Hadí uštknutí

Pokud jste sám obětí, hada zabijte, budete ho moci lépe určit a také se vám uleví. Položte pacienta a okamžitě znehybněte postiženou část těla. Udržujte pacienta v teple a klidu. Začněte ošetřovat a to podle druhu hada.

Jak se ošetřit

Pokud jste sám obětí, hada zabijte, budete ho moci lépe určit a také se vám uleví. Položte pacienta a okamžitě znehybněte postiženou část těla. Udržujte pacienta v teple a klidu. Začněte ošetřovat a to podle druhu hada.

Hadí jedy se dělí na dvě kategorie:

  • hemotoxické
  • neurotoxické 

    Mnoho hadů má ve svém jedu obě tyto složky.

## Druhy hadů

- Zmijovci – s čeledí zmijovitých a chřestýšovitých - Korálovcovití – kobry, brejlovci, mamby - Vondářovití - vodnáři - Užovkovití - bojga africká

## Chřestýšovití

- V místě kousnutí veďte zářez hluboký 0,31 – 0,63 cm rovnoběžně se svalstvem. - Zářez nemá mít tvar X a nesmí zasahovat klouby. - Odsávejte ránu pomocí mechanického odsávače, odsávejte ústy jen v krajním případě a jen když nemáte v ústech poranění ani afty apod. - Neužívejte řezu ani odsávání, když můžete postiženému podat protijed do jedné hodiny anebo když od kousnutí uplynula více než jedna hodina - Nepoužívejte škrtidlo, elastické obinadlo ani studené obklady - Pacient nesmí nic jíst a nesmí pít alkohol - Podávejte pacientovi malé dávky vody v krátkých intervalech. - Pokud máte k dispozici fyziologický roztok IV DSW, použijte ho, abyste zabránili šoku - Podejte protijed Podle potřeby podejte pacientovi prostředek k utišení bolesti

## Korálovcovití a užovkovití

  • Na postiženou končetinu aplikujte škrtidlo v blízkosti kousnutí, v části s jedinou kostí nad kolenem respektive nad loktem a utáhněte je tak, abyste zastavili průtok krve tepnou.
  • Uvolňujte škrtidlo na 30 vteřin vždy po 20 minutách, aby do postiženého místa mohla přitékat krev.
  • Podejte pacientovi protijed.
  • Nepoužívejte morfium ani jiné léky, které působí oslabení dýchání

Vodnářovití

Jediným účinným prostředkem je protijed, operativní zákrok a odsávání jsou neúčinné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19938 (magazin-chovatelstvi.cz#8570)


Přidat komentář