Mluvení u papoušků - jak naučit mluvit

Jak naučit papouška mluvit. Kdy a jak začínají papoušci mluvit. Který papoušek nejlépe mluví. Kakaduové, papoušek vlnkovaný, amazoňané. Amazoňan Percy - vulgární papoušek. Mluvící ústrojí papoušků. Jak papoušci mluví.

Jak naučit papouška mluvit

Klíčem k tomu, jak naučit papouška mluvit, nebo lépe řečeno napodobovat lidskou řeč, je množství času, které s ním strávíte a jak často s ním mluvíte. Od papouška, který je v domácnosti, kde se málo mluví, nemůžete očekávat zázraky. Velkou roli zde hraje dobrý vztah mezi ptákem a jeho majitelem. Papoušek by měl být smělý a důvěrný přítel svého pána. Smutný a vylekaný pták se jen těžko naučí mluvit.

Kdy a jak začínají papoušci mluvit

Mnoho lidí má nerealistické představy o tom, za jak dlouhou dobu se papoušek naučí mluvit. Například většina papoušků šedých žako se nenaučí mluvit dříve, než jim je jeden rok. A naopak, některé velké druhy arů se naučí svá první slovíčka ještě než dospějí. Jsou to nejčastěji výrazy jako „ahoj” a „nech toho”, které papoušek často slyší.

Papoušci žako

a další začnou napodobovat řeč tím, že zpočátku vydávají huhlavé zvuky, které se ještě slovům nepodobají. Prostě nacvičují mluvení. Než se papoušek naučí slovo jasně vyslovovat, může to trvat i několik týdnů. Na druhé straně, někteří dospělí ptáci, především žakové, se učí nová slova a fráze s odstupem několika dní a nepotřebují si mluvení procvičovat.

Který papoušek nejlépe mluví

Často kladenou otázkou bývá, jestli se lépe učí mluvit samečci nebo samičky. U jistých druhů, mezi něž patří i andulka a korela, není pochyb o tom, že samečci jsou na mluvení talentovanější a některé samičky se naopak dokonce nikdy mluvit nenaučí. U většiny druhů však schopnost mluvení nezávisí na pohlaví ptáka. Stejně tak tato schopnost nemá žádnou souvislost s jeho velikostí.

Kakaduové, papoušek vlnkovaný, amazoňané

Mnoho velkých papoušků, nejvíce kakaduové, se nikdy nenaučí víc než jen několik slov. Přesto papoušek vlnkovaný a jiné malé druhy si dovedou osvojit až obdivuhodně široký slovníček. Malé druhy nejsou schopny jasně reprodukovat slova ve velkém objemu a s přesným přízvukem. Papoušci žako však předčí svou přesností mluvených slov ostatní druhy na tak vysoké úrovni, že rozlišit papouška od jeho pána je téměř nemožné. Některé druhy amazoňanů, jako například amazoňan žlutohlavý, je v této dovednosti těsně následující. Naopak kakaduové a arové jsou málokdy schopni napodobovat lidský hlas tak věrně.

Vulgární papoušek a neslušné slova

Někteří lidé považují za zábavné učit své papoušky nadávat. Měli by však zvážit, že pokud se někdy v budoucnosti stane, že si papouška nebudou moci ponechat, skutečnost, že jej naučili hrubě nadávat a klít jej může učinit neprodejným a jeho zdomácnění v novém domově bude nemožné.

Amazoňan Percy - vulgární papoušek

V roce 1999 byl takto jeden papoušek vykázán z domu. Amazoňan, zvaný Percy, byl použit jako papoušek dlouhána Johna Silvera ve hře Ostrov pokladů. Naučil se svou klasickou roli a zahrál ji dokonale. Avšak na hlavní zkoušce všechny šokoval, když najednou začal s klením, které bylo ještě mnohem pestřejší než barva jeho vlastního peří.

Mluvící ústrojí papoušků

V celé ptačí říši mají jen určité druhy papoušků, špačků a vran schopnost věrně napodobovat lidský hlas. Jedním z důvodů je jejich masitý jazyk. Mnoho ptáků má jazyk příliš tenký, například tukani. Masitý jazyk je jednou z nezbytností pro hlasovou mimiku. Je to teprve nedávno, kdy se vědci začali zajímat o to, jak vlastně papoušci mluví. A není divu, že to byl Alex, ten slavný papoušek žako, který se stal předmětem těchto výzkumů. Výzkumníci nahráli na video pohyby jeho zobáku a pomocí infračervené kamery a rentgenových paprsků zachytili vnitřní pohyby jeho jazyka.

Jak papoušci mluví

Způsob, jakým papoušci mluví, se může druh od druhu lišit. U papoušků žako bylo zjištěno, že zvuk je vytvářen v Eustachově trubici, v dolní části hrtanu, kde je tvořen zpěv.

Papoušek modifikuje zvuk

Hrtan je dutina v krku, kde se u lidí nacházejí hlasivky, ne však u ptáků. Papouščí hrtan pouze modifikuje zvuk. Ptačí průdušnice se může roztahovat nebo smršťovat a právě tyto pohyby modifikují zvuk. Skutečnost, že papoušek má dolní čelist pohyblivou, mu umožňuje větší pohyby zobáku, než je tomu u ostatních druhů ptáků, a tento faktor zde také hraje svou roli. Když Alex řekl „éé”, jeho zobák byl široce otevřen a jazyk byl umístěn v přední části. Když řekl „áá”, měl zobák zavřený a jazyk byl v zadní části.

Papoušek rád napodobuje

Když mluvíme, nepřemýšlíme o poloze našeho jazyka a tvaru úst, prostě to děláme bez uvažování. Náš jazyk, kterým se dorozumíváme, je zřejmě odvozen od zvuků, které jsou lidem přirozené. Ale, když se zastavíme, abychom se zamysleli nad papouščí mimikou, není bez povšimnutí, že papoušek napodobuje nejen náš jazyk, ale, pokud mu to dovolují jeho anatomické rozdíly, i náš způsob mluvení. Přírodní hlasový projev žaků sestává ze série hvízdání a pískání, a pokud jsou vystrašeni, navíc i z mručení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19971 (magazin-chovatelstvi.cz#8979)


Přidat komentář