Kareta obrovská - mořský poutník

Kareta obrovská má nejraději teplou mořskou vodu, která je dostatečně mělká, aby na dně mohly růst rostliny. Karety obrovské, které byly pozorovány v hlubokých vodách na otevřeném moři, byly na cestě na místa kladení vajec nebo se z nich vracely.

Kareta obrovská - kousek pravěku

Kareta obrovská byla pro krunýř, maso a vejce lovena v takovém množství, že v současnosti je na pokraji vyhubení. Želvy tráví skoro celý život v moři, které opouštějí jen samice v období rozmnožování, aby nakladly vejce.

Obecné informace o karetě obrovské

Třída: plazi
Řád: ploutvonozí
Čeleď: karetovití
Rod: chelonia mydas
Délka: až 1,5 metrů
Hmotnost: až 185 kilogramů
Výskyt: v teplých oblastech všech světových oceánů ## Životní prostředí - kareta miluje teplou mořskou vodu

Kareta obrovská má nejraději teplá moře, která jsou dostatečně mělká, aby na jejich dně mohly růst rostliny. Karety obrovské, které byly pozorovány v hlubokých vodách na otevřeném moři, byly na cestě na místa kladení vajec nebo se z nich vracely.

Zatímco na souši se kareta obrovská přemisťuje pomalu a těžkopádně, pod vodou se díky svým silným ploutvím pohybuje velmi rychle a obratně. Aby se nadechla, musí se občas vynořit na hladinu. Avšak dospělá kareta obrovská vydrží pod vodou bez vzduchu až pět hodin.

Způsob obživy a potrava karety

Kareta obrovská se dožívá věku až 50 let. Během této doby se mění i její jídelníček. Dospělá kareta obrovská se živí pouze rostlinami (obvykle mořskou trávou a řasami). Karety, které žijí okolo Galapážských ostrovů jsou známy tím, že okusují listy mangrovových stromů.

Místo zubů má kareta obrovská velmi ostré, rohovité hrany čelistí

kterými tvrdé a vláknité listy rostlin snadno ukusují jako nůžkami.

Výživa mladých, čerstvě vylíhlých mláďat se od potravy dospělých jedinců značně liší. Kromě řas a jiných rostlin se mladé karety obrovské živí i živočišnou potravou (malými rybami, medúzami nebo korýši).

V prvních měsících života karety neumějí ještě moc dobře plavat a proto se rády nechávají unášet vlnami nad porosty hnědých mořských řas, které jsou domovem četných druhů korýšů, na nichž si rády pochutnávají.

Jak karety obrovské stárnou, přecházejí postupně na čistě rostlinnou stravu.

Rozmnožování karety obrovské

Karety obrovské se páří na vodní hladině. Několik dní nato se samice v noci vydá na pobřeží, kde předními ploutvemi vyhrabe v písku velkou díru, do které naklade až stovku vajec. Vejce mají silnou skořápku, velikostí a tvarem připomínají míčky na stolní tenis. Nakonec kareta zahrne vejce pískem a vrátí se do moře.

Během několika následujících týdnů si samice karety obrovské toto noční dobrodružství ještě několikrát zopakuje. Po dvou až třech měsících se z vajec vylíhnou mláďata, ve většině případech opět v noci. Maličké karety se nejprve musejí vyhrabat na povrch země a vydávají se na cestu do moře.

Cesty oceánem - tajemství hledání želvy

Samice karet obrovských se stále vracejí na stejná místa, a to za účelem kladení vajec, kde se kdysi vylíhly sami.

Při svých cestách někdy překonávají obrovské vzdálenosti. Například karety, které se z důvodů bohaté potravní nabídky zdržují podél pobřeží Brazílie, plavou neuvěřitelných 4,5 tisíce kilometrů proti mořským proudům na malý (7 kilometrů široký) ostrůvek, který se nachází v Atlantském oceánu.

Karety obrovské podnikají tyto daleké cesty proto, aby zajistily svému potomstvu ochranu. Na brazilském pobřeží žije mnoho zvířat, která by jejich vejce vyhrabala a sežrala.

Některé zajímavosti - kareta obrovská

Pohlaví mláďat karety obrovské závisí na teplotě, při které e líhnou z vajec. Při teplotě 30°C je poměr samečků a samiček 1:1, při nižších teplotách přibývá samečků, naopak při vyšších se líhne více samiček.

  • Z krunýřů karet obrovských se vyrábějí ozdobné předměty a šperky.

  • Ze sta nakladených vajec přežije první rok nanejvýš jedno až dvě mláďata.

    Pláže uprostřed Atlantského oceánu jsou místem ke kladení vajec tak oblíbeným, že někdy není pro všechny karety, které se ke kladení najednou sejdou, dostatek místa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20009 (magazin-chovatelstvi.cz#9605)


Přidat komentář