouženou střevní část trávícího traktu. Střevo dospělých rosniček je kratší, protože trávení živočišné potravy, která v jejich jídelníčku na rozdíl od pulců převažuje, je snadnější.

Rosnička podivná a rozmnožování

Většina druhů žab zakrývá a obaluje svá vajíčka zvláštní rosolovitou hmotou. Z tohoto obalu se vyklubou malé larvy, které žijí ve vodě a říká se jim pulci. Během této fáze se jim pomalu vyvíjejí plíce a končetiny, zároveň ztrácejí ocásek a dozrávají v dospělou žábu, která je také mnohem větší než původní larva.

Rosnička podivná - vývoj

Vývoj rosničky podivné probíhá stejným způsobem až na to, že největší velikosti dosahuje tato žába v larválním období. Když se pulec vylíhne z oplozeného vajíčka, vypadá úplně normálně. Má téměř dokonale kulatý tvar těla a dlouhý ocásek, avšak neuvěřitelně rychle se zvětší. Vzrostlý jedinec měří až dvacet pět centimetrů, je téměř tak velký jako sleď.

Rosnička podivná - pulec a změná na žábu

V průběhu přeměny ztrácí pulec žábry a vyvíjejí se mu plíce. Zároveň pulci vyrůstají končetiny a původní kulatý tvar těla se mění na krátké hranaté tělo se širokou tlamou a vystupujícíma očima, jak je to u žab typické. Současně s touto změnou se zkracuje dlouhý ocas a živočich je den ode dne menší.

V okamžiku kdy rosnička dospěje a konečně vypadá jako opravdová žába, je její velikost už jen čtvrtinou původní délky.

Pár zajímavostí o rosničkách

  • Rosnička podivná vydává nejroztodivnější zvuky, například velice zvláštní chrochtání, které lze přirovnat k chrochtání prasat. Mnohem častěji tak tuto rosničku uslyšíme než uvidíme.
  • Když byli poprvé tato rosnička a její pulci popsáni, nevěřilo několik vědců této skutečnosti a prohlásili dospělou rosničku a pulce za dva různé živočišné druhy. Teprve když byla rosnička podivná chována v zajetí, bylo prokázáno, že obě tato stadia přísluší k jednomu jedinému druhu.
  • V Jižní Americe chytají domorodci obrovské pulce na háčky a prodávají je jako lahůdku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19941 (magazin-chovatelstvi.cz#8764)


Přidat komentář