Létající ryby

Létající ryby žijí zejména v tropických oblastech oceánů. Pro mnoho dravých ryb i mnoho mořských ptáků jsou vítanou kořistí. Nepřátelům žijících ve vodě mohou s trochou štěstí uletět, ale přitom se zároveň vystavují nebezpečí přicházejícímu ze vzduchu.

Létající ryby obecně

Řád: Exocoetus
Čeleď: Thoracopterus
Rod a druh: Fodiator a další

Létající ryby - rozšíření a způsob života

Létající ryby si obvykle hledají potravu nehluboko pod hladinou, přičemž se samy často stávají kořistí četných druhů dravých ryb, zejména tuňáků, kteří v teplých vodách loví ve větších skupinách. Když tuňáci zpozorují hejno létajících ryb, pokusí se nepozorovaně přiblížit, udeřit na střed hejna a rozdělit ho. Pak se vrhnou do všech stran a chytají vyděšené letouny, kteří se pokoušejí uniknout tím, že vyskakují z vody a několik metrů plachtí nad mořskou hladinou.

Létající ryby - křídla nebo ploutve

Křídla létajících ryb jsou ve skutečnosti široké hrudní ploutve, u některých druhů ještě navíc břišní ploutve, které jsou při plavání většinou složeny u těla a široce se roztahují teprve za letu. Rychlost plavání, po kterém se ryba vymrští do vzduchu, je tak velká, že jí umožní několik metrů plachtit vzduchem. Při startu ryba zrychluje co nejvíce, především tím, že ocasní ploutví zuřivě bičuje vodu. Nakonec roztáhne ploutve – křídla a několik sekund letí vzduchem nevysoko nad hladinou.

Létající ryby - délka letu

Let trvá v průměru dvě až tři sekundy, ale nejsou vzácností lety mnohem delší, trvající kolem deseti sekund. Za tuto dobu může ryba vzduchem urazit dráhu až kolem 50 metrů. Tímto způsobem mohou létající ryby uniknout pronásledovatelům – dravým rybám, ale ve vzduchu se stávají častou kořistí mořských ptáků – albatrosů, terejů a fregatek.

Létající ryby - výskyt

Létající ryby se vyskytují v tropických oblastech všech velkých moří. Některé druhy žijící v Atlantském oceánu táhnou před zimou na sever ke břehům Evropy a Severní Ameriky a na jaře se vracejí zpět.

Létající ryby - tělesné rozměry létajících ryb

Délka: až 45 cm (letoun kalifornský)
Hmotnost: až 700 g

Létající ryby a jejich potrava

Většina druhů létajících ryb žije v teplých tropických mořích, kde se živí zooplanktonem – nepatrnými živočichy plovoucími při hladině, zejména korýši, jejich larvami a jikrami ryb. Létající ryby se shromažďují na místech, kde mořské proudy vynášejí ke hladině potravu, kterou se živí zooplankton. Ten se zde proto vyskytuje v obrovském množství. Létající ryby si hledají potravu nejčastěji na hladině a nehluboko pod ní, kde je hustota planktonu nejvyšší.

Létající ryby - krmení

Do hřebenovitého žaberního koše nasávají vodu, ze které na principu filtrace zachycují vše poživatelné. Někdy se k nim připojují i obrovské druhy ryb, jako například žralok velrybí nebo rejnoci, kteří se rovněž živí planktonem.

Létající ryby a rozmnožování

Některé druhy létajících ryb žijících v Atlantském oceánu se v období od května do července připlouvají vytřít do Středozemního moře. Z každé jikry visí bezpočet slabých vlákének, z nichž jedno je výrazně delší než ostatní. Pomocí těchto vláken se jikry zachycují na nejrůznější předměty, takže většinou neklesnou až na mořské dno.

Létající ryby a jikry

Jikry všech druhů létajících ryb, které žijí při pobřeží, se sobě značně podobají. Jikry druhů žijících na otevřeném moři dále od pevniny mají podstatně kratší vlákna, která slouží spíše jako padáčky a jen zpomalují pokles jiker na mořské dno. Z těchto jiker se mladé rybky líhnou již během jejich pádu dolů. Po vylíhnutí se vynoří zpět na hladinu a živí se planktonem.

Létající ryby a mladé ryby

Mladé létající ryby se dospělým jedincům zpočátku příliš nepodobají, většinou jsou pestře zbarveny a mají mnohem kratší hrudní a břišní ploutve.

Létající ryby a zajímavosti o létajících rybách

  • Když se létající ryba chystá vzlétnout, kmitá její ocas si 50krát za sekundu.
  • Rekordní ověřená doba, po kterou se létající ryba udržela ve vzduchu, byla 42 sekund: za tuto dobu uletěla vzdálenost 600 metrů.
  • Někteří nepřátelé, například delfíni, pronásledují létající rybu pod vodou a zmocní se jí, jakmile se ponoří.
  • Létající ryby byly již nalezeny i na palubách lodí vyčnívajících přes 10 m nad mořskou hladinou. Této výšky dosáhnou ryby asi tak, že vzlétnou proti větru a nechají se jím vynést do vzduchu. Normálně létají jen několik desítek centimetrů nad hladinou.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19950 (magazin-chovatelstvi.cz#8821)


Přidat komentář