Medojed kapský

Medojed kapský obecně. Rozšíření a způsob života medojeda. Medojed kapský si někdy vyhrabává noru sám. Medojed kapský je svým založením samotář. Velikostí patří medojed kapský ke středně velkým lasicovitým šelmám. Tělesné rozměry medojeda kapského.

Medojed kapský obecně

Řád: šelmy
Čeleď: lavicovití
Rod a druh: Mellivora capensis

Rozšíření a způsob života medojeda

Medojedy najdeme na většině území Afriky, od jižního Maroka po nejjižnější cíp kontinentu. Žije i na Středním východě, v Kazachstánu, Afghánistánu, Nepálu a v Indii.

O medojedu kapském se dá říci, že je v podstatě hlavně nočním živočichem

Celý den většinou prospí pod zemí, na povrch vychází za soumraku a loví především v noci. V oblastech, kde si může být jist, že nebude venku rušen, vychází ven z nory také přes den.

Medojed kapský si někdy vyhrabává noru sám

jindy použije noru nějakého jiného živočicha. Nejvíce mu vyhovují podzemní doupata hrabáče kapského. Medojedi se ale mohou usadit i ve skalních rozsedlinách nebo v dutinách mezi kořeny stromů. Pokud si svou noru vyhrabávají sami, má tvar tunelu, dosahuje délky až 13 metrů a sahá do hloubky 1,5 metrů pod povrch země.

Medojed kapský je svým založením samotář

Příležitostně ale můžeme v přírodě potkat dvojice medojedů, které tvoří samec a samice. Ačkoli tato lasicovitá šelma dovede výborně šplhat, zdržuje se na stromech jedině tehdy, když šplhá po kmeni k vyhlédnutému hnízdu divokých včel.

Velikostí patří medojed kapský ke středně velkým lasicovitým šelmám

ale dovede překvapit svou útočností. Dravost medojeda se projevuje především během období páření. Medojed se při boji zakousne do svého protivníka silnými čelistmi a visí na něm vytrvale jako buldok.

Tělesné rozměry medojeda kapského

Délka: od hlavy po špičku ocasu až 1 metr
Výška v kohoutku: asi 30 centimetrů
Hmotnost: 8 – 16 kilogramů

Zvláštní přizpůsobení medojeda životnímu prostředí

Drápy medojeda

Přední i zadní nohy medojeda jsou vybaveny drápy. Zejména drápy na předním páru nohou jsou velice dlouhé, silné a ostré. Medojed se používá při hrabání, kdy mu nahrazují polní lopatku, fungují ovšem i jako účinná obranná zbraň.

Vzhled a pach

Srst na hřbetě medojeda kapského je téměř bílá, na spodní straně těla hnědočerná. Vzniká tak nápadná barevný kontrast. Medojed je díky němu ve svém životním prostředí nepřehlédnutelný. Svým zbarvením varuje větší šelmy, aby ho nechaly na pokoji. Pokud nějaký nezkušený dravý tvor nedbá varování, medojed ho postříká páchnoucím výměškem svých análních žláz.

Potrava medojeda kapského

Medojed kapský není ve výběru své potravy příliš náročný. Požírá téměř všechno, co dokáže ulovit nebo najít. Můžeme jmenovat například drobné savce a ptáky, ale i jedovaté hady včetně mamby, dále ještěry, ryby, žáby, štíry a především hmyz. Medojedi ovšem požírají také ptačí vejce, bobule a další plody, kořínky a pupeny rostlin.

Medojed miluje med

Jak napovídá jeho jméno, nejoblíbenější pochoutkou tohoto zvířete je med. Při svých loveckých výpravách prozkoumává medojed kapský i nory surikat, zemních veverek, krys a myší. Jejich obyvatele zabíjí a požírá přímo v noře.

  • Protože medojed mívá ve zvyku požírat i domácí drůbež a jehňata, zemědělci ho střílejí, jakmile se objeví.

Medojed kapský a rozmnožování

Medojed kapský žije na tolik skrytým způsobem života, že dosud nemáme o jeho rozmnožování podrobnější zprávy. Navíc předpokládáme různé odchylky u jednotlivých populací.

Samice medojeda po březosti

která trvá šest nebo sedm měsíců, přivádí na svět jedno až dvě mláďata. Rodí v noře, skalní rozsedlině nebo ve vykotlaném stromě. Domníváme se, že se samec na výchově mláďat nepodílí.

Pár zajímavostí o medojedech

  • V suchých oblastech medojed kapský vyhrabává ve vyschlých říčních korytech jámy, na jejichž dně se pak shromáždí podzemní voda. Z těchto napajedel těží řada dalších živočichů. Podobné „studně” vyhrabávají také sloni.
  • Bylo již zpozorováno, jak medojedi loví a zabíjejí želvy. Aby se pak dostali k jejich chutnému masu, musí pomocí drápů a zubů rozbít tvrdý želví krunýř.
  • Kůže medojeda kapského obepíná jeho tělo značně volně. Pokud ho některý nepřítel napadne a zakousne se mu zezadu do šíje, dovede se medojed ve své kůži otočit a útočníka pokousat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19942 (magazin-chovatelstvi.cz#8772)


Přidat komentář