Odhalení rakoviny pomocí psů

V lednu letošního roku se objevily optimistické výsledky zkoumající dech pacientů. Výzkumem se dosáhlo až 80% přesnosti a lékaři zjistili, že psi dokáží reagovat na extrémně nízkou koncentraci několika dílů těkavých látek.

Rakovina

První studie o možnosti využití psů při odhalování nádorů v těle člověka se objevila na konci roku 2004.

Nevyužité schopnosti psů

O možnosti psí detekce kožních zhoubných nádorů, melanomů, se vědělo již dříve, kdy psi dokázali určit nádor s přesností 99% , avšak odborníkům a lékařům to přišlo nemožné.

V lednu letošního roku se objevily optimistické výsledky zkoumající dech pacientů. Výzkumem se dosáhlo až 80% přesnosti a lékaři zjistili, že psi dokáží reagovat na extrémně nízkou koncentraci několika dílů těkavých látek v bilionu ostatních plynů a rozeznat tak u lidí rakovinu.

Čichové receptory

Psí schopnosti vychází z počtu čichových receptorů. Zatímco člověk má v nose kolem 5-15 milionů těchto receptorů, pes jich má 125 až 250 milionů! Psi mají také čtyřikrát větší mozkové centrum, zodpovědné za zpracování čichových vjemů.

Psí výcvik

Psi po výcviku dokáží detektovat například rakovinu prsu s 88 procentní úspěšností a rakovinu plic odhalí dokonce z 99%. Zdravé vzorky psi označili jen ve 2 procentech u rakoviny plic, u rakoviny prsu jen v 1%.

Psi dokázali lékařům své schopnosti a povzbudili je k využití psů pro hledání dalších poruch lidského těla.

Čich psů

Psí čich je opravdu chvályhodný. Čich psů se využívá k nacházení kořisti, odhalování zločinců, ukrytých drog i k hledání min. V USA dokonce existuje psí jednotka odhalující pašované ovoce a maso. V jednání je použití psů i při letištních kontrolách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19933 (magazin-chovatelstvi.cz#7300)


Přidat komentář