Mořské akvárium - středomořské akvárium

Středomořské akvárium je náročnější na údržbu.Zvláštní nádrž s řasami - akvárium.Mořská nádrž rifového typu.Korály v mořském akváriu. Několik zásad mořského akvária. Bylo dokázáno, že v nádrži s korály dochází k poklesu dusíkatých, fosforečných látek.

Středomořské akvárium

První chybou je domnívat se, že živočichové z Jaderského a Černého moře, kteří nám byli v minulosti dostupní, jsou v akvaristické praxi odolnější než živočichové tropických korálových útesů. Problematika zakládání a údržby akvária středomořského typu je však jiná než u rifové nádrže. Ve středomořském akváriu prakticky chybějí korály.

Středomořské akvárium je náročnější na údržbu

ve smyslu výměny vody a odstraňování dusíkatých látek. Živočichové středomoří nebyli ve světě ani v Evropě nikdy běžně chováni, jejich dovozy (nejčastěji z dovolené) byly v 60. – 80. letech specifikou českých zemí. V této době jiní akvaristé již poměrně hojně chovali tropické živočichy – obyvatele korálových útesů.

Zvláštní nádrž s řasami - akvárium

Naši akvaristé vytvořili originální způsob, jak udržovat ekosystém akvária středomořského typu, a to zařazením zvláštní nádrže s řasami, které z vody odčerpávají hlavně dusíkaté a fosforečné látky a využívají je jako živiny a na kterých také rostou nitrifikační bakterie. Další podmínkou provozu akvária tohoto typu je malý počet ryb, ale i sasanek, krabů a dalších živočichů a postupné osazování.

Mořská nádrž rifového typu

Mořská nádrž rifového typu bývá atraktivnější, protože bývá velmi barevná a působí nezvykle, esteticky působivě a exoticky. Nádrže rifového typu zpravidla nepotřebují regenerátor (i když jeho použití není vyloučeno a nelze ho jednoznačně nedoporučit), zvláště pokud jsou osazeny dostatečným množstvím korálů.

Korály v mořském akváriu

Korály odebírají z vody dusíkaté a fosforečné anorganické látky. Činí tak prostřednictvím symbiotickým řas, tzv. zooxanthel, které žijí v tělech korálových polypů, a vláknitých zelených řas, které žijí v kostře korálů.

Korály v akváriu

Experimentálně bylo dokázáno, že v nádrži s korály dochází k poklesu koncentrace dusíkatých a fosforečných látek. Pro provoz mořského akvária to znamená vybavit jej nejdříve korály a teprve po několika týdnech až měsících přidávat postupně další bezobratlé živočichy a ryby.

Několik zásad mořského akvária

Mořské akvárium vyžaduje řadu faktorů jako jsou:

  • Dostatečná velikost nádrže.
  • Malé množství živočichů – hlavně ryb, což však mnoho akvaristů nechce respektovat, protože prahnou po dalších barevných, pohyblivých a tudíž atraktivních živočiších.
  • Vhodná skladba živočichů.
  • Osazení technikou (nejdůležitější je filtr – mechanická a desinfekční funkce, odpěňovač, osvětlení) a údržba.
  • Krmení živočichů.
  • Měření obsahu škodlivin, hustoty a pH vody, redox potenciálu, obsahu některých látek a dalších parametrů.
  • Dodávání některých látek (vápník) do vody.
  • Speciální technika (UV lampy aj.).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19962 (magazin-chovatelstvi.cz#8935)


Přidat komentář