Osel

Osli žijí na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky směrem na jih. Vedoucím zvířetem ve stádu oslů je vždy samec, avšak veškeré denní činnosti má na starosti vůdčí klisna, která si udržuje odstup od podřízených klisen.

Latinský název

Equus

Výskyt

Osli jsou společenská zvířata. Žijí ve stádech o počtu 2 až 30 jedinců, někdy i více. Osli žijí na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky směrem na jih. Vedoucím zvířetem ve stádu oslů je vždy samec, avšak veškeré denní činnosti má na starosti vůdčí klisna, která si udržuje odstup od podřízených klisen. Vedoucí oslí klisna vede skupinu při přesunech a za ní následují ostatní klisny podle svého postavení. Poslední jde obvykle hřebec.

Klání mezi samci

Klání oslích samců je tvrdým soubojem. Hřebec nasadí svůj nejzarputilejší výraz, zvedne hlavu vzhůru, vycení zuby a uši mírně sklopí dozadu. Oba oslí samci kolem sebe krouží a čekají na protivníkův první útok. Nejmírnější formou boje je přetlačovaná krky. Oba hřebci stojí proti sobě nebo vedle sebe a snaží se jeden druhému přitlačit krkem hlavu k zemi. Kousnutí rozlíceného hřebce je velice silné a bolestivé. Každý z bojujících se snaží zasáhnout přední nohy soupeře.

Výška, délka, hmotnost

Osli jsou lichokopytníci. Hřebec má kohoutkovou výšku v průměru kolem 122 centimetrů, klisna 115 centimetrů.

Čím se živí

Osel je schopen přežívat i ve velice chudých oblastech, kde by jiná velká zvířata mohla mít problémy s přežitím. Osel se tomuto způsobu života přizpůsobil. Jeho zuby jsou schopny rozdrtit i značně tuhé rostlinné části. Oslí stoličky mají vysoké korunky, které se rychle opotřebovávají, proto dorůstají po celou délku života oslího jedince. Osel je v potravě nevybíravý, nespotřebuje ani mnoho vody a vzhledem ke své velikosti unese na hřbetě neuvěřitelně velký náklad, někdy až 300 kilogramů. Osel se živí převážně trávou, různými bylinami a někdy i tuhým listím křovin. Protože osel se vyskytuje převážně v oblastech s nedostatkem vody, neustále je nucen cestovat za vodou a potravou. Osel dobře vidí ve tmě, a proto se velmi často pase s oblibou i v noci.

Námluvy a křížení

Klisny vrhají zjara nebo na počátku léta po 11 měsících březosti pouze jedno jediné mládě (oslí samice je březí jednou za dva roky). Hříbě se již po dvou hodinách samostatně pohybuje, ale rychle se unaví. Oslí mládě hledá ochranu v hustším porostu. Matka se většinou pase opodál se stádem a své mládě hlídá. Ve dvou týdnech je hříbě natolik pohyblivé, že může následovat stádo při útěku, ve stáří jednoho měsíce se pravidelně oslí mládě pase a drží trvale ve společnosti ostatních oslů. Ve 4. měsíci se oslí mládě těměř obejde bez mateřského mléka, avšak saje klisnu téměř celý rok. Klisny pohlavně dospívají ve třetím roce života, hřebci o rok později. Ve volné přírodě se dožívají 10 – 15 let, v zajetí i dvojnásobku.

Oslové a koně (o plemenech se dočtete zde) se mohou navzájem křížit a vytvářet nový druh. Mula pochází ze spojení samce osla a klisny. Mezek je potomkem oslice a hřebce. Jejich potomci jsou většinou velmi silní a odolní. Tisíce let je člověk používal jako tažná zvířata k přepravě těžkých nákladů.

Ochrana, průměrný věk

Osli se dožívají v přírodě průměrného věku 15 let, v zajetí při dobrém zacházení až 40 let. Divocí afričtí osli, předkové osla domácího, jsou už dnes ve volné přírodě velmi vzácní. O něco lépe je na tom, díky přísné ochraně, osel asijský Equus hemionus, a v posledním století se divoká forma oslů objevila i v Severní Americe.

Zajímavosti

 • Ve starém Egyptě osla spojovali s postavou boha Setha.
 • Hieroglyf osla, vyřezaný nožem do ramene, měl svého nositele chránit před zlým osudem.
 • Řekové zpodobňovali boha příjemností Dyonýza jezdícího na oslu.
 • Římané v oslovi viděli symbol plodnosti.
 • Osel asijský dokáže běžet rychlostí až 70 km/h.
 • Oslí mléko je výživnější nežli kravské, a starověké ženy ho považovaly za nenahraditelný kosmetický prostředek ke zkrášlení pleti.

Druhy oslů

 • Osel domácí (Equus africanus f. sinus)
 • Osel somálský (Equus asinus somaliensis)
 • Osel nubijský (Equus asinus africanus)
 • Asijský divoký osel (Equus hemionus)
 • Danakilský osel (Equus asinus taeniopus)
 • Džigetaj (Equus hemionus hemionus)
 • Onager ( Equus hemionus onager)
 • Kulan (Equus hemionus kulan)
 • Khur (Equus hemionus khur)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19986 (magazin-chovatelstvi.cz#9213)


Přidat komentář