Pes - čich, zrak a sluch

Psí čich - čichové schopnosti psa. Psí čich proti pašerákůma drogám. Pes a analyzování pachů. Uspořádání psího čenichu - nosu. Další smyslovou schopností je sluch. Pes a určování směru. Psí uši a sluch.

Psí čich - čichové schopnosti psa

Pes je „čichové zvíře”. Žije především ve světě pachů. Jeho čichové schopnosti jsou pro nás nepředstavitelné. Zředíme-li pot člověka nebo zvířete milionkrát, pes je rozliší a pozná ten náš. Podobně je tomu s mastnými kyselinami a jinými páchnoucími látkami. Stejně snadno, jako my lidé rozeznáme otisky nohou ve vlhkém písku, rozpoznává pes nespočetné pachy. I stopa stará několik hodin, nebo dokonce dnů, pro lidské oči neviditelná, je pro psa zřetelná a dovede jej k cíli naprosto bezpečně.

Pes a myslivec

Této schopnosti využívají především myslivci při dohledávání postřelené zvěře, kdy psi sledují krvavou stopu mnoho kilometrů přírodním terénem. Avšak ani policisté, celníci a protidrogová služba se při hledání zločinců, ztracených lidí i předmětů, drog a podobných věcí bez psů neobejdou.

Jemný čich psa

objeví i malou trhlinu v plynovém potrubí hluboko pod zemí, ložisko rud nebo chutné houby lanýže pod vrstvou kořenně páchnoucí lesní půdy.

Psí čich proti pašerákůma drogám

Při boji proti pašerákům drog jsou vycvičení stopaři neobyčejně užiteční a cenní. Znovu a znovu čteme v novinách a slyšíme v rozhlase a televizi o neuvěřitelných úspěších těchto psů. I když je pašovaná látka mnohonásobně zabalená do plastikové fólie, zavřená v nádobě nebo obklopená jinou páchnoucí látkou, psi ji najdou. Dokonce i drogy uzavřené v silnostěnných a zašroubovaných ocelových láhvích policejní stopaři objevili. Našli je i v benzínových nádržích či mezi nesnesitelně páchnoucími předměty.

Pes a analyzování pachů

Psi totiž dovedou směs pachů analyzovat a mezi mnohými objeví ten jediný pach, který hledají. Jak je možné, že psi mají tak obrovské čichové schopnosti, kdežto jiní tvorové, třeba my, je máme nedostatečné nebo vám chybějí úplně? Odpověď spočívá v uspořádání psího nosu.

Uspořádání psího čenichu - nosu

Jako první je zde stále vlhká nosní houba zachycující pachy. Další částice pachových látek se dostávají do velkých nozder a tudy až k obrovské čichové sliznici rozprostřené po nosních skořepách. Ta je třicetkrát větší než u člověka a prostoupená mnohem větším množstvím jemných nervových zakončení. I nosní skořepy psa jsou podstatně složitější než u člověka.

Čich za řezáky

Další čichový orgán se nachází přímo za řezáky dásní. Pes nasává pro něj zajímavý pach lehkými pohyby čelistí a zářez mezi nosními křídly přivádí pach dovnitř.

Další smyslovou schopností je sluch

Člověk vnímá zvuky v rozpětí asi od 16 do 20 000 kmitů za sekundu (Hz). Naproti tomu pes slyší tóny od 60 do 70 000 nebo až do 100 000 kmitů za sekundu. Slyší tedy i ultrazvuky, ke kterým je člověk úplně hluchý. Na vnímání ultrazvuku jsou založeny psí píšťalky, které člověk neslyší, ale jejichž signály pes dobře rozlišuje.

Pes vnímá mnohem dříve

Hluboké tóny my slyšíme lépe, ale není to žádný podstatný rozdíl, jen hranice je mírně posunuta. Sluch psa však je mnohem jemnější než lidský. Pes vnímá zvuky mnohem dříve než my, a proto je tak dobrý hlídač. Dokonce i ve spánku reaguje na významné zvuky a je okamžitě vzhůru, když jej něco znepokojí.

Pes a určování směru

Pes dovede také přesněji určit směr, odkud zvuk přichází, zejména má-li vzpřímené uši. Boltec jako trychtýř vede zvuk do zvukovodu a současně se natáčí co nejvýhodnějším směrem. Tak rychle určí, odkud zvuk přichází.

Psí uši a sluch

Psí uši jsou totiž vybavené souborem svalů, které boltcem pohybují, kdežto nám už tyto svaly dávno zakrněly, takže jen málokterý člověk umí stříhat ušima.

Hlasité zvuky nedělají psům dobře

Příliš hlasité zvuky jsou psovi nepříjemné. Proto reaguje výrazněji na pouliční hluk, sirénu, hlučnou hudbu, a to často až úzkostlivě, utíká z dosahu nebo se brání, protože mu silný hluk působí bolest. Při nadměrně hlučné hudbě psi často pronikavě vyjí.

Hluk a pes

Jste-li milovníky hlasité hudby nebo máte-li takové přátele, pak je radno, abyste psu dali možnost někam se před takovou hudební produkcí uklidit. Vystavovat zvíře s tak citlivým sluchem ohlušujícímu rámusu je skutečné týrání, které ohrožuje jeho zdraví.

Zrak psa - smyslové vnímání lišící se plemeno od plemene

Pokud jde o zrak, má člověk nad psem výhodu. Pravda, pes má díky postrannímu postavení očí podstatně větší zorné pole, ale nevidí tak dobře podrobnosti a hlavně ne plasticky jako my. Ostře vidí pes od 7 do 100 m. Na větší vzdálenost ani klidně stojícího vlastního pána nepozná.

Pohyb vidí pes na kilometr

Naproti tomu pohyb postřehne pes na vzdálenost 1000 m. Přirozeně, že zrakové schopnosti se u různých plemen liší. Chrti loví na viděnou a následkem toho neobyčejně dobře vnímají pohyby zvěře i na velkou dálku.

V noci vidí pes skvěle

V noci však všichni psi vidí lépe než my. Je to proto, že mají nad sítnicí odrazovou vrstvu, která násobí množství světla pronikajícího zornicí oka. Navíc mají v očních tyčinkách mnohem více rodopsinu, což je látka obsahující vitamin A a protein. Její nedostatek způsobuje šeroslepost.

Pes a barvoslepost

Pes také nerozlišuje příliš dobře barvy, i když není zcela barvoslepý. Do jaké míry barvy vnímá, to dosud není vysvětleno. Jako všechny šelmy pes totiž rozlišování barev v podstatě nepotřebuje. Zato dovede rozlišit padesát odstínů šedi, v čemž mu člověk nemůže konkurovat.

Psi a chuť

Psi mají dobře vyvinutou chuť, která se ovšem značně liší od té naší – o tom se každý majitel psa dříve či později přesvědčí.

Psi mají zálibu v trusu

a jiných pro člověka odporných a nesnesitelně páchnoucích věcech. Proč tomu tak u většiny psů je, nedovedeme dobře vysvětlit. Na druhé straně psi neobyčejně snadno rozeznají i léky bez chuti a zápachu, které jim přimísíme do potravy. Jednoduše ji potom nechají stát. Proto se leckdy nepodaří ani ten trik, že tabletu nebo mast vpravíme do nějakého pamlsku, abychom svého mazlíčka oklamali.

Jak dalece pes vnímá různé chuti

a jak jeho smysly vůbec fungují, to je obtížné určit. Pes rozlišuje základní chuti jako my, ale navíc umí chutí řídit složení slin. Ochutná-li potravu, začne vylučovat hlenovité sliny, olizuje-li něco nestravitelného, třeba hračku nebo lidskou ruku, jsou jeho sliny řídké a vodnaté.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19956 (magazin-chovatelstvi.cz#8895)


Přidat komentář