Krokodýl nilský

Krokodýl nilský – obecné informace. Krokodýl nilský – způsob obživy a potrava. Krokodýli se páří v mělké vodě. často po vzájemném souboji a několika předcházejících rituálech. Samice krokodýla kladou do písku 30 až 70 vajec a ta hlídá po dalších 90 dní.

** **Krokodýl je pozůstatkem prehistorické doby. Do dnešní doby přežívá jako člen čeledi plazů, do které patřili i dinosauři. Způsob života krokodýla nám dovoluje nahlédnout do jeho fascinující minulosti.

Krokodýl nilský – obecné informace

 • Třída: plazi
 • Řád: krokodýli
 • Rod: crocodylus niloticus
 • Délka: 6 metrů (od hlavy po špičku ocasu)
 • Hmotnost: až 750 kilogramů
 • Výskyt: celá Afrika kromě chladnějších a bezvodých oblastí

Krokodýl nilský – životní prostředí

Krokodýl nilský se vyskytuje skoro po celé Africe, jižně od Egypta až po jižní Afriku. Jen v chladnějších oblastech severní Afriky a v bezvodých oblastech Sahary na něho nenarazíte. V místech svého výskytu žije krokodýl nilský na březích řek, vodních nádrží a jezer. Krokodýli tráví dny na břehu a noci ve vodě. V období dešťů, kdy se řeky vylévají z břehů, putují krokodýli na dlouhé vzdálenosti a do svého revíru se vracejí, až když voda opadne.

Krokodýl nilský – způsob obživy a potrava

Krokodýl nilský číhá na nepozorná zvířata, jež chodí k vodě pít. K jeho kořistím patří buvoli, lvi, divocí psi, gazely a příležitostně i člověk. Krokodýli poléhají na mělčinách, z vody jim vyčnívají nozdry a jejich oči pozorují, co se okolo děje. Na svou kořist se vrhají jako střela.

Krokodýl nilský - čelisti

Krokodýl na svou kořist útočí na břehu a zatáhne ji pomocí svých silných čelistí do vody, kde ji pak utopí. Jelikož krokodýli neumějí žvýkat, není jejich kořist sežrána ihned. Nejprve ji zatáhne pod břeh nebo ke kmeni stromu a tam ji schová, aby za několik dní zetlela. Krokodýli svou ulovenou kořist žerou včetně kloubů, rohů a kopyt. V žaludku totiž mají silné trávicí šťávy a spolykané kamínky, kterými potravu rozmělňují.

Krokodýl nilský – rozmnožování

Samice krokodýla vyhrabávají na jaře hnízdo na břehu řeky a ukládají tam svá vejce. Hnízdo musí ležet blízko vody, ale zároveň musí být v bezpečné vzdálenosti, aby se vejce při stoupnutí hladiny neutopila. Samice vyhloubí jámu, která je ve stínu mělčí a na slunci hlubší.

Krokodýli se páří v mělké vodě

často po vzájemném souboji a několika předcházejících rituálech. Samice kladou do písku 30 až 70 vajec v pevné skořápce a ta hlídá po dalších 90 dní, dokud se mláďata nezačnou ve skořápce ozývat. Na tento signál samice krokodýla čeká a vyhrabává mláďata, v nutných případech skořápky sama začne rozbíjet.

 • Když se mláďata ze skořápky vylíhnou, samice je vezme do tlamy a odnáší je, jedno po druhém, do vody.

   

Krokodýl a místo pro vajíčka

Někteří vědci tvrdí, že samice má na mělčině předem vyhlédnuté místo, hustě zarostlé vodními rostlinami. Tam si mláďata přinese, aby byla v bezpečí. Může se stát, že mláďata krokodýla padnou za oběť varanům, hyenám a čápům nebo se později stanou snadnou kořistí jiných krokodýlů, velkých ryb či orlů. ## Krokodýl nilský – některé zajímavosti

Největší ze všech známých krokodýlů byl 6,5 metrů dlouhý. Největší jedinec měřil 6,5 m a byl chycený roku 1905 v Tanzanii.

 • Krokodýl nilský způsobuje v Africe ročně více úmrtí člověka než jakákoliv jiná zvířata.
 • Poměr velikosti vejce krokodýla k dospělému zvířeti je 1:4000.
 • Pohlaví mláďat krokodýla je určováno teplotou inkubace. Při teplotě menší než 30 °C se líhnou samičky, zatímco při teplotě na 33,9 °C přijdou na svět samci.
 • Často se potravou stanou i lidé, odhaduje se, že krokodýlí nilští sežerou ročně asi 200 lidí.
 • Najednou může krokodýl spořádat až polovinu váhy svého těla.
 • Ve skupině nejdříve žerou dominantní zvířata.

Poddruhy - krokodýl

Podle místa výskytu krokodýli nilští jsou někdy rozdělováni do několika poddruhů.
- Crocodylus niloticus niloticus (Laurenti, 1768): Severovýchodní, etiopský. - Crocodylus niloticus africanus (Laurenti, 1768): Jihovýchodní. - Crocodylus niloticus chamses (Bory, 1824): Západní. - Crocodylus niloticus cowiei (Smith, 1937): Jižní. - Crocodylus niloticus madagascariensis (Grandidier, 1872): Madagaskarský. - Crocodylus niloticus pauciscutatus (Deraniyagala, 1948): Východní, keňský. - Crocodylus niloticus suchus (Geoffroy, 1807): Severozápadní.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20014 (magazin-chovatelstvi.cz#9646)


Přidat komentář