Jak zvířata pomáhaní člověku

V přítomnosti zvířat často zapomínáme na naše starosti, naše myšlenky se rozptylují a my se tolik nezaobíráme sami sebou. Domácí zvířata nás učí péči, pravidelnému režimu i lásce.

Domácí zvířata nás učí

V přítomnosti zvířat často zapomínáme na naše starosti, naše myšlenky se rozptylují a my se tolik nezaobíráme sami sebou. Domácí zvířata nás učí péči, pravidelnému režimu i lásce. Zvířata jsou často doporučována lidem jako prevence proti některých onemocněním. Zlepšení stavu dochází např. u celého komplexu onemocnění krevního oběhového systému a srdce.

Jak pomáhají psi

Mezi nejčastější mazlíčky patří psi, kteří pomáhají lidem všestranně. Nejenže se stávají průvodci slepých lidí, používají se při záchraně lidských životů a při asistenci, ale rovněž mají své využití při canisterapii, kde se využívá jejich léčebného potenciálu. Při canisterapii je účelem zlepšit psychický a fyzický stav lidí s nejrůznějšími problémy. Může se jednat o nejrůznější postižení, o starší lidi, děti apod. Psi se hodí téměř pro kohokoliv.

Jak pomáhají kočky, hlodavci, ptáci, rybičky..

Ne všichni si dovolí věnovat se plně pejskovi. Lásku mohou stejně poskytovat i jiná domácí zvířata. Mezi nejčastější chovaná zvířata patří kočky (spoustu plemen naleznete v naší rubrice zde), hlodavci, ptáci a rybičky. Nejen osamělí lidé a děti mají možnost naučit se péči o zvíře, získat tak možnost určité komunikace a vzájemné sounáležitosti.

Pomáhají při různých nemocech

Domácí zvířata se stávají prevencí proti mnoha chorobám. Nejenže se člověk stává méně náchylnější k nejrůznějším virovým onemocněním, ale také pomáhájí člověku udržovat dobrou fyzickou kondici. Pravidelný režim venčení psa utužuje zdraví chovatele - choďte s pejskem na pravidelné procházky. Domácí zvířata preventivně pomáhají při nemocech pohybového aparátu, kdy člověk je donucen k pravidelnému pohybu či sportu. Domácí zvířata výrazně pomáhají při nejrůznějších psychických obtížích a rovněž mají svou nezastupitelnou roli při správném chování a vývoji dětí.

Zlepšují náladu

Domácí zvířata pomáhají osamělým lidem, starým lidem, dětem, lidem s nejrůznějším tělesným i smyslovým postižením, lidem, kteří jsou vystaveni dlouhodobě stresu apod.

Zvíře přispívá k dobré pohodě a k radosti ze života, funguje jako partner pro komunikaci, snižuje pocit osamocení, učí ohleduplnosti a odpovědnosti apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20001 (magazin-chovatelstvi.cz#9529)


Přidat komentář