Pes a dítě

Pokud se opravdu pro koupi pejska rozhodnete, buďte pro své dítě ve výchově domácího mazlíčka vzorem. Bude od vás odkoukávat nejen to dobré, ale i to špatné. Pokud se dítě ke zvířeti bude chovat špatně, zvíře si to zapamatuje.

Zodpovědnost za zvíře

Pokud se opravdu pro koupi pejska rozhodnete, buďte pro své dítě ve výchově domácího mazlíčka vzorem. Bude od vás odkoukávat nejen to dobré, ale i to špatné. Pokud se dítě ke zvířeti bude chovat špatně, zvíře si to zapamatuje a dříve nebo později mu to oplatí. Budete proto muset neustále sledovat chování dítěte i zvířete. Nikdy nenechávejte malé dítě se zvířetem samotné! Pokud máte nějaké pochybnosti, koupi zvířete raději odložte. Počkejte, až bude dítě starší a zodpovědnější. Dítěti musíte především vysvětlit, že zvíře není hračka, se kterou si pohrají a poté ji odloží.

Koupě domácího mazlíčka

Podle odborníků je pes vynikajícím partnerem pro dítě mladšího školního věku (6 – 10 let). Ještě ale není schopno se plně o zvíře postarat a potřebuje pomoc rodičů. Kolem devíti let se v něm rozvíjí pocit zodpovědnosti. Dítě se dokáže plně o zvíře postarat kolem 10 - 15 roku svého věku, kdy se může podílet i na jeho výcviku.

Nejlepší přítel člověka

Dítě staršího školního věku (10 - 15 let) se stává vychovatelem zvířete a rozvíjí se také jeho pohybové schopnosti, neboť je nucen více se hýbat. Dítě se díky výchově psa učí toleranci, trpělivosti, zodpovědnosti. Pes je pro dítě důvěrníkem, dobrým kamarádem a tvorem, se kterým se může kdykoliv pomazlit. Mnozí jedináčci dokonce vnímají svého domácího mazlíčka jako svého sourozence.

Jak přežít v jedné domácnosti

Pokud chcete, aby soužití vaší rodiny se psem fungovalo, je třeba dodržovat několik pravidel.

  • Děti do 13 let by neměly psovi dávat povely.
  • Děti by si se psi měly hrát jen za dozoru dospělého.
  • Dítě nikdy nesmí rušit psa, když žere nebo kouše nějakou svou hračku.
  • Nekrmte psa u stolu.
  • Dítě by mělo začít dávat psovi žrádlo až kolem svých 10 let. Posílí se tak dominance dítěte nad psem.
  • Umožněte psovi co možná nejčastější pobyt venku. Třikrát denně je minimum.
  • Naučte dítě, aby nezvedalo svého psa, když se blíží větší pes.
  • Pes potřebuje ke své vyrovnanosti přítomnost lidí. Nenechávejte ho proto od rána do večera zavřeného v bytě nebo o samotě venku přivázaného u boudy. Přítomnost lidí by ale neměla být ani přehnaná. Pes potřebuje svůj klidný koutek, kam se může v případě potřeby uvelebit.
  • Vychovávat psa může dítě od svých 12 let. Cvičení by mělo být zábavou, ne mučením.
  • Cvičit psa začněte co nejdříve. Psi se jako problémoví nerodí, problémové z nich dělá špatné zacházení nebo špatná výchova. Řádný výcvik je důležitý i pro jeho bezpečí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19926 (magazin-chovatelstvi.cz#6898)


Přidat komentář