Proces námluv znají i zvířata

Ptáci většinou usilují o samičku předváděním svého nádherného peří. U páva z toho může výt jedinečná podívaná. Samci rajek předvádějí krkolomné kousky, například zavěšení se na větvích stromů hlavou dolů.

Námluvy - Zajíc polní

začíná s námluvami s přicházejícím jarem. Dvoří se samičce očicháváním a pak se k ní pokusí přiblížit intimněji. Pokud se však samičce jeho přístup nezamlouvá nebo nápadník nereaguje na náznaky odmítnutí, postaví se na zadní nohy a předními tlapkami uštědří samci ránu.

Námluvy - Lev

je držitelem rozsáhlého harému lvic, který žárlivě střeží.

Námluvy - Hyena

je feministicky zaměřené zvíře. Samice hyeny jsou až o desetinu větší než samci, kteří hrají ve smečce druhé housle a jsou samicím podřízení.

Námluvy - Opice

jsou rodinně založené. Postavení obou partnerů bývá vyrovnané.

Námluvy - Žirafy

Samci žiraf bojují o svou vyvolenou přetlačovánímí krky.

Námluvy - Zebry, bizoni a kamzíci

zápasí o samičku v boji, který může skončit i smrtí.

Námluvy - Ptáci

většinou usilují o samičku předváděním svého nádherného peří. U páva z toho může výt jedinečná podívaná. Samci rajek předvádějí krkolomné kousky, například zavěšení se na větvích stromů hlavou dolů. Nejvěrnější jsou však jeřábi. Uzavírají svazek na celý život a stvrzují ho milostným tancem zahrnující různé výskoky, poklony, potřásání hlavou a mávání křídly.

Námluvy - Hmyz

Roháč obecný bojuje pomocí kusadel, kterými se zaklesne do kusadel soupeře, dokud neztratí jeden z nich rovnováhu. Evropští cvrčci předkládají dámě darem nějakou laskominu a zatímco si samička pochutnává, pokusí se o rychlé spáření. Samičky kudlanek a některých pavouků své partnery po milostném aktu pozřou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19932 (magazin-chovatelstvi.cz#7278)


Přidat komentář