Galapágy a zvířata

Galapágy jsou skupina ostrovů sopečného původu, které leží v Tichém oceánu přesně na rovníku. Politicky patří pod Ekvádor. Od jihoamerického kontinentu je odděluje přibližně 1000 kilometrů moře.

Původ ostrovů

Galapágy jsou skupina ostrovů sopečného původu, které leží v Tichém oceánu přesně na rovníku. Politicky patří pod Ekvádor. Od jihoamerického kontinentu je odděluje přibližně 1000 kilometrů moře.

První obyvatelé - ptáci

Jako první byli v Galapágách ptáci, fregatky a faetoni spolu s dalšími vytrvalými ptáky (plameňáky), kteří přeletěli oceán. Na Galapágách našli životní prostředí, kde jim nehrozili žádní potravní konkurenti ani nepřátelé, protože mnoho druhů se na tak odlehlé místo, jako jsou právě tyto ostrovy, nedostalo.

Z toho důvodu se zde většina ptáků usadila natrvalo. K tomu všemu se v některých případech z původních druhů časem vyvinuly druhy nové.

Nebezpečné ohrožený druh

Galapážské ostrovy vděčí za své jméno jedné ze zdejších největších pozoruhodností, a to želvám sloním. Galapago je totiž starý španělský výraz pro želvu. V současnosti žije na Galapágách jedenáct poddruhů želvy sloní, z nichž každý obývá přesně vyhrazené území.

Některé druhy těchto želv sloních jsou dnes již vzácné, že mají jen malinkou naději na přežití. Ty želvy, které žijí na sušších ostrovech, mají vysoký vypouklý krunýř. Naopak želvy, které žijí na úrodnějších ostrovech, mají krunýř plošší.

Odkud přišli zvířata

Když se Galapágy vynořily z moře, nebyl na nich žádný život. Od té doby ovšem uběhlo statisíce let a dnes představují jeden z nejpodivuhodnějších biotopů na světě.

Někteří práci byli na Galapágy zaneseni silnými větry. Jiní živočichové mohli zase připlout na moři. Přirozené vory z rostlin unášené jihoamerickými řekami, mohly být mořskými proudy zavlečeny až ke Galapágám. Touto cestou se sem s největší pravděpodobností dostal hmyz, plazi, jejich vajíčka, semena rostlin i rostliny samotné.

Pro jiná zvířata, která v dnešní době na Galapágách žijí, byla jednodušší cesta přes moře. Námořníci a první osadníci přivezli na svých lodích kočky, prasata, kozy a různé rostliny.

Zajímavosti

Vědci se domnívají, že galapážské želvy připluly na ostrovy na přirozených dřevěných vorech z Jižní Ameriky.

Galapágy jsou jediným místem na světě, kde se v těsné blízkosti rovníku vyskytují tučňáci a tuleni. Mohou zde žít i díky známému Humboldtovu proudu.

Galapágy nejsou proslulé jen pozoruhodnými zvířaty. Také přes čtyřicet procent druhů místních rostlin patří mezi tzv. endemity, což znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19984 (magazin-chovatelstvi.cz#9193)


Přidat komentář