Langur duk

Langur duk patří, stejně jako jeho blízce příbuzný langur čínský, do podčeledi gueréz, jejichž společnými znaky jsou stejná potrava skládající se převážně z listí, a také to, že nemají lícní torby.

Základní informace

Řád: primáti
Čeleď: kočkodanovití
Rod a druh: Pygathrix nemaeus

Způsob života langura

Opice langur duk žije ve Vietnamu a v Laosu a na tomto území se drží v neporušených hustě zarostlých monzunových deštných pralesích až do neuvěřitelných výšek 2000 metrů nad mořem.

Langur duk byl zde dříve velmi hojnou opicí a žil ve skupinách, které měly více jak 60 členů. Dnes ale stěží uvidíte tlupy s více než 12 jedinci.

K životu v korunách stromů samozřejmě patří i výpravy za potravou, při kterých languři přeskakují mezi vrcholy stromů, houpají se z větve na větev a velmi často se mezi sebou dorozumívají hlasitým voláním.

Langur duk je výjimečně čilá, obratná a také lehká opice, a tak může snadno přeskakovat skulinami mezi větvemi stromů až na šestimetrové vzdálenosti. Na vyhlédnuté větvi přistane nejprve nohama, nataženýma dopředu.

Jak vypadá langur

Délka těla: 55 – 82 cm, samci jsou větší než samice
Délka ocasu: 60 – 77 cm
Hmotnost: samice až 5 kg, samci až 7 kg

Čím se živí langurové

Hlavní potravou langurů je listí, ovoce je jen doplňkovou částí. Sháněním potravy stráví languři dukové velkou část dne, protože potřebují k nasycení velké množství listí.

I když nejsou při výběru potravy moc vybíraví, jsou to přesto nároční strávníci. Nejdříve strhají listí i ovoce bez výběru a pak je začnou prozkoumávat a vybírat. Přezralou či zelenou potravu odhazují pryč.

Jak se langurové rozmnožují

Rozmnožování langurů duků nebylo do dnešní doby dostatečně prozkoumáno. Většina příbuzných opic si však k páření volí takové období, aby mláďata přišla na svět, když je všude dostatek potravy.

Úvodní rituál páření zahajuje samice tak, že se položí na větev obličejem dolů, což je vlastně i pářící poloha. Samice zároveň pokukuje přes rameno po samci, jehož si vybrala. Samec na výzvu odpovídá upřeným pohledem na samici. Poté svůj zrak obrátí na místo, které považuje za vhodné k páření.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19955 (magazin-chovatelstvi.cz#8891)


Přidat komentář