Mirikina - noční opice

Mirikina - noční opice a životní prostředí. Způsob života mirkiny. Potrava a způsob obživy mirkiny. Co umí mirikiny - noční opice. Rozmnožování mirkiny - nočních opic. Důležité znaky mirkiny. Typické znaky mirikiny.

Mirikina - noční opice a životní prostředí

Životní prostředí mirikiny je velké, a proto je pochopitelné, že tento druh opice obývá nejrůznější typy lesů. V nich nachází podstatnou část své potravy - ovoce. Mirikina se občas odvažuje přiblížit i k lidským sídlům. Jednotliví členové skupiny spolu udržují neustálý kontakt celou řadou různých hlasových projevů.

Způsob života mirkiny

Mirikina obývá lesy Jižní a Střední Ameriky, a to od pobřeží až po horské lesy ve výškách kolem 3200 metrů nad mořem. Většinu svého života prožije v korunách stromů. Přes den mirikiny spí v hnízdě z listí nebo ve stromové dutině. Teprve za soumraku se probouzejí a vydávají se shánět něco k snědku. V noci jsou mirikiny čilé a obratně se pohybují v korunách stromů, někdy dokonce i po zemi. Jistotu, s jakou dovedou skákat a šplhat, jim dodávají dlouhé a silné končetiny, ale hlavně jejich vynikající zrak. S nočním životem mirikin pravděpodobně souvisí i pestrost jejich hlasových projevů. Ve tmě se totiž těžko uplatní jiná než hlasová komunikace a příslušníci skupiny spolu nutně potřebují udržovat kontakt. Pod bradou mají tyto noční opice kožovitý vak. který v případě potřeby mohou nafouknout. Používají ho jako rezonanční orgán, který zesilující jejich hlas. Pokud některý člen skupiny spatří nebezpečí, varuje ostatní voláním „vuuk--vuuk”.

Hlasové projevy mirikyny

Další hlasové projevy jsou kvičení, vřeštění a štěkání. Nejčastějším typem soužití mirikin je tlupa tvořená samcem, samicí a jejich potomky. Ve věku dvou let se mláďata osamostatňují. Tyto skupinky obývají teritorium, ohraničené výměškem řitních pachových žláz.

Potrava a způsob obživy mirkiny

S příchodem soumraku se mirikina probouzí, opouští svůj úkryt a vydává se na obchůzku za potravou. Nejdůležitější složkou jejího jídelníčku je ovoce všeho druhu, ale na svých potulkách v korunách stromů požírají mirikiny i listy nebo hmyz, pavouky, ptačí mláďata a dost možná že i netopýry a jiné malé savce. Tato čilá noční opice se díky svému výbornému zraku pohybuje ve větvích natolik sebejistě, že dokonce dokáže lovit i letící živočichy, například můry, brouky, šváby nebo netopýry. Při lovu se nohama pevně přidrží větve, pak prudce a vysoko vyskočí a snaží se polapit roztaženými předními končetinami kořist, která právě prolétá kolem ní. Na stromech s mimořádnou úrodou ovoce se někdy shromažďuje i několik skupin mirikin najednou. Nějakou dobu se vzájemně tolerují, ale pak začnou dospělí jedinci vydávat hlasitý výhružný pokřik, kterým se snaží ostatní mirikiny zastrašit.

Co umí mirikiny - noční opice

 • Mirikiny dovedou vydávat až 50 různých zvuků, přičemž některé z nich jako by patřily jiným zvířatům, například kočkám.
 • Mirikiny vidí i v noci, ale za novoluní jsou podstatně méně aktivní než jindy.
 • Někdy mirikina vychází hledat potravu i během dne.
 • Díky svým velkým očím si mirikina vysloužila anglické jméno „owl monkey”, tedy soví opice.
 • V noci je i v deštných pralesích chladno, proto má mirikina daleko hustší a teplejší srst než většina ostatních druhů opic.
 • Jihoamerické opice z čeledi malpovitých mají s africkými a asijskými druhy opic jen velmi málo společného. Liší se například mnohem širším, zploštělým nosem. Některé malpovité opice mají chápavý ocas, který starosvětským druhům chyb

Rozmnožování mirkiny - nočních opic

O chování souvisejícím s rozmnožováním toho u mirikin mnoho nevíme. Jednak tyto opice žijí v těžko přístupném prostředí korun stromů, jednak jsou aktivní jen přes noc. Předpokládáme, že k páření může dojít kdykoli během roku a že se doba páření řídí momentální nabídkou potravy. Dosud „nezadaný” samec vychází na námluvy za úplňku. Přitom skáče z koruny jednoho stromu na druhý a vydává hlasité volání. Nezřídka urazí během jedné noci až šest kilometrů. Po úspěšném páření samice porodí jedno jediné mládě, které při porodu váží něco kolem 100 gramů. V prvních týdnech života se mládě pevně drží na matčiných prsou a matka je kojí a ochraňuje. Mládě mirikiny poměrně rychle roste. Ve stáří jednoho měsíce se již odvažuje na samostatné výpravy po okolí a matka je nosí na hřbetě. Když je mláděti sedm týdnů, zesílí natolik, že se již může pokoušet o první krátké skoky. Od této chvíle se o mládě začíná starat i otec. Kojení trvá u mirikin různě dlouho, někdy 5, jindy až 12 měsíců, podle typu a úživnosti prostředí.

Důležité znaky mirkiny

Tělesné rozměry mirikiny

Délka: od hlavy ke kořeni ocasu 24-37 cm, ocas 31,5-40 cm

Hmotnost: 600-1000 g

Rozmnožování mirikiny

Pohlavní dospělost: ve 2. roce

Období páření: celoročně

Délka březosti: 126-133 dní

Počet mláďat: 1, vzácně 2

Způsob života mirikiny

Chování: tvoří malé rodinné skupinky dvou dospělých a jejich mláďat

Potrava: především ovoce, ale také listy, semena, hmyz a příležitostně i malí obratlovci

Délka života: v přírodě asi 25 let

Příbuzné druhy mirikiny

Do čeledi malpovitých náleží asi 35 druhů opic ze 12 rodů, například malpy, titiové, chvostani, uakariové, kotulové, vřešťani a chápani.

Výskyt mirikiny

Mirikina žije v pralesích Střední a Jižní Ameriky od Panamy jižně až po severovýchod Argentiny a od východního pobřeží Brazílie, přes Surinam a Guayanu západně až po Kolumbii, Ekvádor a Peru.

Ochrana druhu mirikiny

O mirikinách můžeme říci totéž co o ostatních obyvatelích pralesů: jejich životní prostředí se neustále zmenšuje a jejich situace začíná být velmi vážná.

Typické znaky mirikiny

 • Srst: Poměrně krátká, ale velmi hustá a mékká, proto vypadá tělo mirikiny robustně.
 • Zbarvená je hnědě nebo šedě, na hrudi světleji.
 • Oči: leží poměrně blízko vedle sebe a díky jejich velikosti mirikina vidí i ve tmě.
 • Nozdry: jsou umístěny daleko od sebe.
 • Zbarvení obličeje: Bílou kresbu obličeje lemují po obvodě tři černé pruhy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19981 (magazin-chovatelstvi.cz#9097)


Přidat komentář