Koně a šestý smysl

Smysly koní. O koňské chuti. Hmat je pro koně velmi důležitý. Koně a jejich sluch. Čich koní. Zrak koní. Šestý smysl koní. Je známo mnoho příkladů koní, kteří prokázali nevysvětlitelné schopnosti vnímání.

Smysly koní

Osobnost koně tvoří množství hluboce zakořeněných instinktů, které se vytvářely během dlouhého vývoje. Koně mají podobně jako lidé pět hlavních smyslů: chuť, hmat, sluch, čich a zrak. Smysly koní jsou ovšem daleko dokonalejší než naše. A pak je zde ještě záhadný šestý smysl, zvýšená vnímavost u koní běžná, ale velmi vzácná u lidí.

Udělejte radost sobě i Vašemu koňskému miláčkovi

Kvalitní jezdecké potřeby, které splní přání jezdce i koně naleznete na........... Pořídíte zde pro koně to nejlepší nové sedlo, deku, uzdečku, ohlávku nebo i maličkost jako je kartáč nebo vodítko.

O koňské chuti

O koňské chuti víme jen málo, ale je jisté, že spolu s hmatovými počitky hraje významnou roli při společenské péči o srst. Předpokládáme, že koně mají rádi sladké, a proto výrobci krmiv přidávají do svých produktů sladidla, aby je zchutnili, ale v podstatě jde o nepotvrzenou domněnku. Mnozí koně naopak vyhledávají hořce chutnající rostliny v živých plotech a na starých pastvinách. Oblíbeny jsou například čekanka nebo kostival.

Hmat je pro koně velmi důležitý

Hmat je velmi důležitý i pro náš styk s koňmi. Hmatové podněty slouží jak k dorozumívání mezi zvířaty, tak mezi člověkem a koněm. Jedním příkladem je společná péče o srst, druhým svérázná komunikace s koněm při ježdění. Stačí lehký tlak, který vyvíjí jezdcova noha na smyslové buňky na boku koně nebo dotyk ruky na chřípí koně při čištění či sedláni. Hmatové brvy kolem chřípí pomáhají koni hodnotit objekty, které nemůže vidět, například složky krmení. Nesmyslná praxe vytrhávat tyto chlupy pro zlepšení vzhledu zbavuje zvíře této přirozené schopnosti.

Koně a jejich sluch

Sluch koně je mnohem citlivější než náš. Ovšem, jeho hlavu můžeme přirovnat k přijímači vybavenému dvěma anténami — velkými, neobyčejně pohyblivými boltci, které se mohou natáčet po zvuku v libovolném směru. Kůň je velmi vnímavý k lidskému hlasu, patrně nejúčinnější cvičební pomůcce. Spolu s pevným, konejšivým dotykem ruky je hlas nejlepším prostředkem k uklidnění a povzbuzení koně. Rázný, ale ne hlasitý povel popožene loudavé či bázlivé zvíře.

Čich koní

Čich je velmi citlivý a podobně jako sluch hraje velkou roli v ochranném systému koní, neboť jim umožňuje rozeznat jiná zvířata i své domácí prostředí. Pravděpodobně právě čich se podílí na schopnosti koní instinktivně vždy najít cestu domů. Koně také vnímají lidský pach a ihned rozpoznají nervozitu svého pána. Jsou neobyčejně citliví na pach krve, často jsou neobyčejně neklidní a nervózní v blízkosti jatek. Čich také hraje velkou roli v jejich sexuálním chování .

Zrak koní

Zrak koní je v mnoha ohledech výjimečný. Koňské oko je ve srovnání s očima jiných zvířat, třeba prasat nebo slona, velké a naznačuje tak význam zraku pro život koně. Na rozdíl od lidí i jiných zvířat kůň zaostřuje objekty zvedáním a skláněním hlavy více než změnou tvaru oční čočky (akomodací). Schopnost zaměřit se na předmět před ním závisí na poloze očí. Pokud jsou umístěny po stranách hlavy, jako u mnohých těžkých plemen, vidí velmi dobře do stran, ale čelní vidění je mnohem horší. U jezdeckých koní je takové postavení očí zřejmou nevýhodou. Všichni koně mají vzhledem k svému obrannému mechanismu vysoký stupeň laterálního vidění a dovedou pohybovat každým okem nezávisle. Koně mají panoramatické vidění aniž musí zvednout hlavu a je zcela možné, že vidí i část svého jezdce. Ačkoliv koně nejsou noční zvířata, vidí v šeru velmi dobře díky vlastnostem svého oka.

Šestý smysl koní

Je známo mnoho příkladů koní, kteří prokázali nevysvětlitelné schopnosti vnímání.Pověstný je odpor koní k pustým místům se špatnou pověstí. Mají také zvláštní schopnost předvídat včas hrozící nebezpečí a jsou kromobyčejně vnímaví k náladám svých majitelů a jezdců. Překvapivá je i schopnost koní orientovat se ve tmě, v mlze nebo v těžkém terénu. Chování koní mnohokrát upozornilo na blížící se zemětřesení nebo jinou přírodní katastrofu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19980 (magazin-chovatelstvi.cz#9086)


Diskuze a zkušenosti

Jitka | 11.01.2010 19:48
Kůň má krásné oči Kůň má krásné oči. Vždy, když se na ně dívám tak mám pocit, že mluví.


Přidat komentář