Plazi a jejich zrak

Plazi žijí v rozmanitých životních podmínkách, a proto jsou jejich oči chráněny různým způsobem. Někteří plazi slzí, jiní mají pohyblivá oční víčka nebo mají oči přerostlé kůží.

Jak vidí?

Plazi žijí v rozmanitých životních podmínkách, a proto jsou jejich oči chráněny různým způsobem. Někteří plazi slzí, jiní mají pohyblivá oční víčka nebo mají oči přerostlé kůží.

Princip vidění plazů

Každý plaz potřebuje rozlišit tvar a mnohdy i barvu kořisti, eventuálně rostlinné potravy. Kromě toho je pro něj důležité sledovat pohyby živočichů, ať už partnera, mláďat nebo nepřítele. Ty druhy plazů, které žijí pod zemí nebo ve vodě, mívají oči poměrně malé. Plazi žijící na povrchu půdy se naopak na své oči spoléhají velmi často.

Barevné vidění

Zdá se, že mnozí plazi dovedou rozlišovat barvy. Někteří například vnímají červeno - černou nebo žluto - černou kresbu na těle jedovatých druhů hmyzu. Obří želvy barevně vidí a mnohé želvy reagují na červené světlo (více se o želvách dozvíte v příslušném článku). Je docela možné, že želvy vnímají i infračervené světlo, které je pro nás za hranicí viditelnosti. Mnozí krokodýli a hadi jsou naopak téměř barvoslepí.

Ochrana očí plazů

Mnohé druhy plazů mají oči chráněné stéjně jako savci pohyblivými očními víčky. Ta se ale od savčích liší tím, že u plazů bývají větší a pohyblivější spodní víčka. U některých plazů najdeme dokonce ještě třetí víčko, takzvanou mžurku. Tato průsvitná blanka se v pravidelných intervalech vodorovně přetahuje přes oči a udržuje tak jejich povrch čistý a vlhký.

Proč mají skelný pohled

Skelný pohled plazů (především hadů) je způsoben tím, že jejich oční víčka srostla a chrání oči před nečistotami jako celistvá průhledná blanka.

Možnosti prostorového vidění

O tom, zda plazi mohou nebo nemohou vidět prostorově, rozhoduje umístění na očí na hlavě. U těch druhů, které mají oči umístěné po stranách hlavy tak, že se jejich zorná pole nemohou překrývat, prostorové vidění chybí. U těch druhů, které mají oči umístěné po stranách hlavy tak, že se jejich zorná pole nemohou vzájemně překrývat, prostorové vidění chybí. Vidět prostorově znamená pro plazy výhodu, protože tak mohou lépe odhadovat vzdálenosti, a tedy i získávat přesnější informace o poloze kořisti.

Vnímání tepla

Někteří hadi dovedou vnímat tělesné teplo své kořisti. Při jejím vyhledávání se tedy nemusí spoléhat jen na zrak. Hroznýšovití hadi mají řadu až dvanácti jamek citlivých na teplo umístěné podél horní čelisti. Chřestýši a krajty mají tepelný smysl natolik vyvinutý, že dovede rozlišit rozdíly teplot s přesností na 0,003°C.

Druhy plazů

  • krokodýli
  • aligátoři
  • želvy
  • hadi
  • ještěrky

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20018 (magazin-chovatelstvi.cz#9689)


Přidat komentář