Krajta

Krajta je noční lovec a svůj den tráví tak, že se vyhřívá na slunci anebo odpočívá stočená do klubka a ukrývá se v stromové dutině či v podzemním doupěti. Pro noční lov je krajta velmi dobře vybavena a to hlavně výborným čichem.

Obecné informace

Řád: šupinatí
Čeleď: hroznýšovití
Rod: python molurus
Délka: až 10 metrů
Hmotnost: až 100 kilogramů a více
Výskyt: území celé jižní Asie

Některé zajímavosti

Krajta ročně spotřebuje jen takové množství potravy, které je protihodnotou její vlastní váhy. Mnohdy se stává, že podstatnou část tohoto množství potravy přijme již s prvním úlovkem.

V žaludku jedné ulovené krajty, která měřila 5,7 metrů, byl nalezen pozřený levhart.

Byly nalezeny krajty, které měly žaludek probodaný rohy antilopy nebo bodlinami dikobraza.

Máte v plánu pořídit si do domácnosti některé z exotických zvířat?

Způsob života

Krajta je noční lovec a svůj den tráví tak, že se vyhřívá na slunci anebo odpočívá stočená do klubka a ukrývá se v stromové dutině či v podzemním doupěti. Pro noční lov je krajta velmi dobře vybavena a to hlavně výborným čichem, který ji upozorňuje na kořist.

Když krajta hledá kořit, reaguje mnohem více na její pohyb než na vnější podobu. Při lovu se krajta pohybuje hbitě a obratně vlnovitými pohyby těla.

Krajta je také velmi obratným plavcem a často žije v blízkosti vody. Dokáže se i potápět a opět se vynořit k vodní hladině. Pod hladinou může krajta zůstat až 30 minut, dokud ji nedonutí nedostatek kyslíku znovu se vynořit.

Způsob obživy a potrava

Krajta loví převážně teplokrevné savce, které vyhledává pomocí výborného čichu a mnoha citlivých čidel, které jsou umístěny na horním a spodním pysku. Při pohybu terénem krajta nejdříve rozpozná stopu kořisti v porostu. „Ochutná” vzduch svým rozeklaným jazykem, který neustále kmitá. Jazyk pak při každém zasunutí do tlamy přenáší chemické částečky z okolního vzduchu do jednoho z orgánu na patře. Tam se všechny získané vjemy vyhodnotí a poskytují krajtě informace o druhu kořisti. Jakmile se krajta dostane do blízkosti zvířete, sleduje kořist teplotními receptory, díky nimž může sledovat pohyb teplokrevného živočicha ze vzdálenosti větší jak jeden metr. Tahle schopnost krajtě umožňuje lovit i za naprosté tmy.

Ihned, jak si je krajta svým úlovkem jistá, prudce zaútočí a kořist sevře smyčkami svého těla. Vždy když ulovené zvíře vydechne, krajta své smyčky sevře pevněji a tak kořist udusí.

Když je kořist přemožena, uvolní krajta stisk, začne nad zvířetem chvíli kmitat jazykem až ho velmi pomalu, vcelku a hlavou napřed začne polykat. Pokud se jedná o kořist, jakou je například malý jelen, pak krajta může žít bez další potravy až několik měsíců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20005 (magazin-chovatelstvi.cz#9583)


Přidat komentář