Kakadu žlutočečelatý

V mnoha oblastech Austrálie se s kakadu žlutočečelatým můžete setkat skoro každý den. Sídlí v otevřených krajinách s roztroušenými lesy, kde vyhledává hlavně porosty stromů podél řek a jiných vodních ploch.

Obecné informace

Řád: papoušci
Čeleď: kakaduovití
Rod: cacatua galerista
Délka: 45 – 51 centimetrů
Hmotnost: 820 – 970 gramů
Výskyt: severovýchodní a východní Austrálie ## Způsob života

V mnoha oblastech Austrálie se s kakadu žlutočečelatým můžete setkat skoro každý den. Sídlí v otevřených krajinách s roztroušenými lesy, kde vyhledává hlavně porosty stromů podél řek a jiných vodních ploch. Kakadu běžně zastihnete i v městských parcích, zahradách a na polích.

Často můžete spatřit stovky kakadu, jak pokrývají zemi jako souvislá sněhová pokrývka. Na Nové Guinei a v severní Austrálii tito ptáci žijí v párech nebo malých skupinách.

Kakadu žlutočečelatý se každé ráno věnuje sbírání semen a jiné potravy ze země. Když pak kolem poledne stojí slunce vysoko na obloze, letí se ukrýt do stínu pod nebližší stromy. Tam si svůj čas krátí ozobáváním listů a stromové kůry. Až když odpolední teploty klesnou, odlétá kakadu sbírat potravu na zem. Za soumraku se vrací na své nocoviště.

Hejno kakadu žlutočečelatých se většinou živí na stejném místě tak dlouho, až je zde pro ně dostatek potravy.

Způsob obživy a potrava

Kakadu žlutočečelatý má v jídelníčku nejrůznější semena, ořechy, bobule, pupeny, listy a květy. Navíc příležitostně požírá hmyz. Zemědělci nemají kakadu moc v oblibě, jelikož sbírá zaseté zrní a dozrávající polní plodiny.

Kakadu však někdy lidem také prospívá. Požírá totiž i velké množství semen plevelů, vajíčka sarančí a dřevokazný hmyz.

Rozmnožování

Před pářením kakadu žlutočečelatého předcházejí krátké námluvy. Více o námluvách zvířat zde. Sameček se usadí na větvi stromu a začne se převádět vyvolené samičce. Vztyčí chocholku a pohybuje hlavou nahoru a dolů. Potom krouží hlavou a vydává tiché zvuky. Před tím než se kakadu začnou pářit, dlouho a vzájemně se čistí a urovnávají peří.

Výskyt

Kakadu žlutočečelatý pochází ze severovýchodní a východní oblasti Austrálie. Žije na Nové Guinei, na Tasmánii a na některých ostrovech podél východního australského pobřeží.

Vztah s člověkem

Kakadu žlutočečelatý patří mezi nejoblíbenější klecové ptáky. Lidé ho chovají jako domácího společníka už od počátku 19. století. Mnoho kakadu se naučí napodobovat lidský hlas, ale někdy bývají hodně hluční. A to zejména po ránu nebo když je něco vyleká, vydávají ohlušující zvuky.

Největší nebezpečí pro kakadu představoval odchyt do zajetí a ničení jejich životního prostředí. I když je kakadu žlutočečelatý skoro ve všech australských státech chráněn zákonem, tak v zemědělských oblastech mají farmáři povolení k jeho odstřelu.

Některé zajímavosti

Chocholka na hlavě kakadu žlutočečelatého umožňuje odhadnout jeho momentální náladu. Chocholku vztyčí tehdy, když se něčeho bojí nebo je agresivně naladěn.

Jediným vnějším znakem kakadu, pomocí kterého je možno rozeznat samečku od samečka, je zbarvení oční duhovky.

Nejstarší papoušek na světě byl kakadu žlutočečelatý, který uhynul v zoologické zahradě v Londýně ve stáří 82 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20003 (magazin-chovatelstvi.cz#9565)


Přidat komentář