Hroch obojživelný - Hippopotamus amphibius

Hroši jsou vegetariáni a býložravci, živí se převážně vodními rostlinami, které jsou pro ostatní býložravce nestravitelné. To jim umožňuje speciální konstrukce žaludku, který je rozdělen na tři velké části a jedenáct menších částí.

Hroch obojživelný – latinský název

Hippopotamus amphibius

Rozšíření a způsob života hrocha obojživelného

Hroši žijí výhradně v blízkosti dostatečně hluboké vody s bohatými břehovými porosty. Hroši obojživelní žijí v Africe jižně od Sahary. Samci žijí samostatně, samice s mláďaty vytváří rodinné skupiny. Ve volné přírodě je již takřka hroch vyhuben.

Hroch obojživelný - výška, délka, hmotnost

Samci hrocha měří 390 - 460 centimetrů, samice 280 - 400 centimetrů. Hroši jsou velcí maximálně 170 centimetrů. Délka ocasu je 35 až 50 centimetrů. Hmotnost hrocha obojživelného může dosáhnout 1500 až 3200 kilogramů, u samic do 1500 kilogramů.

Potrava hrochů

Hroši jsou vegetariáni a býložravci, živí se převážně vodními rostlinami, které jsou pro ostatní býložravce nestravitelné. To jim umožňuje speciální konstrukce žaludku, který je rozdělen na tři velké části a jedenáct menších částí. Hroši mají velmi dlouhé střevo (50 až 60 metrů). Hroši se pasou v noci, během jedné noci hroch ujde přibližně 10 kilometrů a sežere zhruba 40 až 60 kilogramů potravy.

Rozmnožování hrochů

Samci v době říje svádějí boje, při kterých otvírají široce tlamu s dlouhými kly. Když to nepomůže, útočí na soupeře, snaží se ho zasáhnout zuby a hlasitě řvou. Souboje mohou končit i vážným zraněním. Teritorium si samci označují trusem, který pomocí ocasu rozmetávají na stromy nebo kameny.Po období březosti, které trvá 227 až 240 dní, přivede v srpnu samice na svět jedno mládě, výjimečně dvojčata. Malý hroch váží kolem 25 až 55 kilogramů. Mláďata kojí hroší samice pouze ve vodě.

Hroch obojživelný – ochrana, průměrný věk

Hroši se dožívají průměrného věku 40 až 45 let. Dnes hrozí hrochům úplné vyhubení nejen kvůli obrovskému úbytku přirozeného životního prostředí, ale především kvůli pytláctví.

Zajímavosti ze světa hrochů

  • Mezi prsty má hroch plovací blány.
  • Protože většinu času tráví hroch ve vodě má uzavíratelné ušní boltce a nozdry.
  • Hroší kůže je velmi citlivá na sluneční záření, protože vylučuje načervenalý mazlavý sliz, který pohlcuje UV záření a zároveň zabraňuje šíření bakteriální infekce.
  • Na hrochovi jsou velmi nápadné zuby, kterých má 40.
  • Nejvýraznější jsou stále dorůstající špičáky, které s kořeny mohou měřit až 70 centimetrů, při váze až 4 kilogramů.
  • Hroší špičáky, narozdíl od slonoviny nežloutnou, proto se využívaly k výrobě zubních protéz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19989 (magazin-chovatelstvi.cz#9270)


Přidat komentář