Madagaskar - ptáci a jeho živočichové

Madagaskar, který leží u východního pobřeží Afriky, nabízí obrovské množství rozmanitých biotopů, od mohutných řek, po vysoké hory, deštné pralesy a pouště. Ale stejně tak je různorodý i zdejší svět živočichů.

Kde leží Madagaskar

Madagaskar, který leží u východního pobřeží Afriky, nabízí obrovské množství rozmanitých biotopů, od mohutných řek, po vysoké hory, deštné pralesy a pouště. Ale stejně tak je různorodý i zdejší svět živočichů.

Vegetace na Madagaskaru

Velká část Madagaskaru byla v dřívější době pokryta tropickými pralesy. Ovšem po příchodu člověka, což bylo zhruba před 1500 lety byla velká část těchto lesů zničena. V současnosti se rozlehlejší zalesněná území vyskytují jen na východě Madagaskaru, kde je největší množství srážek.

Ptačí říše na ostrově

Na Madagaskaru žije mnoho druhů ptáků, kteří pocházejí z africké pevniny. Jsou jimi například ledňáčci, drongové a perličky.

Madagaskar se také může pyšnit tím, že jen zde žije pestře zbarvený kurol patřící do řádu srostloprstých, který připomíná nádherného papouška. Tento výjimečný pták se živý ještěrkami a hmyzem.

Velice vzácným ptákem Madagaskaru je mesit běloprstý. Velikostně na tom je jako drozd, žije na zemi a živí se hmyzem.

Ostatní živočichové

Mnoho savců se stalo nedobrovolně ostrovními obyvateli, když se před 100 miliony lety Madagaskar oddělil od africké pevniny. Tito savci se pak mohli nerušeně vyvíjet, nezávisle na africkém kontinentu.

Mnohotvárnost biotopů vede k tomu, že se na Madagaskaru rozvinul bohatý a neobyčejně zajímavý živočišný svět.

Proto zde najdete téměř polovinu všech druhů chameleónů a zrovna tak i všechny druhy lemurů. V severních oblastech Madagaskaru zase žijí jedinečné druhy ryb a hmyzu.

Mnoho druhů madagaskarských živočichů se rozšířila po celém světě až v pozdějších dobách, proto se na oddělený ostrov nemohla dostat. Z toho důvodu nenajdete na Madagaskaru žádné ropuchy, kobry, antilopy, vyšší opice nebo kočkovité šelmy. Ale zato se odhaduje, že na ostrově žije na 100 000 druhů různého hmyzu a bezobratlých živočichů.

Mnoho unikátních živočichů bylo vyhubeno kvůli zničení jejich životního prostředí, o což se postaral člověk. Vyhubeny byly tři druhy aepiornisů, obřích madagaskarských běžců, z nichž největší druh byl vysoký přes tři metry.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19987 (magazin-chovatelstvi.cz#9229)


Přidat komentář