Netopýr rybožravý - netopýři

Většina druhů netopýrů se ukládá k odpočinku ve velkých hejnech. Největší počet byl zaznamenán v jeskyni v Novém Mexiku, kde se shromáždilo více než milión netopýrů. Netopýři tvoří skoro jednu čtvrtinu všech existujících savců na Zemi.

Netopýr - latinský název

Noctilio leporinus

Netopýr - rozšíření a způsob života

Netopýra rybožravého potkáte v lesnatých oblastech a mangrovových bažinách Střední a Jižní Ameriky, od Mexika po Argentinu. Hojně se také vyskytuje na Trinidadu a Antilách.

Způsob života netopýrů

je poměrně zajímavý. Ve dne odpočívají na svých místech, vzájemně se obírají a čistí se. Místa k odpočinku většinou mají v korunách vysokých stromů či na skalních převisech. Takováto jejich odpočívadla lehce poznáte na vzdálenost padesáti metrů, jelikož je cítit typický ostrý a odpudivý puch netopýrů, který se šíří z jejich výkalů nebo nezpracované kořisti.

Echolokační systém netopýrů

Svá odpočívadla netopýři rybožravý opouštějí za soumraku a vydávají se na lov. Aby se orientovali, mají tzv. echolokační systém, který jim v noci poskytuje nutnou orientaci prostoru.

Netopýr rybožravý - délka, hmotnost

Netopýři rybožravý dosahují délky 9,3 – 13, 4 centimetrů. Zato rozpětí jejich křídel je 28 – 31 centimetrů. Hmotnost těchto savců se pohybuje mezi 20 – 70 centimetry.

Netopýr - potrava

Tento druh netopýra požírá hlavně drobné ryby, a to velmi neobvyklým způsobem. Netopýři rybožraví používají svůj echolokační systém, kterým nejprve zaznamenají hejna ryb a poté je loví jako vlečnou sítí, podobně jako u lidského rybolovu.

Netopýr létá nad hladinou močálů

nebo při mořském břehu, mnohdy na okraji příbojových vln. Nejprve zjistí polohu drobných vlnek, jenž rybky plovoucí přímo pod hladinou dělají. Zadní nohy ponoří netopýr 2 – 3 centimetry a drápy táhne vodou, potom bleskově zaútočí.

Rozmnožování netopýrů

Co se týče rozmnožování netopýrů rybožravých, není toho příliš známo. Odborníci zjistili, že tito savci po většinu roku žijí na svých odpočívadlech ve smíšených hejnech, a že samice před porodem mláďat tvoří oddělené skupiny, kde pak svá narozená mláďata i kojí.

Netopýři se páří v zimě

a zhruba za 16 týdnů se narodí slepé a nahé mládě. Matka je nosí s sebou dva týdny a ve stáří asi dvaceti dnů začíná mládě létat.

Netopýr rybožravý – ochrana a průměrný věk

Netopýři rybožraví se mohou dožít až dvaceti let. Jsou ohroženi ve svém biotopu, který stále ubývá. Stejně tak jsou ničena i jejich místa k odpočinku. Také nadměrný lov přispívá k tomu, že netopýrů rybožravých ubývá víc a víc.

Zajímavosti ze světa netopýrů

  • Netopýři jsou velmi početnou skupinou živočichů. Tvoří skoro jednu čtvrtinu všech existujících savců na Zemi.
  • Kromě ptáků jsou netopýři jediní obratlovci, kteří mohou létat na velké vzdálenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19993 (magazin-chovatelstvi.cz#9316)


Přidat komentář