Orel královský - královský orel

Orel královský, rozšíření a způsob života. Orel, hnízdění, teritoria, vymírání, tělesné rozměry, lov a rozmnožování. Jedno hnízdo je často používáno postupně několika generacemi orlů po sobě po celá desetiletí či dokonce staletí.

Orel královský obecně

**Řád: dravci
Čeleď: jestřábovití
Rod a druh: aquila heliaca **

Orel královský - rozšíření a způsob života

Domovem orla královského jsou stepi a jiná otevřená rovinatá území. Pokud může, dává přednost travnatým a močálovitým krajinám s roztroušenými osamělými stromy a ostrůvky lesů.

Orel královský - území hnízdících párů

Území jednotlivých hnízdících párů jsou od sebe vždy oddělena a mezi dvěma teritorii se nachází určitý pás země nikoho. Lovecký revír páru orlů královských zaujímá plochu kolem 50 čtverečních kilometrů. Ve 20. letech našeho století, když se orel královský ještě běžně vyskytoval v Rumunsku v povodí Dunaje, připadalo na každé tři kilometry toku řeky jedno obsazené hnízdo.

Orel královský - teritoria

V oblastech s chudší potravní nabídkou musí orli každý den létat daleko za potravou a zde se teritoria jednotlivých párů zdají být ještě rozsáhlejší. V posledních padesáti letech obecně v celé Evropě poklesly stavy zvířat, která orel královský nejčastěji loví. Intenzivní zemědělství přeměnilo někdejší přirozenou stepní krajinu v obrovské lány polí a luk.

Orel královský - vymírání orla

I když se i v takto pozměněných krajinách nějaká drobná zvěř udržela, všude je jí méně než dřív. Ve stepí Střední Asii se k tomuto problému ještě přidává další – nedostatek stromů vhodných k zahnízdění. Je stále méně stromů, které by unesly nemalou váhu orlího hnízda. Z tohoto důvodu se dnes orel královský vyskytuje velmi vzácně.

Orel královský a tělesné rozměry orla

Délka: 80 – 85 cm
Rozpětí křídel: 190 – 220 cm
Hmotnost: 2,5 – 4 kg

Orel královský - potrava orlů

Stejně jako ostatní orli se i orel královský živí převážně živými zvířaty. Naskytne-li se mu však příležitost, nepohrdne ani mršinami, které mohou v určitých obdobích tvořit překvapivě vysoký podíl jeho potravy. Bývá to například za zvláště krutých zim, kdy je velmi těžké objevit živou kořist, a proto se z mnoha orlů královských stávají dočasní mrchožrouti.

Orel královský a lov

Orel královský obvykle vyhlíží kořist a spouští se za ní z vysoko položené pozorovatelny. Po krátkém pronásledování vyhlédnutou oběť většinou dostihne a silnými, jako dýky ostrými drápy ji usmrtí.

Orel královský - rychlý lovec

Na většině území, které orel královský obývá, tvoří hlavní část jeho potravy zajíci a králíci, dále pak syslové, křečci a jiní hlodavci, například myši a mladí svišťové. Orel královský však loví i větší zvířata až do hmotnosti kolem pěti kilogramů. Neváhá se zmocnit ani zpěvných ptáků, mladých kachen, hus, vran a dokonce plameňáků.

Orel často loví v párech

Orel královský loví často v párech. Jeden z ptáků vyhlédnutou oběť vyplaší a nadežene ji ke druhému, který se jí zmocní.

Orel královský a rozmnožování

Orel královský tvoří páry na celý život a každoročně se vrací ke stejnému hnízdu. Při příletu předvádí působivé svatební lety. Plachtí nad hnízdem, často se spouští dolů, někdy se jeden z partnerů zachytí nohou za noh druhého a oba ptáci se ve vývrtce řítí k zemi.

Orel královský a hnízdění

Pár orlů královských staví hnízdo společně, nejčastěji na vysokém, osaměle stojícím stromě. Používaným stavebním materiálem jsou větve. Samice snese do hnízda dvě až tři vejce, při jejichž zahřívání se oba partneři střídají. Z vajíčka, které bylo sneseno jako první, se vylíhne první mládě, které je o něco větší a silnější než ostatní. U většiny dravých ptáků si toto nejsilnější mládě přivlastňuje nejvíce potravy, kterou rodiče do hnízda přinášejí, a někdy své sourozence dokonce zabije.

Orel královský - poprvé hnízdí ve čtyřech letech

 

Orel královský poprvé hnízdí ve věku čtyř let. Rozmnožovací schopnost druhu je na mnoho místech příliš nízká, aby vyrovnala přirozené ztráty.

Orel královský a zajímavosti ze života orlů

  • Páry orlů královských každoročně zvětšují svá hnízda – přidávají nové větve. Jeho hmotnost se tím neustále zvyšuje, až se někdy stane, že větve nesoucí hnízdo již nevydrží a zlomí se.
  • Jedno hnízdo je často používáno postupně několika generacemi orlů po sobě po celá desetiletí či dokonce staletí.
  • Navzdory své velikosti loví orel královský často i zcela nepatrnou kořist: na zemi pátrá po žabách, ještěrkách a hmyzu.
  • V některých částech východní Evropy kladou lidé dodnes návnady se strychninem proti vlkům a liškám, kteří údajně ohrožují jejich dobytek. Ačkoliv je kladení otrávených návnad pod pokutou zakázáno, praktikuje se dál a zbytečně stojí život mnoho druhů zvířat, mezi nimi i orlů královských.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19949 (magazin-chovatelstvi.cz#8817)


Přidat komentář