Ledňáček říční

Nejenže ledňáčka říčního naleznete téměř v celé Evropě a v jižní Asii, ale i na samém severu Afriky. Na východě se pak vyskytuje až v Japonsku a na Šalamounových ostrovech v Tichém oceáně.

Ledňáček a jeho latinský název

Alcedo atthis

Výskyt a jak žije

Nejenže ledňáčka říčního naleznete téměř v celé Evropě a v jižní Asii, ale i na samém severu Afriky. Na východě se pak vyskytuje až v Japonsku a na Šalamounových ostrovech v Tichém oceáně.

Ledňáček říční má nejraději klidné, široké a pomalu tekoucí čisté vody, zejména potom místa, která jsou chráněná před větrem. Musí žít u zdravých toků bohatých na ryby, jelikož za den spořádá neuvěřitelné množství malých rybek.

Mnoho ledňáčků se během celého roku nejraději zdržuje v nejbližším okolí svého hnízdiště, i když mrazivé počasí je často zažene hledat místa, kde je nezamrzlá hladina. Proto zalétají k velkým řekám či na mořské pobřeží.

Ledňáčci z Ruska a z Číny na podzim pravidelně táhnou k jihu.

Velikost, hmotnost, délka života

Velikost: 15 – 18 centimetrů
Hmotnost: 43 gramů
Délka života: zhruba 2 roky ## Čím se živí

Nejčastější potrava ledňáčka říčního jsou drobné rybky, jako střevle nebo hrouzci. Sedí na své pozorovatelně asi tři metry nad hladinou, někdy létají třepotavým letem nad vodou a pátrají po vhodné kořisti. Jakmile má vyhlédnutou oběť, vrhne se do vody s přitisknutými křídly k tělu téměř kolmo. Kořist sevře do zobáku a pomocí úderů křídel se vynoří na hladinu.

Svou kořist ledňáček usmrtí údery o větev nebo o kůl na své pozorovaně. Ryby polyká hlavou napřed a to z toho důvodu, aby mu jejich ploutve a šupiny neodřely hrdlo. K nasycení potřebuje ledňáček říční alespoň deset menších rybek.

Námluvy a rozmnožování u Ledňáčků

Při námluvách oba ledňáčci podnikají poměrně divoké honičky, kdy samec pronásleduje samici kolmo až těsně k hladině, aby v následujícím okamžiku oba prudce změnili směr a vystoupali až k vrcholkům stromu. Při tzv. zásnubních letech se ozývá jejich silné volání. Takovéto „honičky” mohou někdy trvat až několik hodin, ale vždy končí tak, že sameček přivede samičku k hnízdu.

Následuje zásnubní krmení, které má pro rozmnožování ledňáčků velký význam, protože umožňuje samičce zásobit se dostatkem potravy, aby dokázala snést šest až sedm vajíček. Sameček přinese samičce potravu, následně se před ní uklání se svěšenými křídly a potom natáčí zobák směrem tak, aby mohla rybku převzít.

V sezení na vejcích se oba rodiče střídají a společně také krmí hladová mláďata. Ta se líhnou úplně holá. Zprvu se mláďata spokojí s tím, že jsou krmená jedno po druhém. Jakmile je jedno z mláďat nakrmeno, uvolní místo dalšímu a tak se dále střídají. Ovšem, když ledňáčci dorůstají, začínají se mezi sebou o místo při krmení přetlačovat.

Úbytek počtu Ledňáčka říčního

V mnoha místech rozšíření ledňáčků, klesá jejich výskyt a to především díky znečišťování životního prostředí a nedostatku míst ke hnízdění. V některých zemích je ledňáček říční chráněn zákonem.

Zajímavosti

Jedna rodina ledňáčků se šesti či sedmi mláďaty denně sežere dohromady zhruba sto menších rybek.

Pták žijící v Austrálii – ledňák obrovský, žije v lesnatých oblastech a tam se živý hmyzem, ještěrkami a dalšími drobnými živočichy.

Všichni ledňáčci polykají svou kořist hlavou napřed. Díky tomu se jim v hrdle nemohou vzpříčit paprsky ploutví nebo šupiny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19988 (magazin-chovatelstvi.cz#9252)


Přidat komentář