Lev

Lev - rozšíření a způsob života lva. Lev - výška, délka, hmotnost lva. Jak loví lvi. Rozmnožování lvů. Ve lví smečce existuje výrazná dělba práce mezi oběma pohlavími. Samice se starají o odchov potomstva a obstarávají většinu potravy.

Lev – latinský název

Panthera leo

Lev - rozšíření a způsob života lva

Lvi jsou na rozdíl od ostatních kočkovitých šelem, společenská zvířata. Žijí ve smečkách, které mají přibližně 5 až 30 jedinců, někdy i více. Pro lvy je typická velká přizpůsobivost, žijí v nadmořských výškách až do 4 500 metrů nad mořem.

Základní podmínkou pro výskyt lva na určitém území je dostatečné množství kořisti (zejména velkých druhů kořisti). V dnešní době se převážně vyskytují a Africe jižně od Sahary. Lvi také obývají savany, stepi, lesostepi, křovinaté oblasti a polopouště.Ve lví smečce existuje výrazná dělba práce mezi oběma pohlavími. Samice se starají o odchov potomstva a obstarávají většinu potravy. Samci své úsilí věnují hlídkování, značkování a obraně teritoria před ostatními samci.

Lev - výška, délka, hmotnost lva

Samci dosahují délky 2,5 až 3,3 metru, samice 2,3 až 2,7 metru, ocas má délku okolo jednoho metru a je zakončen černým střapcem. Výška zvířete je jeden metr u samic a 1,2 metru u samců. Hmotnost lva se pohybuje v rozmezí 150 až 225 kilogramů, lvice váží v rozmezí 110 až 152 kilogramů.

Potrava lvů

Lvi jsou převážně masožravci. Dávají přednost především velkým stádním zvířatům jakými jsou například pakoně, zebry, buvoli. Jsou to kořisti, které mohou lva a celou jeho smečku nasytit na delší dobu. Lvi v období nedostatku potravy nepohrdnou ani zajíci, želvami, malými hlodavci. Lvi se z nedostatku potravy pokoušejí také lovit i myši, ptáky a hmyz. Takto malá kořist ovšem nestačí pokrýt ani energii, kterou lev na její polapení musí vynaložit.

Jak loví lvi

Pokud mají lvi opravdu hlad nebo je kořisti nedostatek, aktivně ji vyhledávají. Lvi loví většinou společně. Zvolna procházejí teritorium a využívají každé vhodné příležitosti k nasycení. Přiblíží-li se lev ke kořisti minimálně na sto metrů, začne klíčová fáze lovu. Bez získání momentu překvapení a dostatečného přiblížení nemá lev šanci na úspěch.

Lev se přibližuje ke kořisti plížením

Ke kořisti se přibližuje plížením. Po úspěšném připlížení se přitiskne k zemi asi 15 až 30 metrů
od kořisti. Lev leží, pouze hlavu vysune na úroveň očí. Ze stáda si vybírá jedince, který by mohl útoku nejsnáze podlehnout.

Lev vyráží prudkými skoky a na velmi krátkém úseku se mu podaří nabrat maximální rychlost (udávána je rychlost 45 - 55 km/h). Jakmile se lev přiblíží nadosah kořisti, pokusí se jí srazit k zemi. Převážnou většinu kořisti lev usmrtí udušením. Úloha lovce je o to snadnější, že kořist je po úprku před lvem a zápasu s ním značně unavená. Samotné udušení provede lev prokousnutím a sevřením průdušnice nebo oběti znemožní dýchaní sevřením její tlamy do vlastní.

Rozmnožování lvů

K rozmnožování lvů dochází ve volné přírodě většinou až při dosažení fyzické dospělosti (u samců ve věku 4 až 5 let a u samic často bývá pohlavní dospělost již ve třech letech). Dospělé samice přicházejí do říje bez ohledu na roční období (lev je polyestrický živočich), a to v periodě od dvou až čtyř týdnů do několika měsíců. Pokud má lvice mláďata, říje se obvykle nedostaví dříve, než mláďata dosáhnou 18 měsíců věku. Jednotlivá období říje trvá obvykle 2 až 5 dní. Březost lvice trvá v průměru 105 až 108 dní.

Lvice rodí v leže, stějně jako ostatní kočkovité šelmy

Lvice stejně jako ostatní šelmy rodí v leže. Po vypuzení mláděte překousne pupeční šňůru a tím se spustí vlastní dýchání mláděte. V jednom vrhu se běžně nachází 2až 4 mláďata. Pokud se narodí více než 4 lvíčata, nadpočetná nikdy dlouho nepřežijí. Buď mláďata zahynou v důsledku celkového oslabení, nebo je zabije jejich lví matka.

Lví mláďata měří po narození 20 až 30 centimetrů a obvykle neváží více než 2 kilogramy. Lvíčata jsou zcela závislá na matce, která je první 4 dny vůbec neopouští a ukrývá v doupěti. Ve věku 6 týdnů jsou lvíčata dostatečně fyzicky vyspělá, aby se vypořádala se životem ve smečce, kam se v tomto období lvice obvykle vrací.

Lev – ochrana, průměrný věk

Lvi se dožívají v přírodě průměrného věku 10 až 15 let. Největší nebezpečí pro lvy, žijící na velkých teritoriích, představuje převážně ztráta přirozeného prostředí díky stále rostoucím počtům zemědělského a pasteveckého obyvatelstva. Lvi jsou také ohroženi vlivem pytláctví, politické nestability v mnoha afrických zemích, která znemožňuje systematickou ochranu volně žijící zvěře. V některých případech lvy také ohrožuje „sportovní” lov.

Zajímavosti ze světa lvů

 • Lvi byli velmi často zmiňováni v bibli. Mezi další často zmiňovaná zvířata patřili také psi.
 • Lví samec dokáže během dne sežrat až 45 kilogramů masa. Poté několik dní tráví.
 • Lvi v zajetí obvykle mívají mohutnější hřívu než lvi žijící v přírodě.
 • Lev může dosáhnout při běhu vysoké rychlosti. Běžně se udává rychlost lva dosahující 45 až 55 km/hod.
 • Lev je také znamením zvěrokruhu. Lidé narození v tomto znamení bývají po vzoru svého jmenovce velmi cílevědomí a sebevědomí.

Lev a jeho druhy

 • Lev berberský - Panthera leo leo 
 • Lev kapský - Panthera leo melanochaita
 • Lev konžský - Panthera leo bleyenberghi
 • Lev masajský - Panthera leo massaieus
 • Lev perský - Panthera leo persica
 • Lev pustinný - Panthera leo
 • Lev senegalský - Panthera leo senegalensis
 • Lev severokonžský - Panthera leo azandica
 • Lev somálský - Panthera leo somaliensis
 • Lev východoafrický - Panthera leo nubica
 • Lev evropský - Panthera leo spelaela
 • Lev indický - Panthera leo goojratensis
 • Lev jihoafrický - Panthera leo krugeri
 • Lev jihokonžský - Panthera leo bleyenberghi

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19992 (magazin-chovatelstvi.cz#9300)


Přidat komentář