Mořské akvárium

Mořská akvária jsou velkým návštěvním trendem. Jedno větší mořské akvárium nalezneme v Ostravě. A co ještě v Ostravě uvidíte? Akvárium bylo založeno v roce 1999 a v nejbližší době se bude akvárium rekonstruovat a rozšiřovat.

Mořské akvárium

Mořská akvária jsou velkým návštěvním trendem. Jedno větší mořské akvárium nalezneme v Ostravě. A co ještě v Ostravě uvidíte? Akvárium bylo založeno v roce 1999 a v nejbližší době se bude akvárium rekonstruovat a rozšiřovat.

Mořské ryby

Ryby, které v mořském akváriu nalezneme jsou dovezeny především z Indického oceánu. Mezi nejznámější druhy patří například Zebrasoma flavescens - Bodlok žlutý, Gobiodon citrinus - Hlaváč citronový, Ostracion cubicus - Havýš žlutohnědý, Apolemichthys xanturus - Pomec plavoocasý, Amphiprion ocellaris - Klaun očkatý a mnoho dalších ryb. Také zde nalezneme známé české ryby, např. sumce a kapry.

Zajímaví mořští živočichové

Zajímavých mořských živočichů zde nalezneme mnoho. Mezi ty, které vás zaujmou patří bezesporu Muréna, Karetka novoguinejská a Žralok bílý.

Žralok

V tomto mořském akváriu byli už dva žraloci, ale bohužel zahynuli během několika dní následkem stresu z přepravy. Nyní zde nově nalezneme mladou samici žraloka.

Plazi

V této expozici mořského akvária nalezneme také plazy. Mezi rarity zde patří Krokodýl nilský, Varan Salvator, Varan komodský a Krajta královská.

Opičky

Mořské akvárium je doplněno také malými opičkami, například Tamarínem žlutorudým, Kosmanem zakrslým.

Čím se živí?

Mnoho lidí se ptá, jak se opičky živí. Mohou se živit speciální stravou, ale vhodnější je krmit opičky stravou smíšenou. Nejvhodnější je krmná směs složená z rýžové kaše bez mléka, osmizrné kaše, medu, banánu, glucopuru, vitalcínu a pangaminu.

Přeprava ryb

Mořské ryby, které zde nalezneme se dovážejí z indického oceánu. Převoz ryb je velmi náročný. Ryby jsou při převozu omámeny speciálními omamnými látkami, které obsahují nikotin a čpavek. Ryby jsou při převozu klidnější a trpí méně stresem. Stres totiž může ryby zabít!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20016 (magazin-chovatelstvi.cz#9682)


Přidat komentář