Delfín skákavý - tajemný přítel

Delfín je nádherné zvíře. Šimpanz má inteligenci jako malé dítě, delfín přibližně jedenkrát tolik. Je to asi nejzáhadnější zvíře této planety. Inteligentní, milující své děti podobně jako člověk a komunikující složitým jazykem.

Delfín skákavý

Delfín je krásný a inteligentní tvor. Pro antické Řeky byl symbolem svobody, volnosti a štěstí. Často delfíny zobrazovali ve svých uměleckých dílech. Zde naleznete zajímavosti ze světa delfínů.

Zoologický název

Tursiops truncatus

Delfín a jeho výskyt

Delfíni se vyskytují ve všech mořích a oceánech.

Delfín a člověk

Delfíni si evidentně uvědomují inteligenci člověka a aktivně ho vyhledávají, přičemž ze setkání jim neplyne jiný užitek než sociální kontakt nebo hra. Znají lidská omezení a zřejmě lidskému životu přikládají určitou hodnotu: řadu lidí zachránili před utopením nebo před žraloky. A uvědomují si i lidské schopnosti, kterými sami nevládnou: vyskytly se případy, kdy se delfíni zamotali do sítě či do rybářských vlasců a vyhledali pomoc u člověka.

Delfín a potrava

Delfíni nemusí pít. Všechnu vodu, kterou potřebují, získají z ryb a chobotnic, jimiž se také živí. Delfíni mají, jako všichni ozubení kytovci, jenom jeden dýchací otvor.

Délka delfína

Délka delfína se pohybuje v rozmezí 1,5m – 4m.

Delfín a jeho váha

Delfíni váží 150 – 300 kilogramů, vyjímečně až 650 kilogramů.

Delfín - věk

Delfíni se dožívají 30 – 35 let.

Delfín - rozmnožování

Delfíni jsou savci a proto rodí živá mláďata. Vývoj plodu v děloze trvá 10 – 12 měsíců. Samice rodí pouze jedenkrát za tři roky jedno mládě.

Vztah delfínů a člověka

Vztah delfínů a lidí je velmi dobrý. Pokud delfín získá ve člověka důvěru, je možné naučit toto zvíře mnoha dovednostem. Výborným příkladem dobrých vztahů delfínů a lidí jsou delfinária. Zde se můžete přesvědčit, že pokud vám zvíře opravdu věří, udělá pro vás cokoliv.

Zajímavosti ze světa delfínů

  • Delfín může dosáhnout rychlosti vyšší než 40 kilometrů za hodinu.
  • Pomocí dýchacích orgánů a speciálního jazyka dokážou delfíni vydávat zvuky, jako je pískání, vrzání, štěkání nebo mlaskání a těmito zvuky se mezi sebou dorozumívají.
  • Delfín vydá signál, který se šíří zvukovou vlnou. Tato vlna se při nárazu na nějaký objekt obrací zpět. Delfín dokáže tuto odraženou vlnu zachytit, a tak určit vzhled, vzdálenost a velikost objektu.
  • Samice delfínů spí nad vodou, kdežto samci pod vodou, tudíž se musí každých 15 minut vynořit, aby se mohli nadechnout.

Druhy delfínů

  • Delfín skákavý
  • Delfín ganžský
  • Delfín obecný

Delfín a kosterní soustava

Kosterní soustava kytovců se v základních rysech velmi podobá kostře suchozemských savců, až na některé vyjímky, jako je např. kostra končetin. Na lebce delfínů nalezneme dlouhé zobákovité čelisti, které mají asi 100 zubů.

Spodní čelist delfína

je delší než horní a delfín ji používá k útokům proti žralokům, nebo kytovcům jiného druhu. Proto mají také delfíni zesílené čelní kosti ležící za dýchacím otvorem a čelistními kostmi až na tloušťku 4cm.

Delfíni a žraloci

Na žraloky delfíni útočí tak, že pevně semknou čelisti, které do sebe přesně zapadají. Potom vyvinou přiměřeně velkou rychlost, přičemž do protivníka narazí právě předsunutou spodní čelistí. Tím žraloka usmrtí.

Kostra krku delfína

je tvořena sedmi relativně tenkými obratli, ale je podporována mohutnými svaly, které přispívají k hydrodynamickému tvaru těla, takže z vnějšího pohledu ani nejde rozlišit předěl hlavy, krku a ostatního trupu.

Ploutve delfína

jsou vlastně přeměněné přední končetiny. Kostra ploutve se skládá (stejně jako kostra naší ruky) z kostí pěti prstů, zápěstních, předloketních a pažních kostí. Jediný rozdíl je pouze v pohyblivosti jednotlivých kloubů.

Kosti prstů delfína

nejsou pohyblivé vůbec, ostatní klouby, kromě kulovitého, jsou pohyblivé jen mírně. Kulovitý kloub spojující končetinu k lopatce je z nich nejpohyblivější a všechny pohyby ploutve vycházejí vlastně z něho. Jinak se ploutev pohybuje jako jediný celek.

Kostra zadní končetiny delfína

je potlačena úplně. Jediným zbytkem jsou dvě malé zakrslé kosti v pánevní oblasti, ale nemají žádný praktický význam. U některých jedinců se mohou výjimečně vyskytnout z vnějšku patrné výstupky (podobně jako ušní boltce), což dokazuje suchozemského předchůdce. Hřbetní ploutev nemá kostěný základ, ocasní má středovou kost, tvořenou ocasními obratli, které slouží k uchycení mohutného svalstva sloužícího k pohybu celého delfína. Osovou kostru tvoří 64 páteřních obratlů (7 krčních, 13 hrudních, 17 bederních a 27 ocasních).

Dýchání delfína

Delfín, stejně jako ostatní savci, dýchá plícemi. I když žije pod vodou, dýchá vzduch. K tomu potřebuje orgány, které ostatní savci nemají. Jsou to například záklopky, které brání průniku vody do dýchací soustavy, vzduchové váčky, které zadržují vdechnutou vodu, ale slouží také jako zásobárna kyslíku.

Mozek delfína

Mozek delfína skákavého váží asi 1700g, což je o 450g více, než je hmotnost lidského mozku (1250g), a asi o 1350g více, než šimpanze (350g). Důležitý je ale poměr mezi hmotností mozku a délkou těla, který udává nepřímo úměrně vytíženost mozku ovládáním tělesných pochodů (čím je toto číslo vyšší, tím více hmotnosti mozku zbývá na myšlení). U člověka je to asi 220 a u delfína 200! Šimpanz se nedá vůbec srovnávat s delfínem, jeho poměr mozek/tělo je menší než 100. Přitom hustota neuronů a rýhování mozku je téměř stejné.

Mateřský cit delfínů

Mateřský pud je silnější než pud sebezáchovy. Je-li uloveno mládě, matka přestane prchat, ale naopak se snaží dostat k lovcům. Tento pud není mnoha vědci považován pouze za pud, ale spíše za cit.

Delfín jako mořský kůň

Výkon pohybových svalů delfína odpovídá asi dvěma koňským silám, přesto může plavat rychlostí přes 40km/h.

Delfín a jeho zázračná regenerace

Při zranění se elastická pokožka delfína stáhne kolem rány a zbytek vyplní tuk. Potom se kůže obnovuje až se rána úplně zahojí. Takže ani při zranění neztrácí delfín svůj hydrodynamický tvar.

Delfíni a otázka na závěr

Ačkoliv se lidem zatím jazyk delfínů nepodařilo rozluštit, delfíni se naopak dokáží naučit komunikovat s lidmi, například pomocí znakových tabulek. Delfíni chápou i složitě strukturované věty a úkoly. Různé matematické modely nasvědčují tomu, že se jedná o řeč s poměrně složitě organizovanou strukturou, kterou se mláďata učí podobně jako lidské děti. Dokonce se v něm vyskytuje i cosi jako individuální osobní jména. Každý delfín má své originální jméno. Delfíni žijí v harmonii s přírodou a její krásou. Delfín už mnohokrát pomohl lidem při záchraně života. Jak pomůže člověk delfínům?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20035 (magazin-chovatelstvi.cz#9766)


Diskuze a zkušenosti

katulka9 | 19.10.2010 16:57
otázka to je pravda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

letapane | 17.09.2014 20:52
Re: Delfín skákavý - tajemný přítel toje teda husty

jjjjjjjjjjjjjeeeettttttttooooooo | 24.03.2015 15:48
Re: Delfín skákavý - tajemný přítel pppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Přidat komentář