Intuice zvířat

Už ve starém Římě chovali husy jako noční strážce a detektory zemětřesení. Vědci pokládají za jisté, že některá zvířata začnou reagovat již 24 hodin před vypuknutím zemětřesení. Zvířata jsou nervózní, propadají panice.

Vycítění katastrof

Už ve starém Římě chovali husy jako noční strážce a detektory zemětřesení. Vědci pokládají za jisté, že některá zvířata začnou reagovat již 24 hodin před vypuknutím zemětřesení. Zvířata jsou nervózní, propadají panice. Například kočky vytahují svá koťata z úkrytu, psi vyjí a štěkají bez ustání, husy začnou hejkat a zmateně pobíhat.

Husa jako profesionální záchranář

Obyvatelé turecké vesnice Sekisa Kaschyk umístili na náves pomník housera. Ptáte se proč? Běhal po vesnické ulici, hejkal a kvůli povyku se na ulici seběhli všichni lidé, podívat se co se děje. O pár minut později se proměnila veškerá stavení kvůli zemětřesení v hromadu suti. Houser jim svou předtuchou zachránil život.

Nadpřirozené síly

Výsledky odhadu a předtuch zvířat jsou obdivuhodné. Geofyzikové vysvětlují schopnosti tak, že zvířata mají jemnější smysly než lidé. Krátce před zemětřesením se země nachází pod silným napětím a dochází k prvním trhlinám. Tyto otřesy však nezachytí ani velice citlivé měřící přístroje. Zvířata vibrace cítí.

Například v Číně jsou kočky, husy a psi používáni k varovným signalizacím před zemětřesením, kde jsou v laboratořích sledováni 24 hodin denně.

Várování před explozí sopky

U sopečné činnosti platí totéž co pro zemětřesení. Zvířata dokáží před explozí sopek varovat. Například v případě sopky Pinatubo na Filipínách - hodinu před výbuchem byli psi a dobytek tak nervózní, že se většina lidí stačila ukrýt do bezpečí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19929 (magazin-chovatelstvi.cz#7078)


Přidat komentář