Furioso

Furioso je inteligentní a ovladatelný. Vyniká mnohostranností, je to dobrý všestranný jezdecký kůň, pracuje dobře i v postroji a je schopen obstát ve všech disciplínách včetně ve střední Evropě velice oblíbených steeple-chase.

Kůň jménem Furioso

Furioso je jeden z mnoha polokrevných kmenů, které vznikly v době, kdy bylo Rakousko - Uhersko vedoucí silou v Evropě. Hřebčín v Mezohegyeši byl založen r. 1785 císařem Josefem II. Habsburským. Stal se mimo jiné střediskem chovu Nonia a také Furiosa.

Vznik a původ koně

Kmen Furioso se vytvořil díky dovozu dvou anglických koní, kteří se jmenovali Furioso a North Star. Oba hřebci kryli klisny Nonia z chovu, jehož zakladatelem byl Nonius Senior, což byl anglický polokrevník z normanské klisny. Plnokrevného Furiosa dovezl hrabě Karolyi kolem r. 1840. V Mezohegyeši zanechal ne méně než 95 hřebců, kteří se pak uplatnili v různých císařských hřebčínech. North Star byl dovezen o tři roky později a byl to polokrevník na základě norfolského roadstera.

 

Jeho otcem byl Touchstone, vítěz St. Leger v r. 1834 a dvojnásobný vítěz v ascotském Zlatém poháru. North Star zplodil mnoho dobrých závodních koní (v zápřeži), jako byl jeho prapředek Waxy, vítěz Derby v r. 1793. Později se ve vývoji kmene Furioso více uplatnila krev plnokrevníka, z nichž nejvýznamnější byl Buccaneer, předek Kisbéra, maďarského vítěze Derby z r. 1876. Původně byly dvě linie, North Star a Furioso, chovány odděleně, pak zkříženy a nakonec se Furioso stal hlavním kmenem. Furioso se choval i u nás a má podstatný podíl na vzniku českého a částečně i slovenského teplokrevníka.

Popis koně

Furioso je inteligentní a ovladatelný. Vyniká mnohostranností, je to dobrý všestranný jezdecký kůň, pracuje dobře i v postroji a je schopen obstát ve všech disciplínách včetně ve střední Evropě velice oblíbených steeple-chase.

Základní rysy koně

 • ZÁĎ

  Ačkoli má Furioso punc dobrého jezdeckého koně, od kříže skloněná záď prozrazuje příbuznost s mnohem plebejštějším Noniem.

 • ZADNÍ NOHY

  Zadní nohy jsou silné a hleznový kloub je nízko nad zemí. Nejsou však toho typu, který zajišťuje rychlost a výkonnost.

 • KOPYTA

  Kopyta jsou kvalitní, lepší než u většiny módních teplokrevných plemen.

 • VÝŠKA

  Výška se pohybuje kolem 16 pěstí (162,5 cm) nebo trochu nad.

 • PLEC

  Plec a kohoutek jsou nesporně jezdeckého typu, ale pohyb si ještě uchoval něco z přehnaného kočárového kroku jeho noniovských předků.

 • ZBARVENÍ

  Povolena je většina barev, ale Furioso je obyčejně vraník, černý nebo tmavý hnědák. Bílé znaky jsou výjimkou.

 • NOHY

  Nohy jsou dobré a klouby čisté, velké a dobře vyjádřené. Pouze spěnky jsou někdy trochu strmé, dědictví po tažných předcích.

 • HLAVA

  Hlava se podobá hlavě plnokrevníka, jen uši jsou delší. Výraz je inteligentní a milý. Charakteristický je poměrně rovný profil.

 • CHŘÍPÍ

  Furioso má poněkud hranaté chřípí a velké nozdry.

Maďarští jezdci

Tradiční uzda Furiosa prozrazuje asijský vliv. Maďarští jezdci jsou potomky stepních kočovníků, kteří se v Podunajské nížině usadili před tisíci roky. Zdědili jezdeckou kulturu, která se ve Střední Asii vytvořila před šesti tisíciletími a jako husaři Habsburské říše prosluli jako nejlepší lehká jízda na světě.

Zajímavosti o plemeni

Na světě není hřebčín, který by velikostí a architekturou předčil tato zařízení vytvořená habsburskými císaři za Rakousko-Uherska. Ještě dnes mají maďarské hřebčíny velká chovná stáda ošetřovaná czikoši ve velké pusztě. Furioso byl odchovem Mezohegyešského hřebčína. Dnes se tento kmen chová od Rakouska až po Polsko. V Maďarsku je soustředěn v Apajpusztě, v hřebčíně, který leží mezi Dunajem a Tisou. Tento atraktivní kůň zřetelné demonstruje vysloveně orientální ráz maďarských koní. Maďarská lehká jízda byla vždy počítána k nejlepším na světě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19973 (magazin-chovatelstvi.cz#9021)


Přidat komentář